Hazret-i Sevde Bint-i Zem'a (r.a)Müminlerin annesi...

İsmi Sevde idi. Babası Zem'a İbni Kays, annesi ise Şemmus bint-i Kays idi.

İlk evliliği

Kendi amcazadesi Kekran Ibn-i amr ile evlenmişti. Sekran Habeşistan'dan Mekke'ye geldiği zaman Hz.Sevde de onun yanında idi. Her ikisininde İslama intisabları aynı zamanda olmuştu.

Sekran'ın Mekkede vefatından sonra, iddet müddetinin sona ermesini müteakip Resulullah haber gönderip nikahlanma isteğini ilettiler. Hz. Sevde'nin ilk kocasından Abdurrahman isimli  bir oğlu olup, Cilevla savaşında şehit olmuştu.

Zatı Saadetleriyle Evliliği

Hz.Sevde, Hz.Hatice'den sonra Resulullah'ın evlendiği ilk hatun idi. Bu sıralar Hz.Hatice'nin vefatı nedeniyle Peygamberimiz pek üzgün idiler, yalnızlık çekmekteydiler. Hz.Osman Ibn-i Mazun'un hanımı Hz.Hule kendilerine:

-Ya Resulullah, yeniden evlenmezmisiniz? diye sorar. Resulullah bu sorusunu nazari itibare alınca, durum Hz.Sevde'ye iletildi, o da memnuniyetle kabul ederek.

- Fakat usulü  gereğince birde babama sorayım, dedi.

Kısa zamanda bütün hazırlıklar tamamlandı, 400 dirhem mukabilinde Zatı Risaletpenahileriyle nikahlandı.

Resulullah'ın vefatından sonra evden hiç çıkmadı.

Ahlak ve Adetleri

Hz.Ömer Ibn-i Hattab r.a., bir kese içinde Hz.Sevde'ye para göndermişti. Hz. Sevde:

- Bu da ne? buyurdular.

- Paradır.

- Hurma gibi keseye mi  girdi para? dedi ve hepsini hemen orada ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Hz.Ayşe r.a. buyuruyor:

- Ben hiç kıskanması olmayan kadın görmedim, yalnız Hz.Sevde de kıskançlıktan eser yoktu. Sevde kadar da hiç bir kadını kendime bu kadar yakın hissetmedim. Zannederimki, onunla benim ruhumuz iki ayrı vucudda bulunan bir tek ruh gibidir.

Hz.Sevde çabuk kızardı. Bazen en ufak şeye bile kızar, gücenirdi. Fakat aynı zamanda latifeden de hoşlanırdı. Çok kere Resulullahı  güldürecek sözler söylerdi. Bir ara Zatı Risaletpenahilerine:

- Dün akşam ben sizin arkanızda namaz kılıyordum. Siz ruku'da o kadar geciktiniz ki, ben burnumdan kan geliyor zannettim, bunun için de kan dökülmesin diye burnumu tutmak zorunda kaldım.
 
Bunu duyan Zatı Saadetleri gülümsediler.

Vefatı

Hz.Sevde Hz.Ömer r.a.'ın hilafetinin son yıllarına doğru vefat eder.

Bir gün Resulullah huzurunda mubarek zevceleri  sorar:

- Ya Resulullah, bizden hangimiz en evvel size kavuşur, dersiniz?

Resulullah buyururlar:

- Hanginizin eli  en büyük ise...

Bunun için Resulullah'ın vefatından sonra hatunlar ellerini ölçer, Hz.Sevde'nin eli  hepsinden büyük çıkar. Fakat aralarında ilk önce Hz.Zeynep vefat edince mesele anlaşılır. Eli  büyükden maksat çok sadaka ve hayrat veren, eli  açık olan demekmiş. Aralarında bu vasfı en çok taşıyan Hz.Zeynep idi.