Kivide Hasat Öncesi ve Sonrası Kalite Kontrolü İçin
Yakın İnfrared SpektroskopisiYeni Zelanda’da ki kivi araştırma kurumları tarafından üniveristelerle birlikte yürütülmüş olan çalışmalar sonucunda efektif olarak 1998 yılından itibaren NIR (Yakın İnfrared Spektroskopisi) üretilen kivilerin hasat öncesi ve hasattan sonraki aşamalarda kalitelerinin izlenmesinde başarı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında, NIR tekniği ile satışa sunulan kivilerin, meyve borsalarındaki taban fiyatlarıda objektif olarak belirlenebilmektedir.

Bu yöntemin genel kabul göremsinin temel nedeni hızlı ve analitik kimyasal analizlerlede doğrulanabilir sonuçlar vermesidir. Ayrıca NIR tekniğinde kivi bir bütün olarak ölçümlenmek te olup, klasik analiz yöntemlerindeki örnek hazırlama ve ekstraksiyon gibi aşamalarada gerek kalmamaktadır. Bir yakın infrared spektroskopisi, seyar olarak kivi plantasyonlarına taşına bilmekte ve plantasyonda önceden belirlenmiş olan istatisitksel yönteme bağlı olarak yapılan örnekleme ile seçilen kivi numuneleri bir bütün olarak (soyulmadan ve parçalan madan); % C vitamini içeriği, % glikoz içeriği, % fruktoz içeriği, oBrix olarak çözünebilir katı içerikleri, % kuru ağırlıkları, meyve rengi, patolojik hasarlar ve meyve eti sertliği gibi temel kalite parametrelerince hızlı ve güvenilir bir şekilde analiz edilmektedirler. NIR  yukarıdaki her bir parametre için laboratuar çalışmaları ile önceden belirlenmiş olan dalga boylarında kalibre edildikten sonra (örneğin; glukoz için 700-1100 nm vb) ölçümleme yapıl maktadır.

Aşağıdaki kaynakça bölümündende görülebileceği üzere, NIR ile yapılan kivi analizlerinin klasik yöntemler olan refraktometrik, penetrometrik ve titrimetrik vb. gibi yöntemlerle karlışatırılması sonucunda güvelirliğide test dilmiştir. Bu yöntem sadece kivilerde değil bir çok tropikal meyve türlerindede günümüzde başarı ile kulanılmaktadır.


Kamil Engin İslamoğlu

Kaynaklar:

http://postharvest.ucdavis.edu/datastorefiles/234-347.pdf
http://www.sammogroup.com/nir/NIR_PORTATILE.pdf
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005SPIE.5996..167F
http://www.g6kiwi.co.nz/site/g6kiwi/files/Newsletters/Press%20releases/Press%20Release%20NIR%2030%20March.pdf
http://www.g6kiwi.co.nz/.Final30July07.pdf
http://www.avocadosource.com/Journals/Elsevier/phbiotech_2003_29_300-307_Clark.pdf
http://www.aidic.it/3CIGR/webpapers/451%20Peano.pdf
http://www.ist-orld.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=a3eac89987894a5286ecc0baa0c3f31d
http://www.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/ IntAgr_2002_16_2_83.pdf
http://www.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/ IntAgr_2004_18_3_203.pdf
http://cigr-ejournal.tamu.edu/submissions/volume6/FP%2003%20012%20Abu-Khalaf2.pdf
http://www.mijst.mju.ac.th/vol2/13-23.pdf
http://www.asdi.com/Vitamin%20C%20article.PDF
http://spiedl.aip.org/