Güzel Sözler


Acele
Güzel Sözler

Temkinli ve dikkatli davranmak Allah’tan, acelecilik ise şeytandandır. Hadis-i Şerif

Aceleyi yavaş yapın. Atasözü

Acele yapan ya hata yapar, ya da Hatay yakın olur. Abdülkadir Geylani

Acelecilik el keser, gevezelik dil. Cahit Zarifoğlu

Acele etmeden, fakat durmadan. Goethe

Hayra niyet edince acele et ki; nefsin sen caydırmasın. Hz. Ali (r.a)

Sabırda musibet, acelede ise menfaat yoktur. Hz. Ebubekir (r.a)

Hata; acelenin hayırsız çocuğudur. Ahmed Rifat

Sorulara düşünmeden acele cevap verenler, genellikle pişman olacağı cevabı verirler. Hasan Çalışkan

Acele etmenin anlamı yoktur. Önemli olan zamanında yola çıkmaktır. La Fontaine

AcıGüzel Sözler
Acı; bir saati on saat yapar. Shakespeare

Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. Napoleon

Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler. Samuel Johnson

Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir. Sophokles

Acıtan şeyler ders verir. Benjamin Franklin

Başkalarının acısını unutmak kolaydır. Graham Greene

Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadırlar.  Dostoyevski

Büyük saadetler büyük acıların yanı başındadır. Erhan Bener

Dünkü acılar, bugünkü sevinçlerimizin kaynağıdır. Pollok

Dünyada her şeyi bir gün acı ile kaybetmek için kazanıyoruz. Schiller

Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşemezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Konfüçyüs

Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. L.A.Seneca

İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir. Garcia Lorca

İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Balzac

İnsanın alışamıyacağı acı yoktur. Gabrielle D'Annunzio

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler. Eflatun

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz. Victor Hugo

AçlıkGüzel Sözler

Aç doymam; tok acıkmam sanır. Atasözü

Aç kalmak, alçalmaktan iyidir.  Hz.Ali (r.a)

Aç koma hırsız edersin; çok söyleme hırsız edersim. Atasözü

Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış. Atasözü

Açlık aşçıya kusur bulmaz. Spurgeon

Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. Roy Chansior

Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz. Jonathan Swift

Açlık kılıçtan daha keskindir. Boument

Açlık, ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de hak tanır.  Daniel Defeo

Açlık, sert kemikleri yumuşatır. Trivalluvar

Açlık, kılıçtan bile keskindir. Beamont Flketcher

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe

Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez. Vergilius

Deve yükü aş olsa, aça az görünür. Kaşgarlı Mahmut

Dolaşan köpek, açlıktan ölmez. Merimer

Karnı açlardan ziyade kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin

Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne

Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır. Sebayi

AdaletGüzel Sözler
Abidin ibadeti nefsini, adilin adaleti alemi islah eder. Arap atasözü

Adalet, benim gözümde, insanlığın ilk  koşuludur. Wole Soyinka

Adalet güzeldir lâkin amirlerde daha güzeldir. Hadis-i Şerif

Adalet, halkın ekmeğidir; halk adalete her zaman açtır. François- Rene de Chateaubrland

Adalet, hemen her zaman rötar yapan bir trene benzer. Yevgeni YevtuşenkoAdalet mülkün temelidir. Hz.Ömer (r.a)

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hadis-i Şerif

Adaleti çok severiz de, adil insanları pek o kadar sevmeyiz. Joseph Roux

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. J. Amyot

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Amenemope

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Pascal

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Gandhi

Bırakın adaleti,  yerini bulsun; isterse kıyamet kopsun! W. Savage Landor

Bir saat adaletle hükmetmek, yetmiş sene nafile ibadetten hayırlıdır. Hadis-i Şerif

Devletin hazinesi adalettir. Konfiçyus

Dünyanın tarih ve siciline bakarsan, Adaletin kaynağında Adaletsizlik korkusunu  görürsün.  Horatius

Geç kalan adalet, adaletsizliktir. W. Savage Landor

Güçlüler adaletli olursa; adalet güçlü olur.

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. Gandhi

Her yerde bir tek adalet ilkesi  vardır: Güçlünün çıkarı. Platon

İnsanın en büyüğü, mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affedip adaletle hareket edendir. Mervan

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Victor Hugo

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert

Tek tarafın dinlenmesiyle verilen karar doğru olabilir; ama hiçbir zaman adil olmaz. Seneca

Tüm dünya tarihi şöyle özetlenebilir: Ülkeler güçlüyken her zaman adil değildirler, adil olmak istediklerinde ise artık güçlü değildirler. Winston Churcill

Ülkeler kılıçlar alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. Timurlenk


AffetmekAffetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Publilius Syrus

Affetmek, zaferin zekatıdır. Hadis-i Şerif

Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. Schiller

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkakların tabiatında af diye birşey yoktur. Sterne

Affın en güzeli, hasmını ezmeğe müktedir iken yapılandır. Ömer bin Abdülaziz

Başkalarını sık sık affediniz, ama kendinizi asla. Syrus

Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Dorothe

Düşmanımı bağışalarsam; düşman diye bir şey kalmaz. Alain

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez. Goethe

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir. Cafer b. Muhammed

Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir. Konfiçyus

Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir kulu olarak, neden bir suçu bağışlamayayım? Kenan Rifai

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. Câmi

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz; lakin memleketinize ve dininize fenalık edenleri asla affetmeyiniz. Hz.Ali (r.a)

Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Sadi

Ağaç - OrmanGüzel Sözler

Ağaca bir balta vurmuşlar: "Neyleyeyim, sapı bendendir" demiş. Necip Fazıl Kısakürek

Bir ağacın yenilen yemişi, o ağacı dikenin sadakası olur. Hadis-i Şerif

Bir kimse bir ağaç dikerse muhakkak Allah (c.c) ona o ağacın meyvesi kadar ecir ve sevap verir. Hadis-i şerif

Meyve veren ağaca balta vurmazlar. Atasözü

Meyvesinden ve gölgesinden halkın yararlanacağı bir ağacı kesen kimseyi Cenabı Hak cehenneme atar. Hadis-i Şerif

Kavak ağacını beğenen pek az kişi gördüm; çünkü dosdoğrudur da ondan. Cenap Şahabettin

Orman seni düşman gözünden saklar. Atasözü

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim. Fatih sultan Mehmed

Saçsız adam ne ise ağaçsız şehir odur. Ali Naci Karacan

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur. Necip Fazıl Kısakürek

AğlamakGüzel Sözler
Ağlamak kadının tuzağıdır. Mevlana

Cehennemde ağlamamak için dünyada ağlıyalım.

Dünya için ağlayanların haline ağlamalı. Gürbüz Azak

En etkili su, kadınların gözyaşıdır.

Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusu ile ağlasın. Hz.Ali (r.a)

Gözyaşı kalbte olan ateşe delildir.

Gözyaşı, yarınki gülmenin bugünkü müjdesidir. Ali Tayyar

Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz olmaz. Shakespeare

Gün geldi ağladığım günlere ağladım. Hz. Ebubekir (r.a)

Hepimiz kahkalarımız gözyaşlarımızla ödüyoruz. Peyami Safa

Kalbin ağlaması, gözün ağlamasından daha hayırlıdır. Muaviyye bin Kurra

Ölüleri için ağlayıp kendilerini unutanlar; insanların kötüleridir. Hasan-ı Basri

Öz ağlamayınca göz ağlamaz. Atasözü

Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. Mevlana

Ahlak - Huy
Güzel Sözler

Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan

Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy

Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon

Ahlak yıkıl dı, insan ağıra tıkıldı. Atasözü

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan

Allah'ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i Şerif

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz.Ali r.a.

Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.Hadis-i Şerif

Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Fare huylulara, kedi bey olur

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Hadis-i Şerif

Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

Güzel huylu olanın, can verirler sözüne, çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne

Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas

İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. Hadis-i Şerif

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero

Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar. Hadis-i Şerif

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hadis-i Şerif

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hadis-i Şerif

Sütle giren huy, canla çıkar

AkılGüzel Sözler

Akıl olmayınca ne yapsın sakal. Ata Sözü

Akıllı bir adam deliyi azarlamaz. Ata Sözü

Aklı zenginleri para zenginlerine acırlar. Victor Hugo

Akıldan başka her şey çoğaldıkça  ucuzlar. Akıl ise çoğaldıkça kiymetlenir pahallılaşır.

Aklı başka yerde olunca, gözler kör olur. P.Syrus

Akıl nerede oursa olsun iyi bir arkadaştır. Hadis-i Şerif

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. Schiller

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi Şirazi

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

Akıllı  bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba

Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. Harry Karns

Akıllı insanın ağzı kalbinde; akılsız insanın kalbi ağzındadır. Hz.Süleyman (a.s)

Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker. Ata Sözü

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar. Goethe

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare

Anneler, çocuklarının aklından tutacakları yerde ellerinden tutarlar. Drupanloup

Arzu edilecek en iyi şey akıl, sakınılacak en tehlikeli düşman da akılsızlıktır. Hukema'dan

Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır. Hz.Ömer r.a.

Bir delinin akıllıya boyun eğdiği görülmemiştir, ancak tarih, delilere baş eğmiş akıllılarla doludur. Cemil Sena

Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır. en tehlikeli insanlar; yarı deli ve yarı akıllı insanlardır. Şeyh Sadi Şirazi

Delilerden korkmam, akıllı geçinenlerden korkarım. Mazhar Osman

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. Lord Chesterfield

Her insanın aklı, dostu; cehaleti ise düşmanıdır. Hz.Ali r.a.

İki şey akıl hafifliğinden gelir: Söyleuecek yerde susmak, susacak yerde söylemek.

İlim bir kuş ise akıl onun kanadıdır. Feridüddin Attar

İnsanın en iyi dostu aklı, en büyükdüşmanı da cehaletidir. Hukema'dan

İnsanlara akılları kadar söz söyleyiniz.

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi  değildir. Montaigne

İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epictetos

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. Charles De Montesquieu

Kurnazlık akıllılık değildir. Euripides

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı  bir insandır. Epictetos

Zenginliğin en iyisi akıldır. Hz. Ali r.a

Allah Korkusu
Güzel Sözler
Alim, ancak Allah'tan korkandır. İmam Şafii

Allah'a isyan hususunda kullara itaat yoktur; itaat ancak meşru olan bir şey hususundadır. Hadis-i şerif

Allah'tan kork! Başkasından emin olursun. Hz. Ali (r.a)

Allah'tan korkan, ilmi kadar söz söyler.

