Tesbih Namazı
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır.  Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezber bilmek gerekir.


"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Tesbih Namazının Kılınışı
1.Rekat

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber"
diyerek namaza başlanır.


Sübhâneke'den sonra
15
kere tesbih 

Fatiha ve  sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10
kere
tesbih 

Rükûdan doğrulunca
10 kere
tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere
tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih okunur.
  • Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
  •  İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat 


Fatiha'dan önce
15
kere tesbih 

Fatiha ve  sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10
kere
tesbih 

Rükûdan doğrulunca
10 kere
tesbih


Secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere
tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih okunur.
3.Rekat 
Sübhâneke'den sonra
15
kere tesbih 

Fatiha ve  sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10
kere
tesbih 

Rükûdan doğrulunca
10 kere
tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere
tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih okunur.
  • Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
  • Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce
15
kere tesbih 

Fatiha ve  sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 
10
kere
tesbih 

Rükûdan doğrulunca
10 kere
tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere
tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere
tesbih okunur.


 

Tesbih Namazını Cemaat ile Kılmak

Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce  kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili  meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai  bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendileride ona uyarak kılsalar caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i  İlahisine aykırı düşer.

Kaynak:
Günümüz Meselelerine açıklamalı Fetvalar, 1320
Mehmed Emre, Eskişehir, Balıkersir-Bilecik Eski Müftüsü