Hakk

Varlığı değişmeden duran.

Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Hak geldi;  bâtıl yok oldu." (İsra, 81)

"Allah'in hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir." (Nur,  25)

"Allah, hakkın ta kendisidir." (Hac, 62)

"Hak, Rabbinizdendir."(Kehf, 29)

Kur'an-ı Kerim'de kelime ve türevleri olarak 285 ayette geçer. İslam nazarında hakın kaynağı ilahi iradedir. Hakkın kaynağı Allahü Teâlâ'dır.

Hak, inkarı  mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul edilendir. Buna göre yüce Allah'ın varlığı kabul edilmesi gereken şeylerin ilkidir. O'nun  varlığı, kabul etme emri henüz insanlara gelmeden kabul edilmiştir. Bu yüzden varlığı inkar edilemez. Bütün varlık alemi, O'nun varlığının apaçık delilidir. Yüce Allah'ın her sözü ve fiili haktır. O'nunla buluşmak haktır. O'na dayanan ve dayandırılan her şey hak ve gerçektir.  O, Hak olmakla gerçeklerin gerçeğidir. O'nu bilmek, bilgilerin en gerçeğidir. O'nu ikrar etmek sözlerin en gerçeğidir.

Havas ve Esrarı
  • El-Hakk ism-i şerifi, batıldan korunmak, sözlerin geçerli olması, hayır işlerinde başarılı olmak ve adaletli hüküm verebilmek için, "Ya Hakk Celle Celalühü" diyerek 208 kere okunur.
  • "Lailahe illallahül hakkul mübiyn" zikrini her gün 100 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur, işleri kolaylaşır. 1000 kere okuyanın ahlakı düzelir
  • Kim, El-Hakk ism-i şerifi, dört köşeli bir kağıdın dört köşesine yazar. O kağıdı avucunun içine koyarak; seher vakti ellerini dergahı ilahiyeye kaldırırsa; Allahü Teala hazretleri o kişinin kederini ve üzüntüsünü giderir ve onun arzuladığı şeylerde ona kâfi olur.