Kivi’de Hasat Sonrası Kalitenin Korunması ve Fizyolojik Bozukluklar


Olgunluk göstergeleri

Hasatta minimum % 6.5 çözünebilir katı (SSC) içermelidir.

Minimum meyve eti sertliği 14 lfb olmalıdır (8mm = 5/16 inc’lik uc ile penetrasyon kuvveti uygulanarak). (Penetrometre ile kivilerin/meyvelerin hasat öncesi ve sonrası refraktometrik ölçümle birlikte meyve sertliği veya penetrasyon gücü ölçülür)

Kalite göstergeleri

Büyüyen çatlaklar, böcek zararları, zedelenmeler, yara izleri, güneş yanıkları, iç ve dış çürüklerden ari olmak

Olgunlaştığı zaman (yenmeye hazır) minimum %14’lük SSC’de ; bir kivi’nin 2 – 3 lbf ‘lik meyve eti sertliği dikkate alınan olgunluktur.

Kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Optimum sıcaklık

0 oC (32 oF); en yüksek donma noktası – 1.5 oC (29.3 oF)

Optimum nispi nem

% 90 – 95

Solunum oranları

Sıcaklık 0°C (32°F) 5°C (41°F) 10°C (50°F) 15°C (59°F) 20°C (68°F)
Solunum oranları  
ml CO2/kg x saat
1.5 - 2.0 3 - 4 5 - 7 9 - 12 15 - 20

Isı üretimini hesaplamak için, 440 Btu/ton/gün olana kadar veya 122 kcal/metrik ton/gün olana kadar ml CO2/kg x saat çarpımı kullanılır. 

Etilen üretim oranı

Olgunlaşmamış kivi ürünü için, 0°C (32°F)’de 0.1 µl/kg x saat , 20°C (68°F)  0.1-0.5 µl/kg x saat‘den az olmalıdır. Olgun kivi ürününde (sertlik 4 lfb’den daha az) 20°C (68°F)’da 50-100 µl/kg x hr’dır.

Etilene karşı tepki

Kivi etilene karşı aşırı derecede duyarlıdır. 5 – 10 ppb gibi küçük değerlerde dahi meyve yumuşamaya başlayacaktır.

Olgunlaşmamış kivilerin hasat, nakliye ve depolama süresince etilene maruz kalmaları önlenmelidir.

Kontrollü atmosfere (CA) karşı tepki

Optimum CA koşulları 1-2% O2 + 3-5% CO2

CA’da olgunlaşma gecikir ve meyve eti sertliğini korur

%7’nin üzerindeki CO2 düzeyleri, meyve etinde iç bozulmaya neden olabilir.

Yararlılığını maksimize etmek için CA hasattan sonra 2 gün içinde oluşturulmalıdır; beyaz göbek oluşma insidansı (riski) ve meyve eti yumuşamasının hızlanmasını önlemek için etilen konsantrasyonu 20 ppb altında tutulmalıdır.


Hatalı Depolama Sonucu Oluşan Fizyolojik ve Patolojik Bozukluklar

Nişasta kaybı semptomları

Nişasta Kaybı

Donma Hasarı
Yüksek oranda su kaybı
Alternaria Çürüklüğü


Amonyak hasarı Granülasyon (Taneciklenme


Botrytis Göbek ve Gövde Ucu Çürüklüğü


Dothiorella Yumuşak Çürüklüğü Penicillium Gövde Ucu Çürüklüğü


Mürekkep Lekesi Nekrozu Titreşim Hasarsı Nekrozu


Phoma Gövde Ucu Çürüklüğü Çarpma (Darbe) Zedelenmesi Nekrozu

Yarı Saydamlık Nekrozu Beyaz Göbek Nekrozu Phoma Çürüklüğü

Kamil Engin İslamoğlu


Kaynaklar:

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Fruit/kiwi.shtml
http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Fruit/kiwifruit_graphics.shtml