Allah'tan korkandan, Allah, her şeyi korkutur. Korkmayanı da her şeyden korkutur. Hadis-i Şerif

Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz.Ömer (r.a)

Herkes korktuğundan kaçar; yalnız Allah'tan korkan yine ona kaçar. Ebu'l Kasım

İnsanlar için Allah'tan korkarak muamele et. Hz. Ömer (r.a)

Kişinini Allah'tan korkması, Allah hakkında bilgisi kadardır. Fudayl bin İyaz

Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. Hz.Mevlana

Allah Sevgisi
Güzel Sözler
Allah, kendisini sevenleri ölseler bile diri; kendisini sevmeyenleri yaşasalar bile ölü saymıştır. Şakiki Belhi

Allah'ım ! Senden başka hiç bir şeyi olmayan ben, senden başka herşeyi olanlara acırım.

Allah'ım! Sevgini ve seni sevenin sevgisini ve seni sevmeye beni yaklaştıranın sevgisini bana nasib et. Hadis-i Şerif

En zengin hazine, Allah sevgisi ile dolu kalptir. Hz. Ali (r.a)

Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter. İbni-i Şirin

AlışkanlıkGüzel Sözler

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Amos Parrish

Alışkanlıklar bırakılmazsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. Augustine

Alışkanlıklar önce örümcek teli gibidirler, zamanla kablolaşırlar.

Alışkanlıklara, zıt alışkanlıklarla hakim olunur. Epiktetos

Alışmış kudurmuştan beterdir. Atasözü

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. İbn-i Haldun

İnsanların çoğu, alışkanlıklarının kurbanıdır. Alexis Carrel

Kurt, dişlerini kaybedebilir; ama huyunu asla değişmez. Amerikan Atasözü

Madem ki, alışkanlıklar hayatımızın en ileri gelen hakimleridir ve bizi yönetirler. Öyle ise ne yapıp edip iyi alışkanlıklar edinmeye çalışmalıyız. F. Bacon

Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. John Dryden

Tilki derisinden vazgeçer de alışkanlıklarından vazgeçmez. Suetonuies

AlimGüzel Sözler

Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir. Süfyan bin Uyeyne

Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. Hz.Ali r.a.

Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah'ın en kızdığı şeydir. İmam Evzai

Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri gibidir. Hadis-i Şerif

Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük taslayan alim olacaktır. İbrahim bin Utbe

Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır. Hadis-i Şerif

Kişi bildiği ile amel etmedikçe alim olmaz. Hadis-i Şerif

Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Fudayl bin İyaz

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir. Hz.Ömer r.a.

Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. L.Gienin

AnneGüzel Sözler
Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır. Anatole France

Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, hiç kimse yaşlı değildir. E.Paul Hovey

Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.  Ostrovoski

Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. Strindberg

Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i Şerif

Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile

Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo

Kadının en büyük vazifesi analıktır. Atatürk

AptalGüzel Sözler
Aptal görünmeğe cesaret etmek büyük bir akıllılıktır. Andre Gide

Aptalı  sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. Publius Cyrus

Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. John Billings

Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilrler. Chapman

Her aptal, kendini beğenen bir başka aptal bulur. Boileau

İyi kalpli bir insanın aptallığından daha büyük aptallık olur mu? Dostoyevski

Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır. Voltaire

ArkadaşGüzel Sözler

Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz. Jacgues Delille

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır. Emille

Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir. Stevenson

Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur. Cervantes

Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. Publius Cyrus

Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız. Publius Cyrus

Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Emerson

Arkadaşlık kavun gibidir. Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsanız da ondan. Mermet

Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır. Calvin Coleridge

Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir. Beaumont Fletcher

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Cervantes

Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan birşey anlayamayız. La Bruyere

En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır. Abdullah bin Abbas r.a.

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez. Voltaire

Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. Publilius Cyrus

Kişi  arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir. Hadis-i Şerif

Kişi arkadaşı ile ölçülür. Hz.Ali r.a.

Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir. De Sacy

Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. Nicolas Boileau

ArzuGüzel Sözler

Arzu, yasakla artar. Burtrand Russell

Arzudan daha kudretli, daha amansız mıknatıs olamaz. Francois De Curel

Arzular! Hiç mi yorulmayacaksınız? Andre Gide

Arzularımız bizden, asıl istediğimiz şeyi bile gizlerler. Goethe

Arzularını ve korkularını ortadan kaldır. Artık senin için hiç bir zalim kalmaz. Epiktetos

Arzuyu düşünmek, onu daha da çoğaltmak demektir. Alain

Bir şeye karşı istek duymayan ondan mahrum kalmış değildir. Cicero

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. Demosthenes

En yüksek saadete erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. Goethe

İnsanlar sevmede kendi arzularına, korkmada ise yönetenlerin arzularına bağlıdırlar. Machiavelli

Saadete erişmedikçe gönlümüzde arzular yaşar. Gerhart Hauptman

AşkGüzel Sözler

Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar. Goethe

Aşk, değişmeyince ölür. Ahmed Haşim

Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir. Balzac

Aşk, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo

Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Camus

Aşk, kulübeyi, altından bir saraya benzetir. Holty

Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. Montaigne

Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider. Cenap Şehabettin

Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır. Tolstoy

Aşk, gözle değil ruhla görülür. Shakespeare

Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugenie Delacroix

Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. Gançarov

Aşkın gözü kördür. Propertius

Bir aşktan kurtulmak, aşık değilken aşık olmaktan daha güçtür. Rochefoucauld

En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulandır. Somerset Maugham

Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir. Tolstoy

Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Aşık Veysel

Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. Balzac

BabaGüzel Sözler

Adettir; babanın topladığını oğlu saçar. Goethe

Babanın faziletleri, çocukların servetidir. Anatole France

Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietszche

Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. Gabrielle D'annunzio

Bir baba yüz öğretmene bedeldir. George Herbert

Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir. T.Hesburgh

En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. Diderot

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. Victor Hugo

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. Goethe

İyiliklerin en iyisi, kişinin babasının dostu olanlara iyilik etmesidir. Hadis-i Şerif

BaşarıGüzel Sözler

Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. Oscar Wilde

Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. La Rochefoucauld

Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak. Munthe

Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. De Maupassant

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Schiller

Başarınıniki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, ya da başkalarının akılsızlığından faydalanmak. La Bruyere

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Moliere

Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Moorhead

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gide

Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Çin atasözü

BencillikGüzel Sözler
Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. Byron Langenfeld

Bencillik, dostluğun zehiridir. H.De Balzac

Bencil insan, tek başına kalmış  meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Turgenyev

Bencilliğin gözü perdelidir. Gandhi

Benden sonra tufan!... Pompadour

Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz. Richard Whately

Egoist daima en sevdiği kişiye, yani kendisine zarar verir. Bernice Peers

İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır: Bencillik ve imansızlık. Epukoros

BilgiGüzel Sözler

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Claude Bernard

Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. Nietszche

Bilgi de tek başına bir güçtür. Bacon

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere

Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson

Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. Cami

Bilgili adam güneş  gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Zübeyr Gündüzalp

Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. Lao-Tzu

Bir insan her şeyi bilemez. Horatius

Çin'de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. Hadis-i Şerif

Dünyada en zor olan şey, insanın kendisini bilmesidir. Thales

Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Marcel Lenoir

Soru da bilgiden doğar, cevap da. Mevlana

BüyüklükGüzel Sözler

Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir.  Andre Maurois

Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca büyüklüklerinden çok şey kaybederler. Landor

Büyükler azıtınca, hep küçükler yanar. La Fontaine

Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktürler, fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar. Montandre

Büyük insanlar, bütün acılara şikayetsiz katlanırlar. Schiller

Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir. Mencius

İnsanların büyüklüğü yaptığı işlerin büyüklüğüyledir. Gönenli Mehmet Efendi

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur. Tolstoy

Teftiş edildiği vakit sevinen, tenkit edildiği vakit gülen mahluka büyük adam denir. Cemil Sena Ongun

Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır. Beethoven

CahillikGüzel Sözler

Basma cahilin izine, gitme şeytanın sözüne  Ruhsati

Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. Sadi

Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. La Bruyere

Boş kap, dolu fıçıdan çok ses çıkarır. John Lyly

Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir. Voltaire

Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. La Edri

Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl beklenir. Sokrates

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Mevlana

Cahil kral taç giydirilmiş eşektir. İngiliz Atasözü

Cahil sual sormaz. Benjamin Disraeli

Cehalet, dertlerimiz için tesirsiz bir ilaçtır. Seneca

Cehalet insanın isteyerek talihsizliğe talip olmasıdır. G.İpsen

Hareket halindeki cehaletten daha korkunç hiçbir güç yoktur. Bernard Shaw

İnsanın cahil olduğunu bilmesi, ilme atılmış ilk adımdır. Benjamin Franklin

Öğrenmek pahalıdır ama cehalet ondan da pahalıdır. Henry Clausen

CesaretGüzel Sözler

Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Schiller

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür. Seneca

Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar. Aristoteles

Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır.  Hz.Ali r.a.

Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. Vittorio Alfieri

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Eflatun

Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. Benjamin Franklin

Cesur adamın inancı da vardır. Cicero

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapamamak cesaretsizliktir. Konfüçyüs

Dünyada birçok kişiler, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar. Sdney Smith

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.  Napolyon

Gerçek cesaret, şahit istemez. Boraccia

Hiç bir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. Schiller

Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı  bilmelidir. La Fontaine

Uzaktan cesur olmak kolaydır. Demosthenes

CimrilikGüzel Sözler

Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi

Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğin bir fersah uzaktan görür. Sadi

Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir. Stanislaw Leszecnski

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi

Cimrilikten kimse bezirgan olmaz. Karacaoğlan

Fakir, bazı şeylerden mahrumdur; ama cimri her şeyden. Mehmet Tevfik Bey

Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına. Neyzen Tevfik

Hem cimrilik, hem de korkaklık mümine yakışmaz. Hadis-i Şerif

Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır. Benjamin Franklin

Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir. La Fontaine

CömertlikGüzel Sözler

Allah cömerttir, cömetliği ve güzel aklakı sever. Hadis-i Şerif

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. Hz.Ali r.a.

Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Vauvenargues

Cömert, verdiğini hatırlamayandır. Buzur Cumhur

Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hadis-i Şerif

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. Ahmet Bin Kays

Cömertliğin afeti başa kakmadır. Hadis-i Şerif

Cömertlik, adaletin çiçeğidir.Hawthorne

Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. Süfyan bin Uyeyne

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere

Cömertlik, dostluğun özüdür. Oscar Wilde

Cömertliğin dibi yoktur. Cicero

Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir. La Bruyere

Cömertlik, saadet anahtarıdır. Nasır-ı Hüsrev

Cömertlik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. George Mc Donald

ÇalışmakGüzel Sözler

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz.Ali r.a.

Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır. Abdullah Bin Menazil

Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. Andre Maurois

Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. Victor Hugo

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. Victor Hugo

Çalışmak, herşeyi fetheder. Virgil

Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Voltaire

Çalışmayana Allah yardım etmez. Sophokles

Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir; çalışmak. Dale Carnegie

Dolaşan köpek açlıktan ölmez. Prosfer Merimee

En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. Atatürk

Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın. Otto Von Bismark

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. Hadis-i Şerif

İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir. Victoria

İnsan, ancak çalıştığını kazanır. Hz.Mevlana

İnsan çalışmadıkça ne yapacağını kestiremez. Hamilton 

Önce çalışın sonra dinlenin. A.Puşkin

Paslanacağına yıpranın. Cumberland

Sakın oturduğunuz yerden "Allah'ım rızkımı ver" deyip durmayın. Gökten ne altın yağar, ne de gümüş. Hz.Ömer r.a.

Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.  Edison

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley

Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. G.Gracian

ÇocukGüzel Sözler

Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır. Danner

Çocuk, dünyanın en  büyük saadetidir. Dostoveyski

Çocuk kokusu, Cennet kokularındandır. Hadis-i Şerif

Çocuğa kötü söz söylemen onu kardeşine ve sana aynı şekilde konuşmaya cesaretlendirir. İmam Şafii

Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek, evladın, baba üzerindeki haklarındandır. Hadis-i Şerif

Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz. Nurullah Ataç

Çocukluğunu tam yapmamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. Hölderlin

Çocuğuna, dilini tutmasını söyle; bak, konuşmayı nasıl da hızlı öğrenir. Benjamin Franklin

Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır. Haim Jinott

Çocuklar, fakirlerin servetidir.Thomas Fuller

Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir. Oscar Wilde

Çocukların, nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Joseph Joubert

Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. İmam Gazali

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride koyun gibi güdülmesinler. Şeyh Sadi Sirazi

İnsan torun sahibi olduktan sonra çocuklarını anlamaya başlar. Erich Köstner

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. Kaşgarlı Mahmut

Dalkavukluk


Güzel Sözler
Bir kimse sende olmayan vasıflarla överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir. Ali Zeynel Abidin

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür.  Delavigne

Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha verimli olursa o ülke batar. Montesqui

Dalkavukların yüzüne toprak saçın. Hadis-i Şerif

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış  bir çemberdir. Montesquieu

Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. Casisno de Gregrio

Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını dalkavuklarla doldurun. Edmound Jaloux 

Gerçekten büyük olmayan "büyük adamlar" çevrelerini küçük adamlarla doldururlar. Reich

İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilmiştir. Shakespeare

Danışma


Güzel Sözler

Akıllı insana danış; o nefsine hakim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla uyum içindedir. Socrates

Danışan kişi, danıştığı için rahatlar, ama danıştığı kişiyi de düşünceye boğar.  August Wolf

Danışın ve danıştığınız kişinin görüşlerini kendi görüşlerinizle birleştirin ki, doğru ortaya çıksın. Gerald Massey

Danıştığın kişinin bilgisizliği yapılacak işine zarar verecekse ona danışman faydasızdır. Konfüçyus

Düşmanınla bile istişare et ki onun neden düşman olduğu ortaya çıksın. Sokrates

Eğer çok bildiğini söylüyorsan, şapkanı önüne koy ve ona danış. Walter Hunter

En büyük düşünür ve ilim adamı, kendisinin başkasına  danışmaya ihtiyacı olduğunu söyleyendir. Harrison Rhodes

İşini danışarak titiz ve soğukkanlı bir şekilde yaptığın zaman, ciddi ve dakik olman gerekir. Napolyon

Önemli işlerde, bilgili insanlarla konuşmak ve onlara danışmak, onların bilgilerine ortak olmaktır. Emil Kraepelin

Yapılacak işin için akıllı bir insana danışırsan, işinin bir kısmını çözmüş olursun. Dale Carnegie

Dedikodu - GıybetGüzel Sözler

Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar. Frank Sherkani

Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. Hasan-i Basri

Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. Corneille

Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır. James Randall

Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır. John Jewel

Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır. John Lubbock 

Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak. Oscar Wilde

Eğer gıybet etseydim, anamı, babamı gıybet ederdim. Abdullah bin Mübarek

Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır. Hadis-i Şerif

Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar. Hadis-i Şerif

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? Goethe

İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz. Shakespeare 

Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın. Ama kötülersen herkesi inandırırsın. John Draper

Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır. John Watson

Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: Nefsinin arzularına uyanlar, fıskını ilan edenler, zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri

Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur. Loisa May Alcott

DertGüzel Sözler

Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilmez. Aşık Veysel

Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Said-i Nursi

Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet

Dar günümde dost düşman belloldu, On derdim var ise şimdi elli oldu. Pir Sultan Abdal

Derdim yüreğimde eller ne bilsin. Aşık Veysel

Derdini düşmana söyleme, sevine sevine La havle çekerler. Sadi

Dert daima insana yol gösterir. Mevlana

Dert insanı uyutmaz. Victor Hugo

Dünyada dertsiz baş olmaz, Derdi olanın ahı dinmez. Yunus Emre

Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertlere edinmektir. Shakespeare

Güneşin gördüğü bütün insanlar dertlidir. Solon

Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. La Rochefoucauld

Her derdin devası zaman kazanılarak bulunur. Moliere

Kadın gibi dert olmaz insanın başına. Plutus

Neye gam çekersin hey koca sersem, Dertsiz baş mı olur ademiz madem. Mir'ati

DevletGüzel Sözler

Baba malından ne fayda, başta devlet olmasa.  Dede Korkut

Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak içinse bir saat yeter. Lord Byron

Bir devletin değeri onu oluşturan kişilerin değerine eşittir. Montesquiex

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. Eflatun

Devlet efendi değil hizmetkar olmalıdır. H.S. Truman

Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur. Tacitus

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. Atatürk

Devletin en büyük ihtiyacı cesur bir baştır. J.W. Goethe

Devletler insan gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. W.S. Landor

Devletler de insanlar gibidir, onlar da insan karekterinde yaratılırlar. Platon

Devletleri yıkan tüm hataların altında, nice gururun gaflei yatar. Yavuz Sultan Selim

En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. Cicero

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir. Eflatun

İyi ki, devlet olarak düşünmeyi öğrenebildik. Roosevelt

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. Sophokles

DilGüzel Sözler

Balın yoksa tatlı dilin de mi yok?  Atasözü

Bana benden olur; her ne olursa, Başım rahat olur; dilim durursa.

Baş dil ile tartılır. Atasözü

Başların belası, dillerden gelir. Nizami

Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder. Imam-ı Şafii

Çok kere söylediklerimiz yüzünden kazandığımız düşmanlar; yaptıklarımız yüzünden kazandığımız dostlardan daha fazladır. Elbert Hubart

Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. Plautus

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut

Dil sürçmesi, ayak tökezlemesinden kötüdür. Oji

Dil, yumuşak olduğu için ömür boyunca kalır. Diş sert olduğu için dökülür. Buda

Dilin çektiği, kendi belası.

Dilin kemiği yok ama kemik kırar. Atasözü

İnsan dilinin altında gizlidir. Hadis-i Şerif

İnsan dünyayı zapteder; ama ağzını zaptedemez. Hz. Mevlana

İnsanın aklında ne varsa dilindeki odur. Atasözü

Kullanıldıkça keskinlşen tek alet dildir. Washington Irwing

Kuş ötmeseydi avlanmazdı. Japon Atasözü

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. Fuller

Sen dilini tutmayı öğren; vücudun geri kalanını Allah tutar. Cenap Şahabettin

Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur. Imam-ı Şafii

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli  bir anahtardır. Montaigne

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali r.a.

DinGüzel Sözler

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.  Hz.Ali r.a.

Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.  Atatürk

Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli  bir açıdan bakmaktır.  Robert E. Sega

Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. Renan

Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. İmam Gazali

Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir.  Samuel Johnson

Din, insanlık tarihine hakim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. Benjamin Costant

Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm tamamlayıcısı olan iki parçadır.  Heinrich Heine

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.  Alexis Carel

Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir.  Hz.Ali r.a.

Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir.  Benjamin Costant

Din, Tanrı'yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn

Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur.  Mevlana

Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık.  Peyami Sefa

Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır.  Einstein

Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz, Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz  İbrahim Bin Edhem

İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler.  Colton

Kamil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur.  Hadis-i Şerif

DostGüzel Sözler

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana

Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını satın alma. Hasan-ı Basri

Bir düşman çoktur, fakat bin dost az. Asaf

Birçok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. Herrick Johnson

Dost kötü günde belli olur, İyi günde binlercesi bulunur. Feridun Muhammed Atar

Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Montaigne

Dostluk iyi kimseler arasında çarçabuk temelleşir, güçlükle yıkılır. Beydeba

Dostlukların çoğu dostluktan, sofuların çoğu sofluktan adamı iğrendirirler. La Rochefoucauld

Düşmanının düşmanı düşman kaldıkça dosttur, düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Said-i Nursi

Ömrünü seyahatle geçirenler, birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. Seneca

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. Cenap Şehabettin

DuaGüzel Sözler

Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir. Paul Rcher

Dua bir umut çığlığıdır. Alfred De Mussed

Dua ibadetin kendisidir.Hadis-i Şerif

Dua ile başlayan her eser, iyilik, şeref ve zaferle süslüdür. Kleist

Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur. Mevlana

Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır. Hadis-i Şerif

Duadan çekinme! Dua etmek en tabii hakkındır. Ümit ediyorsan mutlaka dua et. Coloridge

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez.Hadis-i Şerif

Hiç kimse karşılığını almadığı bir dua etmemiştir. Emerson

Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun" demesin. Hadis-i Şerif

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Hadis-i Şerif

Üç dua rededilmez: Mazlumun duası, misâfirin duası, babanın evladına duası. Hadis-i Şerif

DünyaGüzel Sözler

Bir mü'mini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah, ahiret dertlerinden kurtarır. Hadis-i Şerif

Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi  zor olur. Bekkine

Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma. Hz.İsa a.s.

