Çay İstatistikleri

Alımyeri Adedi  1947 -2015

Çaykur Aylık İç Satışları 1973-2015

Çaykur Aylık Yaş Çay Alım Miktarları (1938-1984)

Bir Reşat Altını İçin Kaç Kilo Yaş Çay Gerekiyor

Budama Ekstrakt Volüm Bağlantısı 1994 -2001

Çaykur İstatistik Bültenleri
2006 2007 2008 2009

Dünya Çaylık Alanları (1961- 2013)

Dünya Çay İhracatı  (1961 -2013)

Dünya Çay İthalatı  (1961 -2013)

Dünya Çay Üretimi (2001 -2013)

Dünya Çay Piyasaları  Güncel Fiyatları

Ekstrakt % Değerleri 1994 - 2015

Gübre Kullanımı 1974 -2014

İşçi ve Memur Sayıları (Çaykur) 1973 - 2015

Kampanya TarihleriKişi Başına Tüketim

Kuruçay Maliyeti  1974 - 2014

Kuruçay Randımanı %   1938-2015

Türkiye Çaylık Alanları (1933- 2015)

Türkiye Çay İhracatı 1963 -2014

Türkiye Çay Üretimi (1939 - 2015)

Ülkelere Göre Çay İthalatındaki Vergiler

Üretici Sayısı (Türkiye) 1938- 2014

Üretim Tüketim Dengesi  (2000 - 2015)

Volüm Değerleri (100gr/cm3)

Yaş Çay Fiyatları  (1938'den Günümüze)

Yaş Çay Alım Miktarları - 1939 -2015

Yaş Çay Fabrikalarının Açılış Tarihleri

Yaş Çay Kota Miktarları  (2000 - 2016)

Yıllara Göre Günlük Alınan Yaş Çay Miktarı 1976 -2000