Rize Müftüleri Nuh TOPRAK

1874 yılında Rize İkizdere Güneyce Nahiyesi’nde doğdu. Fatih Dersiamlığı yaptı. Saltanata karşı cumhuriyet taraftarlarını savundu.

Malova Müftülüğü sırasında, Türkiye adına casusluk yaptığı iddiasıyla Yunanlılar tarafından idam edilmek istenmesi üzerine kaçmayı başardı.

26.03.1924-18.09.1938 tarihleri arasında Rize il müftülüğü yaptı. 1938 yılında Rize il müftüsü iken vefat etti.

Yusuf Hilmi TOLUN

22.10.1938/10.03.1951

1887 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa Babık Köyü’nde doğdu. Köyünde dinî bilgiler okudu. İstanbul Fatih İlçesi’nde Sahn Mektebi’ni bitirdi. Kelam, Fıkıh ve Tefsir derslerini vererek Süleymaniye Medresesi’nden mezun oldu ve dersiam payesi aldı. 1912 yılında Kudat Medresesi’ne girerek 2 yıl tahsil gördü. Yedek subay olarak I. Cihan Harbi’ne katıldı ve gazi oldu. Harpten sonra tahsiline devam ederek 1920 yılında Kudat diploması aldı.

Kars Çıldır ilçesi Sulh Hakimliği’ne tayin edilmesine rağmen görevi kabul etmedi. 22.10.1938-10.03.1951 tarihleri arasında Rize İl Müftülüğü görevini yürüttü.

Yusuf Ziya KARAL

31.03.1951/03.02.1969

1884 yılında Rize Güneysu Yeşilköy'de doğdu. 1895 yılında hıfzını ikmal etti. Mehmet Efendi’den sarf ilmini öğrendi. 1906'da Fatih Medresesi’ne girdi. Medreseye devam ederken hakimleri yetiştiren Nüvvab Medresesi’ni birincilikle bitirdi.

1906 yılında Fatih Medresesi’ne dersiam oldu. 1914 yılında Medreseler kapatılınca, Harbi Umumi’de Erzincan İhtiyat Zabıt Mektebi’ne sevk edildi. 1925-1926 yılları arasında Rize İmam-Hatip Mektebi’nde Arapça hocalığı yaptı. 31.03.1951 tarihinde Rize il müftülüğüne atandı. 03.02.1969 tarihinde bu görevde iken vefat etti.

Haydar SADIKOĞLU

05.02.1969/03.03.1981
14.10.1991/22.09.1997

1938 yılında Rize Köprülü Köyü'nde doğdu. İlk, orta, lise ve imam-hatip okullarını okul dışından bitirdi. 1950 yılında hafızlığını tamamladı. Değişik hocalardan Arapça ve diğer dinî bilgiler öğrendi. 1977 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1965-1968 yılları arasında Rize merkez vaizliği yaptı. 05.02.1969 tarihinde Rize il müftülüğüne atandı. 03.03.1981 tarihinde İstanbul merkez vaizliğine atandı. Bu sırada Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde arapça dersi okuttu. 15.03.1983 tarihinde Rize merkez vaizliğine, 18.18.1984 tarihinde Trabzon merkez vaizliğine, 12.10.1987 tarihinde Samsun il müftülüğüne atandı. 14.10.1991 tarihinde tekrar Rize il müftülüğüne, 22.09.1997 tarihinde Tokat il müftülüğüne tayin edildi. Tokat il müftüsü iken 18.08.2003 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

"Din Bilgisi ve İlmihal" adlı bir eseri de yayımlandı.

Selahattin KARAHOCAGİL

31.08.1982/27.11.1987

1932 yılında Erzurum İli Oltu İlçesinde doğdu. İlkokulu Olur Merkez İlkokulunda okuyarak (1948), ortaokulu dışardan Erzurum Erkek ortaokulu’nda (1963), liseyi dışardan Erzurum Lisesinde sınavlara girerek (1975), yüksek tahsilini ise Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde (1981) yılında tamamladı.

