Çay İstatistikleri 

Alımyeri Adedi  (1938 -2017)

Aylık Yaş Çay Alım Miktarları (1938-2017)

Çaykur Aylık İç Satışları (1973'den Günümüze)

Bir Reşat Altını İçin Kaç Kilo Yaş Çay Gerekiyor (1939 -2017)

Budama Ekstrakt Volüm Bağlantısı 1994 -2001

Çay Bölgelerinde Muhtelif Yıllara Göre Çay Dikimi (1939-1955)

Çaykur İstatistik Bültenleri
2006 2007 2008 2009

Dünya Çaylık Alanları (1961- 2016)

Dünya Çay İhracatı  (1961 -2013)

Dünya Çay İthalatı  (1961 -2013)

Dünya Çay Üretimi (1961 -2016)

Dünya Çay Piyasaları  Güncel Fiyatları

Ekstrakt % Değerleri (1994 - 2017)

Gübre Kullanımı (1974 -2014)

İllere Göre Çaykur'un Aldığı Yaş Çay Miktarı  (1975 -2017)

İllere Göre Çaylık Alanları (1975-2017)

İllere Göre Çay Üreticisi (1975 - 2017)

İşçi ve Memur Sayıları (Çaykur) (1973 - 2016)


Kampanya Açılış ve Kapanış Tarihleri (1947 -2018)

Kişi Başına  Çay Tüketimi (2016)

Kuruçay Maliyeti  (1974 - 2016)

Kuruçay Randımanı %   (1938 -2017)

Seylan'ın Türkiye ve  Diğer Ülkelere İhracatı  (2010- 2017)

Sürgün Bazında Yaş Çay Alımları  (2007 -2017) 

Türkiye Çaylık Alanları (1933- 2017)

Türkiye Çay İhracatı (1963 -2017)

Ülkelere Göre Çay İthalatındaki Vergiler

Üretici Sayısı (Türkiye) (1938- 2017)

Üretim Tüketim Dengesi  (2000 - 2017)

Volüm Değerleri (100gr/cm3) (1994 -2017)

Yaş Çay Alımı ve Üretilen Kuruçay Miktarları (1939-2017)

Yaş Çay Alımları RTB Verileri (2007-2011)  (2012-2016)

Yaş Çay Fiyatları  (1938'den Günümüze)

Yaş Çay Fabrikalarının Açılış Tarihleri

Yaş Çay Kota Miktarları  (2000 - 2018)

Yıllara Göre Günlük Alınan Yaş Çay Miktarı (1976 -2000)