Cuma Namazı Nasıl Kılınır? •   
  Cuma Namazı tek başına kılınmaz. 
 • Öğle vaktinde cemaatle kılınır. 

 • Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. 
 • Niyet ederken: 
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. 
  • İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
  • İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. 
  • Son oturuşta:
 • Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
 • Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
  • Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın). 
  • Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. 
 • Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. 
 • Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
 • Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
 • Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" 
 • Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
 • Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
 • Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".  Bu şekilde niyet edilirse, eðer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öðle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öðle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.