1941’de hafızlığını yaparak, mahalli ilim erbabından Arapça, Farsça dersleri almış, başta tefsir, hadis, fıkıh ve kelam olmak üzere dini ilimler okumuştur. İlk resmi göreve Şenkaya Gaziler Nahiyesi İmam-Hatibi olarak 1957 yılında başladı. 1958’de Olur Müftülüğüne, 1960 yılında Oltu Müftülüğüne, 1977 yılında Aşkale Müftülüğü görevine tayın edildi. 1982’de Rize İl Müftülüğü, 1987 yılında ise Elazığ İl Müftülüğü görevine edildi. Hocamız, evli ve 5 çocuk babası olup, Diyanet gazetesinde yayınlanmış bazı makaleleri vardır. Arapça, Farsça, İngilizce bilen hocamız 28.12.2011 tarihinde vefat etti.

İsmail CÖMERT

14.12.1987 / 27.11.1989

1940 yılında Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Düzköy’de doğdu. Şalpazarı çevresinde muhtelif köy hocalarından okuyarak hafızlığını ikmal etti. Bu arada özel Arapça dersler aldı. Adapazarı Hendek İlçesi Cumhuriyet İlkokulu’ndan dışardan mezun oldu. 1956 yılında İstanbul imam-Hatip Okuluna girdi ve 1963’de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi ve 1967 yılında Enstitü’den mezun oldu.

1959 yılında Fatih Müftülüğüne bağlı Davutpaşa Camii Müezzin-Kayyımlığına atandı. 6 yıl bu camide görev yaptıktan sonra 1966’da Haseki Sultan Camii İmam-Hatipliğine, 1967 yılında Üsküdar Şeyh Camii İmam-hatipliğine atandı. Yedek Subay olarak 1970’de terhis olduktan sonra Lüleburgaz İlçe Müftüsü olarak atandı. 1972 yılında Balıkesir İl Müftülüğüne tayın edildi. 1973 yılında Merhum M.R. Aşık Kutlu’dan aşere okudu. 1979 yılında Eskişehir Müftülüğüne atanan İsmail CÖMERT, bu ilde üç yıl Müftülük görevi yaptıktan sonra Samsun İl Müftülüğüne, 1986 yılında Artvin İl Müftülüğüne, 1987 yılı sonlarında ise Rize İl Müftülüğüne tayın edildi. 1989 yılına kadar Rize’de görev yaptıktan sonra Bitlis İl Müftülüğüne, 1990 yılında Bayburt İl müftülüğüne tayın oldu. Evli 5 çocuk babası olup Arapça ve az Fransızca bilmektedir.

Namık HİSAR

14.10.1989/13.10.1991

Rize İlinin yedinci Müftüsü olan Namık HİSAR 1945’te Geydoğan (Taşova)’da doğdu. İlk tahsilini 1956 da köyünde tamamladı. Küçük yaşlarda iken babasından Kur’an-ı Kerim öğrendi. Daha sonra M. Ali Hafız olarak tanınan zamanın Taşova Müftüsünden Kur’an-ı Kerim ta’lim dersleri aldı. 1957 yılında İstanbul İsmail Ağa medresesinde Arapça okudu. Merhum Çolak Mehmet Efendi ve Salih Efendiden özel dersler aldı. 1959 yılında İstanbul İmam-Hatip Okuluna girdi. 1966’da Ankara İmam-hatip Okulundan mezun oldu. Aynı yıl Suluova Müftülük memurluğuna atandı. Kısa bir dönem memurluktan sonra Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne girdi. 1971 yılında okuldan mezun oldu. Finike vaizi olarak görev aldı. 1972’de Finike Müftüsü oldu.