Dünya sevgisi, her hatanın başıdır. Hadis-i Şerif

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü  veren gider. Lindsay

Dünyaya esir olan azad olmaz. Hariri

Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur. Fudayl bin Iyaz

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler. Oscar Wilde

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Hadis-i Şerif

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. Anatole France

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. Pir Sultan Abdal

Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş. Dadaloğlu

DüşmanGüzel Sözler

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Hz.Ali  r.a.

Benim düşmanlarıma dost olan kimse, benimde düşmanımdır. İstediği kadar dostluk iddiasında bulunsa bile. Hz.Ali  r.a.

Bir düşmanı bağışlamak; bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Bir düşmana üstün geldiğin zaman onu incitme, zaten kendi derdi kendine yeter. Şeyh Said Şirazi

Bir kişinin düşmanlığına karşılık, bin kişinin dostluğu verilse dahi alma. Hasan-ı Basri

Bir tekini kaybetme her tarafın dost dolsa, her yerde karşına çıkar bir tek düşmanın olsa. La Edri

Dostu severim ama, düşman da işe yarar, Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi. Schiller

Düşmanı olmayanın, dostu da yoktur. Lord Tennyson

Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur. Şeyh Said Şirazi

Düşmanının düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Bediüzzaman

Düşmanınızı sevin. Bu davranışınız onları çıldırtmaya yeter.  Ed-Howe

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir. Hz.Ali r.a.

Düşmanların üçtür, düşmanın, düşmanının dostu ve dostunun düşmanı. Hz.Ali r.a.

Düşmanlarınızı seviniz. Çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler. Benjamin Franklin

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir. Hadis-i Şerif

Düşmanlarınla düşüp kalkan dosttan vazgeç. Şeyh Said Şirazi

Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Necip Fazıl Kısakürek

İki düşman arasında öyle konuş ki barıştıklarından utanmayasın. Şeyh Said Şirazi

İnsanın en büyük  düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. Çiçero

Kimi insanlar, düşmanına yapmadığı kötülüğü, dostlarına yaparlar. Hasan Çalışkan

Konarsan güle kon, dikene konma, eski düşmanların dost olur sanma. Sani

Mert bir düşman, tırmıklayan bir dosttan daha iyidir. Brentano

DüşünceGüzel Sözler

Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. Alain

Basit düşünceli adam, herkesi suçlamaktan zevk alır. La Rochefoucauld

Biz düşüncelerimizi çoğu zaman omuzlarımızda taşırız. A.Hamdi Tanrıpınar

Durumun aşağılığı, düşünceleri de aşağılık yapar. Marivaux

Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini düşünerek söylemektir. Alain

Düşünceler kılıçla bastırılamaz. Strinberg

Düşüncelerde hastalıklar gibi bulaşıcıdırlar. Andre Maurois

Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır. Clairvany

Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir. Konfüçyüs

Düşünmediğin zaman yaşamadığın zamandır. Rembrand

Düşünmek görmektir. Balzac

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Eflatun

Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes

En eski ve en kısa olan "evet" ve "hayır" kelimeleri en çok düşünelerek kullanılmalıdır. Pytagore

Fikir sahibi olmayı, mal sahibi olmaktanziyade lüzum göreceğimiz gün, hakiki zenginliğin sırrını bulacağız. Peyami Sefa

Güzel bir düşünce de ibadet sayılır. Ahmed Ibşihi

Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. Tolstoy

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. Firdevsi

Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmek geektiği yerde hislerimizle; hissetmek gerektiği yerde düşüncelerimizle karar verdiğimizden ileri gelmiştir. Yohn Golbins

Her insanın iradesi dışında binlerce kötü düşüncesi olabilir. Oliver Goldsmith

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. Albert Lipmann

Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. Oscar Wilde

İnsanlar ancak düşünmeye başladıkları zaman öğrenirler. Pascal

Önce düşün sonra söyle. Çünkü önce temel, sonra duvar gelir. Şirazi
EğitimGüzel Sözler

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh içinde eğitim odur. Addison

Eğitim ağır çalışan bir çarktır. 5 senede 10 senede sonucu alırsınız. Prof.Esad Çoşan

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Baraughav

Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham

Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristo

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. Paul Richer

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. Cervantes

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Huang Che

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. Buchner

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Buckel

EleştiriGüzel Sözler

Bir kimsenin beni yüzüme karşı övmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni eleştirmeye de hakkı olması lazım. Bismark

Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır. Bernard Shaw

Bizi en sert eleştiren kimdir. Ümitsizliğe uğramış bir merak. Goethe

Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir. Cemil Sena

Eleştiricilerin sözlerine aldırmayın şimdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemiştir. Sibelius

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.  Şirazi

ErkekGüzel Sözler

Akıllı erkek haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman ise kadınlardan özür diler. H.L.Mencken

Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. Pythagore

Bir kadına en uygun olan erkek, en çok sevdiği erkektir. Sean O'Casey

Bütün erkekler koca bebeklerdir. D.H. Lawrence

Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. Goethe

Erkeği erkek yapan kadındır. Emile Zola

Erkek kadını, kadın kendisini yakalayıncaya kadar kovalar. Marcel Achard

Erkek olmadığına memnunum; yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım. Madame De Stael

Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır. Cicero

Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar. Cehov

İyi bir karın mı olmasını istiyorsun? Öyleyse tam bir koca ol! Goethe

Kadınların birbirlerini sevmemelerine sebep olanlar erkeklerdir. La Bruyere

EvlilikGüzel Sözler

Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen.  Ovidius

Bir çok kadınlar, "filancanın karısı" diye anılmak için evlenirler. Mabel Rass

Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır. Jackie Gleason

Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoveyski

Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. Balzac.

Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur. Pubillius Cyrus

Kocaların düştükleri biricik hata, evli olduklarını unutmalarıdır. Lady Effingham

Kulun ibadeti ancak evlenmekle kemal bulur. Abdullah b. Abbas r.a.

İnsan hayatının en önemli olayı iyi  bir eş seçimidir. Drusus

FakirlikGüzel Sözler

Bir öksürük. Bir de yoksulluk gizli tutulamaz. Mikszath

Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler parası bol olanları mutlu sanır. Bernard Shaw

Fakire yardım eden, Tanrıya borç vermiş gibidir. Alfred de Vigny

Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur. John Florio

Fakirlik, aşkın büyük düşmanıdır. Cervantes

İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır. Wilhelm Jordan

Kendi kazanç ve malından başkalarını da yararlandırmayan yoksul sayılır. Auguste Comte

Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa yoksulluğudur. La Bruyere

Yoksul insanlar şansa inanırlar. Rabelais

Yoksul olup da kıskanç olmayanlar onurlu kişilerdir. Henry Arlington

Yoksul, dünyanın bazı nimetlerinden, cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur. La Bruyere

Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşları ile satın alınır. Thomas Fuller

FedakarGüzel Sözler

BaşkaIarı için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırIayacakIardır. Dostoyevski

Bir gün değiI hergün fedakar oImak Iazım ancak ozaman saygı ve itibar kazanırız.

Birini gerçekten sevdiğini iddia ediyorsan, her türIü fedakarIığı göze aImışsın demektir. Kendinden vazgeçmeyi biIe.

Dünyada her şeyin bir öIçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarIıktır. FedakarIık yapmayanın sevgisine inanıImaz. AbdüIaziz Bekkine

FedakarIık insanın içinden çıkmayan bir duygudur.

Hayatın her böIümünde fedakar oImak için fırsatIar çıkıcaktır karşınıza iyi değerIendirin.

Her insan fedakâr oIsa hayatta keşkeIer kaImazdı.

İnsanı insandan ayıran özeIIikIerden biride fedakarIıktır.

Uğrunda fedakarIık yapmayacağın kimseyi, yüreğinde taşıyıpta, boşuna yük etme kendine.


Gerçek -HakikatGüzel Sözler

Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. Hz.Ali r.a.

Gece hırsızın, ışık hakikatin dostudur. Shakespeare

Gençlere hayalleri gerçek görünür. Önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır. Bossuet

Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaşmak için binlerce yol vardır. La Bruyere

Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. İ. Habip Sevük

Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile, vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun. Wells

Gerçeğin ömrü sonsuzdur. F.Herczeg

Gerçek ağır başlıdır. Stendhal

Gerçek, gecikmeyi sevmez. Seneca

Gerçek, onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır. Pascal

Güler yüzle söylenen bir yalanı; bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği  ancak damla damla yutarız. Diderot

Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. M. Gandhi

Hakikat insana aittir, yanılgı ise zamana. Goethe

Hakikat, insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur. Remy De Gourrmont

Hakikatı insanların ölçüleriyle değil; insanları hakikatın ölçüleriyle tanı. Hz.Ali r.a.

İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar. Eflatun

Vakit değerlidir ama gerçek, vakitten daha değerlidir. Benjamin Disraeli

Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını içiniz. Falih Rıfkı Atay

GözGüzel Sözler

Aşkın dili, gözlerdedir. Phineas Fletcher

Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. Ahmet H. Müftüoğlu

Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes

Gezerken, gözlerini yanına almaya unutma. A.B.Acott

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. George Herbert

İnsana kimse gözü gibi lalalık edemez. Mevlana

Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler. Alphonse Daudet

Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde yarar yoktur. Hz. Ali

GururGüzel Sözler

Alçak yerde tepecik, kendini  dağ sayar. Şinasi

Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar.  Ruskin

Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki değeri meydana çıksın.  Bismarck

Gurur insanı mutluluktan uzaklaştırır.  Lamartine

Gururdan doğan hülyalar, bedbahtlıklarımızın yegane kaynağıdır.  Rousseau

Gururumuz olmasaydı, başkalarının gururundan şikayet etmezdik.  La Rochefaucauld

Gururun en güzelinde bile bir suç kokusu vardır.  Nurullah Ataç

Malı ile sana karşı kibirlenen adama karşı kibirlenmek, Allah için tevazu sayılır.  Yahya bin Muaz

GülGüzel Sözler

Dikensiz gül olmaz. Robert Herick

En güzel güller en çabuk solarlar. Andre Maurois

Gül gider, diken durur. Ovidius

Gülün dostu dikendir. Mevlana 

Her insanın dikeni vardır, gülü  vardır. Gülünü görecek, oradan seveceksin. Esat Çoşan

Herkes bir şeyden hoşlanmaz ki... Kimi gider dikeni koparır, kimi gülü. Seneca

Seher yelinden gül perişan olur, odun perişan olmaz. Sadi

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Nevres-i Kadim

Şu illerin taşı hiç bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni. Pir Sultan Abdal

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı, yahut dikenin acılarını hoş görmeli. Sad

GülmekGüzel Sözler

Ağlamamak için her şeye gülerim. Beaumarchais

Ağlamanın elbet gülmesi vardır. Katibi

Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Mevlana

Çok gülenin heybeti azalır. Hz. Ömer r.a.

Eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Hadis-i Şerif

Güler yüz altın anahtardır. Maculay

Gülerek isyan eden, ağlayarak Cehennemde yanar. İbn-i Abbas

Gülerseniz, dünya da güler. Ağlarsanız, yalnız ağlarsınız. Elia W. Witcox

Güleryüzlü olmayan bir kişi, dükkan açmamalıdır.  Konfüçyüs

Gülme iki insan arasındaki en kısa mesafedir. Victor Borges

Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Tolstoy

Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz. Dale Carnegie

İnsan güldüğü kadar insandır. Moliere

İnsan tebessümle, gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Lord Bryon

İnsanlar için en güzel hediye, hiçbir masraf gerektirmeyen tatlı bir gülümseyiştir. Hz. Süleyman (a.s)

İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür. Dostoyevski

GünahGüzel Sözler

Amellerin en faziletlisi, gizli  günahları  terketmektir. Antaki

Başkalarının kusuru bizim günahımızı örter mi?

Beraberce işlediğiniz günahın cezasını, ayrı ayrı çekeceksiniz. R. Kipling

En ağır günah, insanın kendisini günahsız bilmek gururudur. Thomas Caryle

En az merhamet gösterenler en büyük günahları işleyenlerdir. Beamarchais

En masum tavrı ve en süslü elbisesiyle çıkar karşımıza günah. Ali Suad

Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın birşeyden korkmazsın. Şeyh Sadi

Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer. Hadis-i Şerif

Günah arıya benzer, onun gibi ağzı ballı, fakat kuyruğu zehirlidir. La Rochefoucauld

Günah  içini rahatsız eden ve başkasının bilmesinden korktuğun şeydir.

Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise bir şeytandır. Albert Hubbard

Günah, yasak olduğu için acı vermez, acı verici olduğu için yasaktır. Goethe

Günahtan sakınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hz. Ömer (ra)

Günahı vücut değil, irade işler. Machiavelli

Günahın küçüklüğüne bakma! Fakat kime isyan ettiğine, kime karşı günah işlediğine bak. Bilal Bin Sa'd

Günahkarın, günah işlemesine yardımcı olan, onun günahlarına ortak olur.

Günâhları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günâhların küçüklüğünü değil de, kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp, hayâ etmelidir. Abdullah-i Ensârî

Günahlarını terketmeden Allah'tan af ve mağfiret istemek, yalancıların istiğfarıdır. Yahya Bin Muaz

İnsanın günahları ardını bırakmaz. D. H. Lawrence

Üç şey vardır ki: bütün günahların kaynağıdır. Bunlar kibir, hırs ve hasettir.  Hadis-i Şerif

GüvenGüzel Sözler

ɑcɑ dɑyɑnmɑ çürür insɑnɑ güvenme ölür. Türk Atɑsözü

Bɑşkɑlɑrınɑ güvenmek kolɑy zor olɑn kendine güvenmek.

Bɑşkɑlɑrınɑ kɑrşı beslediğimiz güvenin en büyük kısmını doğurɑn, kendimize olɑn güvenimizdir.

Bizi hiç ɑldɑtmɑdıklɑrı için, tɑnımɑdıklɑrımızɑ güven eğilimi gösteririz.

Bu devirde en çok Azrɑile güveneceksin en ɑzındɑn niyeti, belli.

Çok güvenirseniz ɑldɑtılırsınız, ɑmɑ hiç güvenmezseniz hɑyɑtınız ɑzɑblɑ geçer. Frɑnk Crɑne

Güç ve güveni hep dışımdɑ ɑrɑdım. Amɑ bunlɑr insɑnın içinden gelir. Ve her zɑmɑn orɑdɑdırlɑr. Sigmund Freud

Güven mi dedin? Hɑyɑttɑ kimsenin eline sımsıkı sɑrılmɑ, kimsenin duvɑrınɑ dɑyɑnmɑ; gün gelir o eller gevşer, gün gelir o duvɑr çöker!

Güven ruh gibidir, terkettiği bedene ɑslɑ geri dönmez.

Güvenmeyi ve inɑnmɑyı o kɑdɑr çok isterdim ki size ɑmɑ güvenmenin ne kɑdɑr büyük bir hɑtɑ olduğunu siz öğrettiniz bɑnɑ!

Güvensizlik bɑşlɑyıncɑ dostluk kɑybolur. Epicure

Her zɑmɑn güvensizlik göstermek, her zɑmɑn güvenmek kɑdɑr büyük bir yɑnlışlıktır. Goethe

“Hiç kimseye güvenmiyorum” diye bir şey yoktur, “Zɑmɑnındɑ o’nɑ güvendiğim için, ɑrtık kimseye güvenmiyorum” diye bir şey vɑrdır.

İki günde tɑnıdığınız insɑnlɑrɑ, nɑsıl güvenebiliyorsunuz? Ben buncɑ yıldır kendimle yɑşıyorum, kendime bile hɑlɑ güvenemiyorum.

İnsɑnın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şɑrtıdır.  Sɑmuel Johnson

İnsɑnın yɑpɑbileceği en büyük fenɑlık, kendisine olɑn güvenini kɑybetmesidir. Richɑrd Benedici

İnsɑnlɑrı sevmeme ve onlɑrɑ tekrɑr yɑklɑşmɑmɑ dɑ imkân yoktu; çünkü en inɑndığım, en güvendiğim insɑndɑ ɑldɑnmıştım.

Kendine güvenen bir ɑdɑmı ɑvlɑmɑk ne kɑdɑr kolɑydır. Frɑncesco Pɑtrɑrcu

Kendine güvenen herkes, dünyɑyı idɑre edebilir. Voltɑire

Kime güvenebileceğimi bilmiyorum ɑmɑ kendime inɑndığım sürece herkesle bɑş edebileceğimi biliyorum.

Kötü insɑnlɑrɑ güvenilir Çünkü değişmezler W Fɑulkner

Pɑhɑlı pɑrfümleri bir kenɑrɑ bırɑkın, insɑn dediğin güven kokmɑlı.

Pɑnzehire güvenilerek, zehir içilmez. Hz. Ebubekir (r.ɑ.)

Sɑnɑ güvenen bir insɑnɑ yɑlɑn söyleme. Sɑnɑ yɑlɑn söyleyen bir insɑnɑ ɑslɑ güvenme.

Sen önce güvenmeyi sonrɑdɑ sevmeyi öğren yoksɑ hɑyɑttɑ hep yɑnılır kɑlırsın.

Seni ɑffedecek kɑdɑr olgunum ɑmɑ tekrɑr güvenecek kɑdɑr ɑptɑl değilim.  W. Golding

Sonuçtɑ hepimiz, yorgɑnın ɑltınɑ sɑklɑnıncɑ güvende olduğumuzu sɑnɑn çocuklɑrdık..

Yɑlnızcɑ kendine ve sɑnɑ ihɑnet etmeyecek birine güven.


Güzel - GüzellikGüzel Sözler

En güzel kişinin sevdiğidir. Sappho 

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

Güzel ve göz alıcı herşey iyi olmayabilir, ancak iyi olan herşey güzeldir. Ninon de Lenclos

Güzelliğe pek güvenme. Vergilius

Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Aşık Veysel

Güzellik Allah’ın ihsanıdır. Aristoteles

Güzellik, altından daha çok hırsız çağırır. Shakespeare

Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Balzac

Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir. Keats

Güzellik güçtür;gülümseyiş de kılıcıdır onun. Charles Reade

Güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir. Goethe

Güzellik kısa süren bir saltanattır. Victor Hugo

Güzellik, şaraptan da kötüdür; güzelle birlikte onu seveni de yıkar. Zimmermann

Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir. Plutarkhos

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. Aristoteles

HakGüzel Sözler

Hak bellediğin yolda yalnızda olsa gideceksin. Tevfik Fikret

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hadis-i Şerif

Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır. Hz. Ali r.a.

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler. Jospeh Roux

İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. A.Hamid Tarhan

Sultan, haksız olarak bir köylüden bir yumurta alsa, adamları köylünün tüm tavuklarını alır. Sadi

HalkGüzel Sözler

Halk, asıl yeteneklilerden çok, sözde yeteneklileri ödüllendirir .La Rouchefoucauld

Halk bir insanı ancak son yaptığı şeyle tanır. Oscar Wilde

Halk, hayatın kendisidir. Ahmet Hamdi Tanpınar

Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör. Montaigne

Halk kütlesi yerde yatan ve çürüyen bir saman gibidir. Büyük adamlar, yani kahramanlar ise, gökten düşen, samanı tutuşturan, halk kütlelerini canlandıran ve harekete getiren bir şimşek gibidir. Carlyle

Halkın karakteri oynaktır, onları bir düşünceye sürüklemek kolay ama orada tutmak zordur. Machiavelli

İyi bilirim, büyük yığın, peşin yargılarla yönetilir. Ne yazık ki pek çok kimse o büyük yığına dahildir. Goethe

HastalıkGüzel Sözler

Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü yoktur. Euripides

Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. Victor Hugo

Hasta ziyaretinin makbulü, kısa olanıdır. Tavus

Hastalar sağlamlardan daha çok yaşar. Theodor Fontane

Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. Paul Heyse

Hastalık, ölümün hizmetçisidir. Francis Rous

Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidirler. Thomas Fuller

Hastalık, herşeyden ziyade, sağlığı korur. Goethe

Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. Thomas Fuller

Hastalık, ölümün hizmetçisidir. Francis Rous

Hastaya şeker vermek günah olur, çünkü ona acı ilaç fayda verecektir. Şirazi

Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz. Eddy Fuller

HataGüzel Sözler

Bana hatalarımı gösterenden Allah razı olsun. Hz. Ömer.r.a

Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirsek, onları değil kendinizi cezalandırmış oluruz. Emmanuel Kant

Bir hata işlediğin zaman, bir ekmek parçası da olsa sadaka ver.  Lokman Hekim

Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır. Einstein

En usta kimse, bir zamanlar en çok yanlışı yapan kimsedir. E. Langen

En büyük hata, hata diye birşey tanımamaktır. Thomas Caryle

Gerçeğin hakkını, sadece hatalar verir. J. Renard

Hatadan korkan bir insan hiçbir şey yapamaz. Lincoln

Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir. Froude

Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde giderler, insan hemen görebilir. Dryden

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. Hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız. Hz.Ali r.a.

