Namaz Duaları
Sübhaneke Allahümme Salli Allahümme Barik
Kunut Duası -1
Ettehiyyatü Ayetel Kursi
Rabbenaatina Kunut Duası -2

Rabbenağfirli


Rabbenağfirlii ve livâalideyye ve lil mü'miniine yevme yekuumül hisâab

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.


Okunduğu yer: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra okunur.