1974 yılında yedek subay olarak terhis oldu. 1975 yılında Iğdır vaizi, 1976 yılında Iğdır Müftüsü oldu. 1979 yılında 6 ay süreyle Almanya’da görev yaptı. 1981’de Çorum İl Müftü Yardımcısı, 1982 yılında Çorum İl Müftüsü oldu. 1985 yılında Yozgat İl Müftülüğüne tayın edildi. 1989 yılında Rize İl Müftüsü olarak atandı. 1991 yılında Giresun İl Müftüsü oldu. Evli 5 çocuk babası olan Namık HİSAR, Arapça ve az İngilizce bilmektedir.

İsa SAİM

27.09.1997/06.01.2003

1952’de Bayburt’un Yoncalı Köyü’nde doğdu. 1961 yılında hafızlığını bitirdikten sonra 3 yıl Arapça okudu. 1975 tarihinde Ankara İmam-Hatip okulundan, 1980 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Memuriyete 1975 yılında Alanya Merkez Kur’an Kursu Öğreticisi olarak başladı. Üsküdar’da iki yıl kur’an Kursu Öğreticiliği yaptıktan sonra 1981 yılında Konya Akşehir İlçe Müftülüğüne tayin oldu. 1985 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Mısır Ezher Üniversitesinde 2 yıl mesleki eğitim aldı.

Mısır dönüşü Aksaray İlçe Müftülüğü, 1989 yılında aynı yer İl Müftülüğü, 1994-1997 yılları arsında Tokat İl Müftülüğü,1997-2003 yılları arasında Rize İl Müftülüğü görevlerinde bulundu. 21/01/2003 tarihinde Edirne İl Müftüsü oldu. Evli iki çocuk babası olan İsa SAİM Arapça bilmektedir.

Zeki SAYAR

30.12.2002 /25.09.2008

07.12.1959 tarihinde Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladı ve aynı yerde hafızlık yaptı. 1977 yılında Erzincan İmam-Hatip Lisesi’nden, 1982 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

1980 yılında İstanbul Fatih ilçe müftülüğünde imam-hatip olarak ilk göreve başladı. Yedek subay olarak tamamladığı vatani görevinden sonra, imam-hatiplik görevine 1987 yılına kadar devam etti. 01.12.1988 tarihinde Erzincan Üzümlü ilçe müftülüğüne atandı. Haseki Eğitim Merkezi 8.dönem İhtisas Kursu’ndan 1989 yılında mezun oldu. 23.06.1992 tarihinde Kayseri Pınarbaşı, 11.09.1996 tarihinde Afyon Bolvadin ilçe müftülüğüne, 30.11.1999 tarihinde Şırnak il müftülüğüne atandı. 30.12.2002-25.09.2008 tarihleri arasında Rize İl Müftülüğü görevlerinde bulundu. 25.09.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevine başlamak üzere İl Müftülüğünden ayrıldı.

İlyas SERENLİ

26.01.2009 - 17.11.2011

03.02.1952 yılında Bartın'da doğdu. 1972 yılında İstanbul İmam - Hatip okulundan, 1973’te İstanbul Davut Paşa Lisesi’nden, 1978 yılında da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir-Hadis Bölümünden mezun oldu. 30.11.1971 yılında Kocaeli - Kullar kasabasında İmam - Hatip olarak göreve başladı. 1971 - 1978 yılları arasında İmam - Hatip olarak İstanbul-Adalar ve Erzurum’da görev yaptı. 1978 yılında Zonguldak - Kurucaşile İlçe Müftülüğüne atandı. 1981 yılında Zonguldak İl Müftü yardımcısı oldu. 1982 - 1986 yılları arasında Belçika - Malmedy'de Öğretmen - Din Görevlisi olarak görev yaptı. 1986 - 1987 Zonguldak Merkez Vaizliği, 1987 - 1994 Tekirdağ - Şarköy İlçe Müftülüğü, 1994 - 2001 İstanbul İl Müftü Yardımcılığı, 2001 - 2003 Edirne İl Müftü Yardımcılığı, 2003 - 2006 tekrar İstanbul İl Müftü Yardımcılığı, 2006 - 2008 Kars İl Müftülüğü, 2009-2011 Rize İl Müftülüğü görevlerinde bulundu. Evli ve altı çocuk babası olan Serenli, 17.11.2011 tarihinde Sakarya İl Müftüsü olarak atandı.

