Peygamberler Tarihi
Adem (as)
Salih (as)
Yakub (as)
Musa & Harun (as) İlyas (as) Süleyman (as) Uzeyr (as)
Şit (as)
İbrahim (as) Yusuf (as) Hızır (as) Elyesa (as) Lokman (as) Zulkarneyn (as)
İdris (as) İsmail (as) Eyyub (as) Yuşa (as) Yunus (as) Şaya (as) Zekerriya & Yahya (as)
Nuh (as) İshak (as) Zülkifl (as) Kalib (as) Şemuyel (as) İrmiya (as) İsa (as)
Hud (as) Lut (as) Şuayb (as) Hızkıl (as) Davud (as) Danyal (as) Muhammed (sav)
Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselam
Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu:

Kâlib b. Yüfena[1], b. Bariz (Fariz), b. Yehuza[2], b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. [4]

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem´in kocası[5] veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi. [6]

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın İsrail Oğullarını İdareye Memur Edilişi Ve Bazı Faziletleri:

Mûsâ Aleyhisselâm; Yûşa´ b. Nun Aleyhisselâmı yanına alıp Hızır Aleyhisse-lâmı aramağa gittiği zaman, yerine, Kâlib b. Yüfenna´yı. İsrail oğullarının üzerine vekil bırakmıştı. [7]

İsrail oğullarını, Mûsâ Aleyhisselâmın, Eriha´daki zorbalarla savaş emrine itâ-ata davet ve teşvik ettikleri ve Allah´ın nimetine erdikleri bildirilen iki Er´den[8] bi­risinin de, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm olduğu rivayet edilir. [9]

Yûşa´ b.Nûn Aleyhisselâm vefat edeceği sırada, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisse­lâmı, İsrail oğulları üzerine vekil bıraktı. [10] O da, ondan sonra, onları yönetti. [11] Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm; Sâlih[12] ve Mücahid bir zat idi.

Yûşa´ b.Nûn Aleyhisselâmın hastalığı sırasında dinden dönen Kral Bârık ve ce-mâatıyla savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini öldürdükten sonra, Mısır üzerine yürümüş ve orayı da, fethetmiştir. [13]

Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm, vefatına kadar, İsrail oğullarını güzelce yönet­miş, vefat edeceği sırada, yerine, oğlu Yusakus´u, bırakmıştır. [14]

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun![15]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, TaberîqTarih c.1,s.236-237, Mes´ûdî-Murucuzzeheb d.s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[2] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52.

[3] jbn.Kuteybe-Maarif s.20, Yâkubî-Tarih c.1,s.31.

[4] jbn.Sa´d-Tabakat c.1,s.54.

[5] İbn.Kuteybe-Maarif s.20.

[6] Sâlebî-Arais s.250.

M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/125.

[7] Mîr Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.292.

[8] Mâide: 23.

[9] Taberî-Tefsir c.6,s.176, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[10] Sâlebî-Arais s.250.

[11] Taberî-Tarih c.1,s.236-237, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[12] Muhyiddin b.Arabî-Muhadaratülebrar c.1,s.131.

[13] Mîr-Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.291-292.

[14] Sâlebî-Arais s.250.

[15] M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/125-126.