Esma'ül HüsnaBiriz Biz

El-Aziz
(Celle Celâlühü)
El-Müheymin
(Celle Celâlühü)
El-Mü'min
(Celle Celâlühü)
Es-Selam
(Celle Celâlühü)
El-Kuddus
(Celle Celâlühü)
El-Melik
(Celle Celâlühü)
Er-Rahim
(Celle Celâlühü)
Er-Rahman
(Celle Celâlühü)
Allah
(Celle Celâlühü)
Er-Rezzak
(Celle Celâlühü)
El-Vehhab
(Celle Celâlühü)
El-Kahhar
(Celle Celâlühü)
El-Gaffar
(Celle Celâlühü)
El-Musavvir
(Celle Celâlühü)
El-Bâriü
(Celle Celâlühü)
El-Halik
(Celle Celâlühü)
El-Mütekebbir
(Celle Celâlühü)
El-Cebbar
(Celle Celâlühü)
Es-Semi'u
(Celle Celâlühü)
El-Müzillü
(Celle Celâlühü)
El-Muizzü
(Celle Celâlühü)
Er-Râfi'u
(Celle Celâlühü)
El-Hafıd
(Celle Celâlühü)
El-Bâsıt
(Celle Celâlühü)
El-Kaabız
(Celle Celâlühü)
El- Alim
(Celle Celâlühü)
El-Fettâh
(Celle Celâlühü)
Eş-Şekûr
(Celle Celâlühü)
El-Gafur
(Celle Celâlühü)
El-Azim
(Celle Celâlühü)
El-Halim
(Celle Celâlühü)
El-Habir
(Celle Celâlühü)
El-Latif
(Celle Celâlühü)
El-Adlü
(Celle Celâlühü)
El-Hakem
(Celle Celâlühü)
El-Basir
(Celle Celâlühü)
El-Mücib
(Celle Celâlühü)
Er-Rakib
(Celle Celâlühü)
El-Kerim
(Celle Celâlühü)
El-Celil
(Celle Celâlühü)
El-Hasibü
(Celle Celâlühü)
El-Mukitü
(Celle Celâlühü)
El-Hafiz
(Celle Celâlühü)
El-Kebir
(Celle Celâlühü)
El-Aliyyü
(Celle Celâlühü)
El-Kaviyyü
(Celle Celâlühü)
El-Vekil
(Celle Celâlühü)
El-Hakk
(Celle Celâlühü)
Eş-Şehid
(Celle Celâlühü)
El-Bâis
(Celle Celâlühü)
El-Mecid
(Celle Celâlühü)
El-Vedüd
(Celle Celâlühü)
El-Hakimü
(Celle Celâlühü)
El-Vâsi'u
(Celle Celâlühü)
El-Hayyü
(Celle Celâlühü)
El-Mümit
(Celle Celâlühü)
El-Muhyi
(Celle Celâlühü)
El- Muid
(Celle Celâlühü)
El-Mübdiü
(Celle Celâlühü)
El-Muhsi
(Celle Celâlühü)
El-Hamid
(Celle Celâlühü)
El-Veliyyü
(Celle Celâlühü)
El-Metin
(Celle Celâlühü)
El-Muahhiru
(Celle Celâlühü)
El-Mukaddimü
(Celle Celâlühü)
El-Muktedir
(Celle Celâlühü)
El-Kadir
(Celle Celâlühü)
Es-Samed
(Celle Celâlühü)
El-Vahid
(Celle Celâlühü)
El-Macid
(Celle Celâlühü)
El-Vacid
(Celle Celâlühü)
El-Kayyum
(Celle Celâlühü)
El-Müntekımü
(Celle Celâlühü)
Et-Tevvabü
(Celle Celâlühü)
El-Berru
(Celle Celâlühü)
El-Müte'ali
(Celle Celâlühü)
El-Vâlî
(Celle Celâlühü)
El-Bâtınü
(Celle Celâlühü)
Ez-Zahiru
(Celle Celâlühü)
El-Ahir
(Celle Celâlühü)
El-Evvelü
(Celle Celâlühü)
El-Mani'u
(Celle Celâlühü)
El-Muğniy
(Celle Celâlühü)
El-Ganiyyü
(Celle Celâlühü)
El-Cami'u
(Celle Celâlühü)
El-Muksitu
(Celle Celâlühü)
Zü'l Celali
vel İkram (C.C)
Malikü'l Mülk
(Celle Celâlühü)
Er-Rauf
(Celle Celâlühü)
El-Afüvvü
(Celle Celâlühü)
Es Sabur
(Celle Celâlühü)
Er-Reşid
(Celle Celâlühü)
El-Varisü
(Celle Celâlühü)
El-Baki
(Celle Celâlühü)
El-Bediu
(Celle Celâlühü)
El-Hadi
(Celle Celâlühü)
En Nur
(Celle Celâlühü)
En-Nafi'u
(Celle Celâlühü)
Ed-Darru
(Celle Celâlühü)
Kaynaklar