Ufak bir hatanın cezasını kıyamete kadar çekeceksin. Tolstoy

HatıraGüzel Sözler

An belki geçicidir, fakat hatıra ebediyen kalıcıdır. Bud Meyer

Hatırlanma sanatı, dikkati çekme sanatıdır. Samuel Johnson

Arkada bıraktıklarımızın hatıralarında yaşamak, ölmemektir. Campbell

Bana hatırlama değil, unutma sanatını öğret; çünkü  hatırlamak istemediklerimi hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi unutamıyorum. Themistocles

Boyuna geçip giden ömürde, hatıraları anmak, yaşamayı uzatmak mıdır, kısaltmak mı? Ruşen Eşref Günaydın

Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız olmalıdır. A. Houssaye

Gençler ümitleriyle, ihtiyarlar anılarıyla yaşarlar. Fransız Atasözü

Hatıra yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. Andre Gide

Hayatımızda en yüce, en güçlü ve faydalı dayanağımız, ana baba evinden kalma hatıralarımızdır. Dostoyevski

İnsanları acı hatıralar kadar hiçbir şey birbirine bağlayamaz. Louis Verneuil

İster tatlı, ister acı olsun, hatıra insana ıstırap verir. Dostoyevski

Öyle hatıralar vardır ki, anlatırken güzelliği gider.George Sand

HayalGüzel Sözler

Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanı bulursun. J.Bernard

Düşlerinizi kovmayın, çünkü onlar gidince belki siz kalırsınız ama artık yaşamıyorsunuz demektir. Mark Twain

En büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır. William Russell

Geçmiş  zaman olur ki  hayali cihan değer. Hayali

Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar. Stefan Zweig

Hava için gökgürültüsü neyse, insanın ruhu için hayal kırıklığı da odur. Schiller

Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein

Hayal gücü, ruhun gözüdür. Joubert

Hayal gücü ne ilahi bir armağandır. Goethe

Hayali kuvvetli olan ama bilgisi olmayan kimsenin kanatları vardır. Fakat ayakları yoktur. Joubert

Hiçbir şey ele geçince hayalde olduğu kadar güzel  kalmaz. N.Richard Nash

İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal

İnsanlar, hayal güçleriyle idare edilirler. Napoleon

HayatGüzel Sözler

Hayat bir masala benzer. Uzunluğu değil, iyi olup olmadığı önemlidir. Seneca

Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir. La Bruyere

Hayat, insana bağışlanmış değil, ödünç verilmiştir. Publilius Syrus

Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerde otururlar. Aristofanes

Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yarın. Hz. İsa (a.s.)

Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır. Andre Gide

Hayatın her anı bir karar zamanıdır.Barth

Nasıl bir hayat yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz öyle de dirilirsiniz. Hadis-i Şerif

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir. Balley

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.John Christin

Şerefle bitirilmesi  gereken en ağır vazife, hayattır. Toequeville

HedefGüzel Sözler

Görüş keskinliğinin en büyük kusuru, hedefe kadar varamamak değil, ötesini aşmaktır. La Rochefoucauld

Hayat mücadelesi, bizi hedefe yaklaştırır ve toplumda bir yerimiz olduğunu gösterir. Ernest Hemingway

Hayatın ne olduğunu, onun güzelliğinde aramak ve bunu güzel hedeflere doğru yönlendirmek gerekir. Maksim Gorki

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Montaigne

Hedefinize gerekenden daha kısa sürede ulaştıysanız, şüphesiz emeğiniz daha fazla olur. John Watson

Hedefinizi, gerçekleri göz önünde bulundurarak belli etmelisiniz. Ralph Emerson

Hedefsiz hayat, kaza ve kadere boyun eğmektir. Ignazio Silone

İstediğini elde etmek ve ondan gereği gibi faydalanmak akıllı insanın hedeflerinin başında gelir. Frank O'Malley

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. Montaigne

Sadece görev ve amaç ile hedefinize ulaşmanız mümkün olur. Anna Stael

Yolumuzu devamlı değiştirmekle hedefe zor ulaşırız. Jeremy Bentham

HırsGüzel Sözler

Çok kazanmak isteyen kaybeder. La Fontaine

Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. Benjamin Franklin

İnsanoğlu kocar da onda iki huy: hırs ve tül-i emel gencelir. Hadis-i Şerif

İnsanların hırsı ve tamahı, mesut olmamalarının tek sebebidir. Fenelon

Hırs deyip geçmeyin; bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır.  Anatole France

Hırs ve para düşkünlüğü, belki de bütün diğer ihtiraslardan daha fazla suç sebebidir. Aristoteles

Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer. Balzac

Yoksul, çok şey ister; hırslı ise herşeyi. Syrus

HukukGüzel Sözler

Hukuk açısından başkasının hakkını ihlal eden suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu hisseden  suçludur. Kant

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Aristo

Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır. Alfred E. Smith

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. William Pitt

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. Mauricie Dueverger

Hürriyet


Güzel Sözler

Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim. Victor Hugo

Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. Alan White

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. Abraham Lincoln

Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire

Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. David Hume

Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu esir edilemez. Amyor

Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe

Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli 

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. Carnot

Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte

İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icabeden şeyleri yapar. S.Kinsgley

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. Fredic William Karrar

İdareGüzel Sözler

Aranızda en zayıf olanınızın yürüyüşüne göre yürüyünüz  Hadis-i Şerif

Dünyayı idare edenler, dirilerden çok ölülerdir. James Howel

Eğer başkan halkın ayıplarını aramaya ve cezalandırmaya yönelirse, pislik araştırıcısı ve sır ifşa edici olursa, halkta tembellik, korku, yalan, hile artar ve bu milletin karakteri haline gelir, milletin ahlâkı bozulur. Bıkkın halk, başkanın zor durumlarında başkanın düşmanlarının yanında yer alır. İbni Haldun

Hoşlanmadığı bir kimseden kurtuluncaya kadar, güzel geçinemeyen akıllı sayılmaz. M.b.Hanefiyye

İnsanları, şiddetten çok güzel sözle idare etmenin daha iyi olduğunu hep hatırda tutmalıyız. Hadis-i Şerif

Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. Goethe

Kendi kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. Russy

Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü, fenalığından korkularak kendisine hürmet edilen kimsedir. Hadis-i Şerif

Siz nasıl iseniz, idarecileriniz de öyle olur. Hadis-i Şerif

Tevrat'ta şöyle yazılıdır: "Allah buyuru ki; hükümdarların kalbleri benim elimdedir. Hangi kavim bana itaat ederse hükümdarları onlara rahmet vesilesi yaparım. Hangi kavimde bana asi olursa, hükümdarları onların üzerine bela olarak gönderirim. Siz kendinizi hükümdarlara sövmekle meşgul etmeyiniz. Bana tevbe ve istiğfar ediniz ki onları size iyilikle müteveccih kılayım." Malik bin Dinar

Toplulukları idare edenler adaletten ayrılıp zulüm ve haksızlık yaptıkları zaman, Allah o ülkede bereketini azaltır. Vehd bin Münebbih

İdarecilik - Dale Carnegie


Güzel Sözler

AMİRLERİN TENKİTLERİ KADAR İNSANLARIN İHTİRASLARINI ÖLDÜREN BİR ŞEY YOKTUR.

Başkalarına kendilerinden bahsetme fırsatı veriniz.

Başkalarının kusurunu bulmaktan nefret et. Bir şeyi  beğendin mi takdirini  söylemekten zevk al.

Başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsan sende öyle davran.

Başkalarıyla ilgilenmek surertiyle iki ay içinde dostlar kazanırsınız. Başkalarının sizinle ilgilenmesini beklerseniz iki yıl içinde bir dost kazanamazsınız.

BAŞKALARININ HATALARINI TENKİT ETMEDEN EVVEL KENDİ HATALARINDAN BAHSET.

Bazı insanlar akılları başlarında olduğu müddetçe mühim olma fırsatını elde edemeyince bu fırsatı elde etmek için deli olurlar.

Bırak muhatabın içini boşaltıp döksün. Çünkü karşındaki kendi işini, meselesini senden çok daha iyi bilir ve anlatır. Bu konuda ona sualler sor o da cevap versin.

Bir insanın yüzünde taşıdığı ifade sırtında taşıdığı elbiseden mühimdir.

Bir insanın ismini hatırlayıp ona kolayca söylediniz mi ona en büyük iltifatı yapmışsınız demektir.

DOĞRUDAN DOĞRUYA EMİR VERECEĞİNİZE SUALLER SORUN

Düşmanlarından yapmak isteyecekleri bir lütuf iste ki gururları tatmin olsun.

FİKİR TELKİNİNDEN VAZGEÇ. Muhatabının kendi fikrini söylemesine imkan ver. Sözün çoğu da onda kalsın.

Hatalarını müdafa etmek kadar kolay bir iş yoktur. Fakat bu akıllı adam işi değildir. Gel sen hatalarını kabul et başkalarının üstüne çık, asaletin artsın.

Her değersiz adam tenkit ve şikayet eder. Değersizlerin çoğu da böyle yapmaktadır.

İnsanları teşvik edin. Yaptırmak istediğin işi kolayca yapılabilecek gibi gösterin.

Kalbin iltifat açlığını ve susuzluğunu tatmin etmeyi bilen nadir insanlar başkalarını avuçları içersinde tutar.

