Diğer Hanım Sahabilerden
Afra Hatun
Aişe Binti Sad
Âtike Binti Zeyd
Berire
Cemile Binti Sabit
Cemile Binti Übey
Dürre Bint-i Ebi Leheb
Esma Bint-i Amr
Esma Bint-i Umeys
Esma Binti Yezid 
Fatima Binti Esed 
Fatime Binti Hattab
Fatime Binti Kays
Fatıma Binti Yeman 
Fürey’a Binti Mâlik
Habibe Binti Cahş 
Habibe Binti Sehl
Hâlime Hatun
Hind Binti Amr 
Hamne Binti Cahş
Hassane El Müzeniye
Havle Binti Hakim
Havle Binti Kays 
Havle Binti Salebe 
Havle Binti Tuveyt
Hind Binti Utbe  
Huleyde Binti Kays 
Hünsa Amr İbni Eş-Şerid
Kayle Binti Rahme
Leyla bint-i Ebi Hasme
Misver ibni Mahreme
Naile Binti Ferâfisa
Rubeyyi Binti Muavviz
Seffane Binti Hatim
Selma Binti Umeys
Sübey’a Binti Hâris
Sümeyye Binti Habbat 
Sümeyra Binti Kays
Şeyma Binti Hâris
Şifa Binti Abdullah   
Tümadır Binti Amr
Ümeyme Binti Kurayka
Ümmü Atıyye
Ümmü Büceyd
Ümmü Ebi Hureyre
Ümmü Eymen
Ümmü Fadl
Ümmü Hâni
Ümmü İshak Ganaviyye
Ümmü Kühha
Ümmü Şerik
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
Ümmü Hakim Binti Haris
Ümmü Halid
Ümmü Mabed
Ümmü Râfi Selmâ
Ümmü Rale
Ümmü Ruman  
Ümmü Sinan
Ümmü Süleym
Ümmü Ümare 
Ümmü Mübeşşir
Ümmü Varaka 
Ümmü Zer Gifarriye 
Ümmü Züfer
Ümmü'd Derda
Zeyneb binti Ebû Seleme
Zinnire