Kivi Atıklarından Biogaz Üretimi


Yeni Zellanda’da organik üretimde dahil ilk on kuruluş içerisinde yer alan Zepri Şirketi, kivi üreticisi ve ihracatçısı bir firma olarak 2007 yılı içerinde hem tarla hem de işlenmiş kivi ürünlerinden arta kalan organik atıkları tarımsal ve evsel amaçlı kullanımda doğal gaza alternatif olarak 15 Nisan 2008’den buyana bio gaz üretiminde ham madde olarak kullanmaya başlamıştır.

Katı ve sıvı organik atıkların bio enerjiye dönüşümü
Mezofizik ve Termofilik bakteri kaynaklı kontrollü biyolojik bozunma sonucu kivi atıklarından biogazın elde ettiği biogaz reaktörüKonu ile ilgili hazırlamış olduğu rapora ait temel veriler:

Zepri şirketine ait 2007 yılı kivi üretimi ve geri kazanılan organik atık miktarı


Kiwi atığının toplam enerji içeriği


Tesiste gerçekleştirilen enerjiye (m3 gaz) dönüşüm oranı %70 olup pratikte 2.0 GJ/Ton/Yıl’lık bir enerji üretimi mevcuttur. Yapılan araştırmalarda 37 oC’de mezofilik bakteriler kivi atıklarından yaklaşık olarak 22.2 MJ/scm kalorifik (ısı) değerinde ; 60% Metan (CH4) , 40% Carbon Dioksit (CO2) üretebilmektedir. 1 ton kivi atığından elde edilebilen enerji değerleri ile organik materyalin biyolojik bozunma aşamaları aşağıdaki tabloda ve şekilde sunulmuştur. Geri dönüşüm oranı uygulanan teknoloji ve organik atıkların işleme koşullarına bağlı olarak yükselmektedir.Üretim alanları itibariyle kivi atıklarının toplam enerji potansiyeli (üretilen bio gazdan elde edilen elektrikte dahil):


Sonuç olarak elde edilen biogaz ürününde istenilen standartlar :Kamil Engin İslamoğlu

Ziraat Mühendisi

Kaynak :

15 April 2008  Biogas from Kiwifruit Waste. Prepared for Zespri Prepared by Guenter Wabnitz. Maunsell Limited. 10th Floor, KPMG Centre, 135 Victoria Street, Te Aro, Wellington 6011, New Zealand P O Box 27277, Marion Square, Wellington 6141, New Zealand T +64 4 382 2999 F +64 4 382 2998