Karşılaştığınız her insan bir bakımdan kendini size üstün tanır, onun kalbine girmenin en emin yolu kendi benliğinde duyduğu büyüklük hissini sizinde tanıdığınızı ona samimiyetle hissettirmektir.

Karşınızdaki insanda geliştirmek istediğiniz meziyeti onda varmış gibi gösteriniz. Bunu ona inandırınız. Bu suretle ona kıymet veriniz. Yanıldığınızı göstermemek için bütün gayretiyle çalışır.

Kendini başka bir adamım mevkine koyabilen ve kafasının nasıl işlediğini kavrayan bir kimse, istikbalin kendisi için ne sakladığını merak etmekten kurtulur

KENDİ DÜŞÜNCENİ BULUŞUNU BAŞKALARINA MAL ETMEKTEN ÇEKİNME

KORKUTARAK HER ŞEYİ YAPTIRABİLİRSİNİZ. Fakat son derece keskin tepkileri vardır.

Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Ama daha akıllıyım deme

İftiraGüzel Sözler

Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. Shakespeare

İddia eden ispat etmek zorundadır. Yoksa iddiacı iftiracı olur.

İftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir. Bernard Shaw

İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz. Henry Fielding

İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızlıkla yüzüne baktın mı sesini keser. G. Csiky

İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir.  Napolyon

İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. Cenap Şehabeddin

İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz. Süfyan Es-Sevri

İhanetGüzel Sözler

Başkalarının emeğiyle kazandıklarını kendine mal etmekle, ihanet arasında pek büyük fark yoktur. Alfred Taylor

Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılan hata ise ihanettir.  B. Brecht

Bir  krala ihanet için bir tek bıçak yeter de artar bile.  Fuller

Dikkat et, sözlerin kendine ihanet edebilir. Baraccio

Eğer birine ihanet edersen bu seni ölünceye kadar düşündürür. August Wolf

Hile ve ihanet güçsüz insanların işidir. La Rochefaucaul

İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir. Shakespeare

İhanet, iyi başlar; ama sonunda kendine ihanet eder. Liuy

İhanet kadar hızlı bir şey yoktur. Cicero

İhanetin küçüğü, büyüğü olmaz. Hz.İsa (a.s)

Sezar, ihaneti sever, hainlerden nefret ederdi. Plutarkhos

İhtirasGüzel Sözler

Bir ihtiras başka bir ihtirası durdurabilir. Voltaire

Büyük ihtiraslar büyük ruhlar içindir. Oscar Wilde

Herkes bir gayretkeşlik görünüşü altında ihtirasını gizler. Fenelon

İhtiras, doymak bilmez bir canavardır. Brachvogel

İhtiras, her iklimde büyür. William Blake

İhtiraslar, şiddetlenmemiş kusur veya meziyetlerdir. Goethe

İhtirasları altetmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir. Gandhi

İhtiraslarımız suyun üstündeki yakamozlar gibi değişir. Alain

İnsan büyük ihtirasları mazur görmelidir, çünkü onlar bizden çok daha kuvvetlidirler.Vittorio Alfieri

Ömrümüzün uzunluğuna olduğu gibi, ihtiraslarımızın devamına da bizim hükmümüz geçmez. La Rochefoucauld

İlimGüzel Sözler

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Hz.Ali r.a.

Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Hadis-i Şerif

Bilgi  sakalla ölçülmez. Molierre

Bilmeyene yazıklar olsun, bilipde yapmayana yetmiş defa yazık olsun. Ebu Derda

Birşeyi  gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Socrates

Bütün bildiğim şey birşey bilmediğimdir. Socrates

Çin'de de olsa ilim arayın. Hadis-i Şerif

Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Hadis-i Şerif

İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

İlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir. Yunus Emre

İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tam gücünü  vermedikçe o sana yarısını bile vermez. Ebu Yusuf

İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. Hz.Ali r.a.

İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini  sanır. Rousseau

İnsanGüzel Sözler

Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. La Bruyere

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır. Moliere

Her insan bir dünyadır. Herbert

Her insan meyvesi ile tanınır. Martine Luther

Hiç bir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. Alfred de Vigny

Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır. Publilius Syrus

İnsan hep kendini geçmeye çalışmalıdır. Northam Lee

İnsan, insanın kurdudur. Plautus

İnsan kardeşiyle çoktur, kuvvetlidir. Hadis-i Şerif

İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez. Goldsmith

İnsan, "Ne ise o olmayı" rededen tek mahluktur. Albert Camus

İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. Kaşgarlı Mahmut

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz.Ali r.a.

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. Napolyon

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. Channing

Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. Konfiçyus

Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. Epictetos

Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. Montaigne

İntikamGüzel Sözler

Hak, kulundan intikamın yine kul ile alır. Bahri

Hep intikam almayı düşünen bir kimsenin yarası, kapanacağına işler. Francis Bacon

İnsanlar iyilik ve hayır yapmaktan ziyade öç almaya daha yatkındırlar. Spinoza

İntikam almakta ve aşkta, kadın erkekten daha gaddardır. Nietzche

İntikam, insanlıkla ilgisi olmayan bir kelimedir. Seneca

İntikam, soğuk yenmesi gereken bir yemektir. İngiliz Atasözü

Sersemler, intikamın tatlı olduğuna inanırlar. Juveanal

İş - İşçiGüzel Sözler

Bazı insanlar büyük işler görmek için dünyaya gelmişler, bazıları da küçük işler görürler. Dostoyevski

Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez. Hz.Ömer r.a.

Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. James Howel

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır. Vauvenargues

Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. Solon

Dünyada en güç iş, işsiz gezmektir. Leb Rostens

İnsan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder. Sinclair Lewis

İnsan'n mevkine göre yaptığı işlerin de ismi değişir. Moliere

İş, bizi can sıkıntısı, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. Bossuet

İş görmek istiyorsanız az, laf etmek istiyorsanız çok kalabalık ekip kurunuz. Mancur Olson

İşçinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini bildiriniz. Hadis-i Şerif

İşi, sonu taçlandırır. Lesage

Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen, başkasına hizmetçi olur. Şehabettin Ahmed

Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur. J.Lothorpmoley

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. Peter Marshal

İyilikGüzel Sözler

Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer. Servantes

Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine

Başkalarında iyilik, kendinde ise kötülük ara. Benjamin Franklin

Bir fenalık ettinse, arkasından bir iyilik icrasına çalış ki, o fenalık defterinden silinsin. Hadis-i Şerif

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Hadis-i Şerif

Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır. Balzac

Deryaya bıraksan eylik zayi olmaz.  Süleyman Baba

Her iyilik bir sadakadır. Hadis-i Şerif

Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. J.J.Rousseau

İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. Şehabeddin Ahmed

İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. Şheakspeare

İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. La-Edri

İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. Cenap Şehabettin

İyilik, insanlık sanatıdır. Nizami

İyilik, iyilikten, kötülük de kötülükten doğar. Buda

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. Heine

Vahşi hayvan tuzakla, insanoğlu iyilikle avlanabilir. Şirazi

Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma. Chillon

Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi... Schiller

Zerre kadar iyilik eden mükafatını, zerre kadar kötülük eden de cezasını görür. Zilzal Suresi,7-8

İyimserlikGüzel Sözler

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. Goethe

İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca “ayaklarım var ya” diyebilen insandır. Sokrates

İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür. Shakespeare

İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür. Anonim

İyimser, dünyanın en güzel yerinde yaşadığına inanır. Kötümserse, iyimserin sözünün doğruluğundan korkar. Fletcher Christian

Yarıya kadar dolu olan su testisi söz konusu olduğunda, iyimser, “Yarısı dolu”; kötümser ise “Yarısı boş” der. Bernard Shaw

KadınGüzel Sözler

Bir kadın için güzelliksiz gençlik veya gençliksiz güzellik işe yaramaz. La Rochefoucauld

Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet

Bir kadının güzelliği, ancak sevmeye başladığı zaman meydana çıkar. La Bruyere

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. Stuart Mill

Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. Plautus

Erkekler kadınları seyrederler, kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler. John Berger

Eş alacağın kadını yalnız gözünle seçme. Gözünden çok kulağınla seç. Thomas Fuller

Havayı geldiği, rüzgarı estiği, kadını olduğu gibi kabul edin. Alfred de Musset

İnsan gerçekten severse, onun gözünde bütün öteki kadınlar kesin olarak manasını kaybeder. Oscar Wilde

Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz. Tevfik Fikret

Kadın her şeyi affeder fakat asla unutmaz. Konfiçyus

Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar. Tolstoy

Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır. Dostoyevski

Kadın ilk öpücükte neler kazanacağını bilemez, ama son öpücükte neler kaybettiğini bilir. Balzac

Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kazarsanız kovalar. Chamfort

Kadın kocasının, delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır. Bacon

Kadını güzel yapan Allah, sevimli yapan şeytandır. Victor Hugo

Kadının güzelliği ateşe benzer, yaklaşmayana zararı dokunmaz. Cervantes

Kadınlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler, daha az bilir, daha çok anlarlar. J.Duhamel

Kadınlar, erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar. Cato

Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar. Shakespeare

Kadınlar istediler mi "sahiden" hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile. Andre Maurois

Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur. Juvenal

Kadınlar nefret etmedikçe kimseye karşı tam manasıyla haşin davranmazlar.  La Rochefoucauld

Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. A.Dumas Fils

Kadınlarda feci olan şey, ne onlarla ne de onlarsız yaşanabilmesidir. Byron

Kadınların en yanıldıkları nokta, erkeklere benzemek istemeleridir. De Maistre

Kadınların, fazla kuvvetli kelime kullanmadan bütün duygularını anlatmakta eşsiz bir kabiliyeti vardır. Balzac

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hz.Ömer r.a.