Yusuf DOĞAN

1956 yılında Sivas’ın Ekingölü Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu 1969 yılında İstanbul’da, İmam-Hatip Lisesini 1977 yılında Sakarya’da bitirdi. 1977 yılında başladığı Bursa Yüksek İslam Enstitüsünden 1981 yılında mezun oldu. 1982 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Artvin’de memuriyete başlayan Yusuf Doğan, 1983 yılında askerlik vazifesini Kıbrıs’ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra, 1984-1985 yılları arasında Muş İl Müftü Yardımcısı/İl Müftü Vekili olarak görev yaptı. 1985 yılında Şanlıurfa-Viranşehir İlçesine Müftü olarak atandı ve 1987 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1987-1990 yılları arasında devam ettiği Haseki Eğitim Merkezi Arapça İhtisas Kursunu 6. dönem ikincisi olarak tamamladı. 1990 yılında Bursa-Harmancık İlçe Müftülüğüne atandı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılından itibaren Almanya-Hamburg’ta din görevlisi olarak görev yaptı. Yurt dışından döndükten sonra 10.05.2010 tarihinde Bursa Müftülüğünde İl Vaizi olarak göreve başladı. 15.07.2010 tarihinden itibaren Gemlik İlçe Müftülüğüne atanan Yusuf Doğan, 17.01.2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine atandı. 02.01.2012 tarihinden bu yana Rize İl Müftüsü olarak görev yapan Yusuf Doğan, Arapça ve Almanca bilmektedir. Almanya’da eğitim çalışmaları yapan ve hat sanatı ile ilgilenen Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İslam Hukuku” alanında doktora çalışması yapmaktadır. 30.06.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile Kocaeli İl Müftüsü olarak atanan Doğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.


İsmail Yalçın

1955 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde göreve başladıktan sonra Uşak'ta vaizlik görevinde bulundu. Ardından, Ankara'da 9 ay süreyle yabancı dil kursuna katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Arapça Bölümü'nde üç yıl öğrenim gördükten sonra sırasıyla Hekimhan, Gömeç, Marmara Adası, Savaştepe ve Erdek'te İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. Evli ve beş çocuk babası olan Yalçın, 08.09.2015 tarihinde Rize İl Müftüsü olarak atandı.


Naci ÇAKMAKÇI

1976 yılında Rize Muradiye Köyü'nde doğdu. 1989 yılında hafızlığını Rize Pekmezli Kur’an Kursu’nda tamamladı. 1996 yılında Rize İmam Hatip Lisesinden, 2002 yılında K.T.Ü. Rize İlahiyat Fakültesi’nden, 2005 yılında Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. 1997 yılında Rize Ardeşen’de İmam Hatip olarak göreve başladı. 1998–2002 yılları arasında Rize de İmam Hatip olarak görev yaptı. 2005 yılında Rize Fındıklı ilçe vaizi olarak atandı. 2007–2010 yılları arasında Rize İl Vaizliği görevini yürütürken Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğüne vekâlet etti. 05.05.2010 tarihinde Tutak ilçe Müftüsü olarak göreve başladı. 04.09.2013 tarihinde İnebolu İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. 21.03.2016 tarihinde Rize İl Müftü Yardımcısı olarak atandı. İl Müftü Yardımcılığı görevini sürdürürken Resmi Gazetenin 8 Nisan 2020, 31093 Sayı ve 2020/115 Karar Sayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Rize İl Müftüsü olarak atandı.

Çakmakçı, evli ve üç çocuk babasıdır.