Kivi DNA’sı Nasıl Ekstrakte Edilir?

Bu çalışma İngiltere’de bir orta öğretim kurumu olan (Orta okul düzeyinde! St John's öğrencilerinin 28 Şubat–04 Mart/2005 tarihinde İngiltere genelinde düzenlenmiş olan “Bilim Haftası Çalışmaları” kapsamında biyoloji öğretmenlerinin rehberliğinde ve 1962 yılında canlı hücrelerden DNA ekstraksiyonunu ilk kez metotlaştıran ve bu çalışması ile Fizyoloji dalında Nobel Ödülü almış olan Biyofizikçi Rosalind Franklin’in yöntemini uygulayarak kivi DNA’sını aşağıdaki yöntemle esktakte ettiler. Çalışmanın temel amacı, öğrencilere, DNA’nın yapısı hakkında bilgi vermek ve nasıl elde edilebileceğini göstermekti.

DNA ekstraksiyonu çalışmalarında kivinin seçilmesinde diğer bazı meyveler, sebzeler ve hayvansal hücrelerden önemli bir avantajı vardı. Kivi, protease olarak adlandırılan enzimleri (actinidin) içerir. Aşağıdaki metotta protease’lar, hücre çekirdeği içerindeki DNA sarmalının hasara uğramamasını sağlayarak protein iskeletini kırmak için kullanılır. Diğer organizmalardan da DNA ekstrate edilebilir ancak, yukarıdaki reaksiyonu oluşturmak için protease enziminin ilave edilmesi gereklidir. Bu nedenle kivi, daha basit bir metotla DNA ekstraksiyonunu olanaklı kıldığı için kullanılmıştır.


1.    Adım : Bir ekstraksiyon karışımı hazırlamak
İçinde 100 cm3 saf su bulunan, 250 cm3 ‘lük bir behere; 2gr NaCl ve 5ml sıvı temizleyici (sıvı sabun) ilave edilir. Karışım köpürtülmeden, tuz eriyene kadar bir karıştırıcıda hafifçe karıştırılır.

2.Adım : Kivi doğranırKivi kabuğu ile birlikte dikkatlice (ezmeden) küçük parçalara ayılır.3.Adım : Karışıma İlave ve Isıtma


Dilimlenmiş kivi önceden hazırlanmış olan ekstraksiyon karışımına ilave edilir ve  bir su banyosunda 15 dakika süreyle 60 oC’de ısıtılır. Karışım, su banyosuna yerleştiril meden önce köpürtmemek kaydıyla tekrar hafifçe karıştırılır.


4.Adım :  Karışımın süzülmesiSaf DNA’yı ekstrakte edebilmeniz için, çözünmeyen kivi parçalarını uzaklaştırmanız gereklidir. Bunun için, şekilde gösterildiği gibi (cam huni ve filtre kağıdı ile) basitçe filtre edilir. Elde edilen filtrat bir tüpe aktarılır.


5.Adım : DNA İzolasyonuDNA suda çözülür. Bu nedenle, kivi filtratını içeren tüp içerisine soğutulmuş etanol yavaşça eklenmek suretiyle DNA, filtrat ve etanol arasındaki bölgede çökelecektir (tüp içerisinde hava kabarcıkları şeklinde görülen yapı).


Ve son işlem olarak;Bir pipet kullanılarak DNA etanol’den uzaklaştırılıp bir petri kabına aktarılır. DNA asidik özelliği nedeniyle, turnusol kağıdı ile test edilerek tespit edilir. Asidik bir bileşen olan DNA, mavi turnusol kağıdını, kırmızıya dönüştürür.

Tercüme: Kamil Engin İslamoğlu

Kaynak:http://www.st-johns.org.uk/sciclubweb/dna/extracting_dna.html