Kadınlar başı açık namaz kılabilir mi?

Bütün mezheplere göre, kadınların namazda başlarını örtmeleri gerekir.

Namazın sahih olması şartını yerine getirmiş olmak için başını örtmüş olmaya ihtiyaç kesindir.

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Allah ergenlik çağına ulaşan kadının başörtüsüz olarak kıldığı namazını kabul etmez."  buyurmuştur.

Setr-i Avret, Mehmet Talü, Milli Gazete, 30 Ocak 2006, Ebû Dâvud, Salat:85, No:641, 1/229

Kadının namazda farz olan tesettürü

Kadının namazda farz olan tesettürü yüz, eller ve ayakları hariç vücudunun tamamı, hatta baştan sarkan saçlarınıda  içine almaktadır. Avret olan uzuvlardan birinin dörtte biri, namaz içinde, üç tesbih miktarı açılsa namazın sıhhatine mani olur.

Bir kadın, elbise bulunduğu halde giymeyip, kimsenin bulunmadığı bir yerde ve karanlık bir odada çıplak olarak namaz kılsa, ittifak ile namaz sahih olmaz.

Altını gösteren elbise veya baş örtüsü ile kılınacak namaz caiz değildir. Baş ve vücudun örtülmesi demek, üzerine birşey koymak demek değil, altını göstermeyecek kalınlıkta dokunmuş bir kumaşla kapatılması demektir.

Avret olarak kabul edilmiş uzuvlardan biri açık olduğu halde bir rukün eda edilecek olsa, namazın bozulacağı hususunda icma vardır.

Fetvalar, Günümüz Meselelerine Açıklamalı Cevaplar, Mehmed Emre, Eskişehir, Balıkesir-Bilecik Eski Müftüsü