Yüksek Kaliteli Kurutulmuş Kivi Dilimleri Nasıl Üretilir ?

2001 yılında Yeni Zelanda'da ABD başta olmak üzere AB ülkelerine de ihraç edilmeye başlanan Yüksek kaliteli Kurutulmuş Kivi Dilimleri’nin taze kivi meyvesine oranla ihracat oranı 2007 yılı itibariyle %8.2 oranında artmıştır...
 
Dehidrate/Kurutulmuş kivi dilimleri  

Osmo – dehidratasyon ile kurutulmuş kivi dilimleri.


Osmotik Bir Ön İşlem Uygulanarak Kurutulmuş Kivi Dilimlerinin Kalitesini Geliştirme ve Formülleme

Drying 2004 – Proceedings of the 14th International Drying Symposium (IDS 2004)

Özet

Osmotik dehidrasyon ; kurutma, dondurma ve kızartma vb. farklı metotlar gibi tek bir işlem veya diğer işlemler ile birilikte kullanılabilir. Bu çalışmada osmo – dehidratasyon, dehidrate edilmiş kiwi (Hayward ve Abbot) dilimleri üretimi için bir ön işlem olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, dehidrasyon etkinliği üzerine işlevsel değişkenler; çözelti konsantrasyonu (%30 , %40 ve %50), tampon ajanı ve sıcaklığın (20 , 40 ve 60oC) etkileri araştırılmıştır. Hem osmoze edilmiş hem de kontrol örnekleri sıcak havayla kurutma yöntemiyle kurutulmuştur. Ardından, kurutulmuş ürünler yapısal ve organoleptik özelliklerini ölçümlemek için analiz edilmiştir. Sonuçta, osmotik bir çözelti kullanıldığında kurutulmuş ürünün hem yapısal hem de organoleptik özelliklerinin geliştiğini gözlemledik. Ve en kaliteli ürün aşağıdaki koşullarda elde edilmiştir;

Csakaroz =  %40 , Cbuffer = %6 , T = 40 oC ve t = 120 dakika.

Ayrıca, iki varyete arasındaki farklılığında önemli olduğunu gözlemledik.


Kivi ve diğer dilimlenmiş meyveler ürünleri için,
hem osmotik ön işlem uygulayan hem de aromanın kaybını önlemek için vakum uygulayan modern bir kurutma tesisi örneği :
Kamil Engin İslamoğlu

Kaynaklar ve Çalışmanın Detayları:

Behzad Allaeddini and Zahra Emam-Djomeh. Formulation and Quality Improvement of Dried Kiwifruit Slices Using an Osmotic Pre-Treatment. Drying 2004 – Proceedings of the 14th International Drying Symposium (IDS 2004).São Paulo, Brazil, 22-25 August 2004, vol. C, pp. 2127-2132.
http://aimufood.21food.com/showroom/31828/product/Dehydrated-Kiwi-sliced/showimg.html
http://www.eunde-verfahrenstechnik.de/vacuum-drying.html