Krallar gibi kadınlar da kendileri için yapılan her şeyin esasen bir borç teşkil ettiğine inanırlar. Balzac

Kış güneşine, kadının göz yaşına devlet büyüklerinin iltifatlarına güvenme  Ata Sözü

KalbGüzel Sözler

Aklen halledilemeyen nice güç şeyler vardır ki ancak kalben çözülebilir. Vient

Aşık olmadıktan sonra, kalbimiz ne işe yarar ki? Goethe

Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini  kazanmaktır. La Cordaire

Hiçbir kalb zorla elde edilmez. Moliere

Kalb, bütün erdemleri kendinde toplamıştır. Ama bütün kötülükler de oradadır. Andersen

Kalb kör olduktan sonra, gözün görmesinde pek yarar yoktur. Hz. Ali (r.a)

Kalb ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür. Goethe

Kalbini açtıklarına dudaklarını kapama.  Goethe

Karnı açlardan çok, kalbleri açlara acırım. Cenap Şehabettin

Temiz bir kalb, zehirli dillerin bozduğunu düzeltir. Homeros

KanaatGüzel Sözler

Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir. Benjamin Franklin

Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan çok daha iyidir. Herbert

Elinde olandan memnun ol, insan her şeyde birinci olamaz. Aesop

İnsanlar bütün arzularına nail oldukları zaman mutlu olamazlar. Aesop

İster padişah, ister derviş, ister komutan olsun, elindekiyle yetindikten sonra hepsi birdir. Nasır-ı Hüsrev

Kanaat etmekten hiç kimse ölmemiştir. Hırs besleyerek hiç kimse padişah olmamıştır. Mevlana

Kime yeteri kadarı az gelirse, ona hiçbir şey yetmez. Epikuros

Yeryüzünde bütün ızdıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. Firdevsi

Zengin kişi, elindekini yeterli görendir R. Waldo emerson

KelimeGüzel Sözler

Akıllı adam için bir kelime yeter . B. Franklin

Bir kelimenin hayat değiştirdiği, çok görülmüştür. Balzac

Bir tek kelime bize karşımızdakinin akıllı mı aptal mı olduğunu anlatmaya yeterlidir. Konfüçyüs

İnsanları şaşırtan ve dehşete düşüren kelimeler, aradan belli bir süre geçince, kimseyi şaşırtmaz olur. D. H. Lawrence

Kelimeler değerlerini rakamlar gibi bulundukları yerlerden alırlar. J. G. Hamann

Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir. Baroccio

Kelimeler, fikirleri asmaya yarayan çengellerdir. F. Knebel

Kelimelerin kuvvetini anlamadan, insanların kuvvetini anlayamazsınız. Konfüçyüs

Söylemesi en kısa olan iki kelime vardır ki en ziyade tetkike ihtiyaç gösterir: evet ve hayır. Pythhagoras

KıskançlıkGüzel Sözler

Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Herodot

Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. Russy Rubutin

Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.Will Oursler

Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır.A. Strindberg

Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir. Dante Alighieri

Güveler, elbiseleri nasıl kemirirse kıskançlık da insanı öyle kemirir. Saint Chryston

Kıskanç daha çok sever ama kıskanç olmayan daha iyi sever. Moliere

Kıskançlığımız kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür. La Rochefoucauld

Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir. Chraysostorm

Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da. Oursler

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.Tolstoy

Kıskançlık ruhun hastalığıdır. John Dryden

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır. Aeschylus

Pek  az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir. Aeschylus

Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan. Josh Billings

Susan kıskançlıktan korkmalı. Riverol

KonuşmakGüzel Sözler

Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sıksık pişman olunur. Confucius

Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Lao-Tse

Çok bilmeli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir. Martine Luther

Çok dinle, az konuş. Bias

Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur. La bruyere

Çok konuşmayın, herkesin gözünden düşersiniz. Hz. Ali r.a.

İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbıda gizli kalır. Sadi

İnsan konuşacağı şeyden kırk kat fazlasını bilmiyorsa konuşmamalıdır. Dale Carnegie

İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur. Montesquieu

Konuşma bir bayanın eteği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalı. Dale Carnegie

Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır. Eflatun

Konuşmak bir ihtiyaç ama susmak bir sanattır. Madame De Stael

Konuşmanın zamanını bilmeyen, susmanın da zamanını bilmez. Syrus

Konuşmaların en önemlisi, kendi kendimizle konuşmamızdır, ama bunu nedense ihmal ederiz. Oxemstiern

Konuşmasını öğreninceye kadar susmak güç değildir. Mikszath

Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var? Çok dinliyelim de az konuşalım diye. Diyojen

Üç şey vardır ki insanın gönlünü öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. Malik B. Dinar

KorkuGüzel Sözler

Allah korkusundan ağlayan Cehenneme girmez.Hadis-i Şerif

Allah korkusundan ürperip tüyleri kalkanın ağaçtan yaprak dökülür gibi günahları dökülür.Hadis-i Şerif

Allahü teâlâ'dan korkandan her şey korkar. Allah'tan kork­mayanı her şeyle korkuturlar. Hadis-i Şerif

Başkalarını  korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar. A.Claudius

Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. Alfred de Vigniy

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır. Beydeba

Etrafa korku salanın kendisi de korkuyordur. Epukuros

Hak'dan korkan, halktan korkmamalı, işini düzgün yapanın içi de düzgün olur. Süleyman Hilmi Tunahan

Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur. Hadis-i Şerif

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. Cenap Şehabettin

Kendinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. Publilius Cyrus

Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. Goethe

Korku içinde yaşayan asla hür değildir. Horatius

Korkak insanlar, başaklı  buğday sapını bile yılan sanır. G.Gardony

Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. Goethe

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikmemişlerdir. Eflatun

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Korku, yalan doğurur. Dostoyevski

Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Eflatun

Sizin en akıllınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Hadis-i Şerif

Testi, taştan korkar. Mevlana

KötülükGüzel Sözler

Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür. Şemseddin Sami

Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir. Socrates

İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma. Feridüddin-i Attar

Kendimden başka kimseye kötülük etmeden yaşamak istiyorum. Tolstoy

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar.  Sadi

Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. Eflatun

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur. Lessing

Sizden biriniz bir kötülüğü  gördüğü zaman, onu eli ile değiştirsin, gücü yetmezse dili ile değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu imanın en zayıfıdır. Hadis-i Şerif

KusurGüzel Sözler

Akıllı adam başkalarının kusurunu görerek, kendininkini düzeltir. Syrus

Aşıklar, sevgililerinin kusurlarını ancak tesiri altında bulundukları sihir çözüldüğünde fark eder. La Rochefoucauld

Başkalarının kusurlarını aramakla vakit geçirmek, kendi  noksanlarımızla asla meşgul olmadığımıza delalet eder. Sales

Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. Bryon Langenfeld

Başkalarının kusuru gönümüz önündedir. Kendimizinkelere ise, sırtımızı çeviririz. Seneca

Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. Benjamin Franklin

Biz başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara ve kendi hatalarımızı görmemek bakımından da köstebeklere benzeriz. François de Sales

Bizi, ahlaksız insanların kusurlarından daha çok, iyi birinin kusurları hayrete düşürür. Fielding

Dostunun kusurlarını ona yalnızken söyle, başkalrının yanında ise onu öv. Aristo

Kamburunu, dostunun höş  görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir. Horatius

Kişi kendi kusurlarını söylemekten hoşlanmaz, bu işi başkaları gereği kadar yapar zaten. Anderson

Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır. Thomas Caryle

Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır. Sadi

Kusurlar hiçten doğar, ama "hiç" değildir. Michalengelo

Müslümanın kusurunu gizleyenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurlarını örter. Hadis-i Şerif

Yapılan bir kusurdan dolayı utanmamak, yapılmış olan kusuru bir kat daha katmerleştirir. Syrus

KuvvetGüzel Sözler

Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. Pascal

Düşmanını kuvvetle yenen, ancak yarı yarıya yenmiştir. John Milton

Kim kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti başına bela olur. Beydeba

Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. Tromp

Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşru kuvvete itaat mecburiyeti vardır. Rousseau

Kuvvet her şeye hükmedebilir; fakat zaferleri pek kısa ömürlüdür. Lincoln

Kuvvet ve zulüm, baş eğdirebilir, fakat gönülleri fethedemez. C.S.Ongun

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Pascal

Kuvvetin en kötü şekli, muhakkak ki kişinin karşısındakine zorla evet dedirtmesidir. Allain

Kuvvetli olanın muhakkak ki haklı olması gerekmez. Aristoteles

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti değil, ölüm kuvvetidir. Bernard Shaw

Makam  - MevkiGüzel Sözler
Amirlik isteme. İstemeden sana teklif edilirse, yardım görürsün. Eğer istemek suretiyle bir mevkiye geçersen yardımsız, acziyet içinde kalırsın. Hadis-i Şerif

Bilgisizlerin geçtikleri mevkiye yaptığı fenalığı, yüzlerce aslan bir araya gelse yapamaz. Mevlana

Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekası ya da gücü hakkında hüküm verilemez. Sophokles

Bir insanı işgal ettiği mevki ile değil; göz diktiği mevki ile ölçmelidir. Tolstoy

Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkiye geçiriniz. Tagore

Büyük bir mevkide bulunduğun zaman başın ağrıyacak olsa, yüz kişi "geçmiş olsun"a koşar. Fakat o mevki elden gidince, ölsen kimse cenazene gelmez. Eflatun

En acınacak insan makamı büyüdükçe küçülen insandır. Hüseyin Ece

Halkın verdiği mevki, diplomanın verdiği mevkiden daha üstündür.

İnsanlar öyle bir mevkide bulunmalıdır ki düştüğü zaman iki ayağı üzerine düşsün. Hukema

İnsanları yetiştirmeden belli makamlara getirirseniz, onlardan daha fazla bir şey bekleyemezsiniz. Reşat Nuri Erol

Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; fakat bir kere en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez. Napolyon

Makamlar insanlara değil, insanlar makamlara şeref kazandırır.

Mevki insanın ya iyiliğini, ya da kötülüğünü ortaya çıkarır. Bacon

Mevkilerini para ile satın alanlar, masraflarını geri alma yoluna düşerler. Aristoteles

Padişah da olsan derler: "Er kişi niyetine"

Yüksek bir mevkiye sahip olmadığından dolayı telaşlanma, o mevkiye layık olup olamayacağından dolayı endişe et. Konfüçyüs

Yüksek makamlar kayaların tepesine benzer. Kartallarla yılanlar, ancak oraya ulaşabilirler. Necker

Yüksek mevkiler, her eşyayı büyülten bazı camlar gibidir. Bu mevkilerde bütün kusurlar olduklarından daha büyük görünür. Fenelon

MenfaatGüzel Sözler

Bazı arkadaşlıklarda menfaat ilişkisini çıkardığınız zaman geriye hiçbir şey kalmaz.

Biri size değiştin diyorsa; ya sizinle işi bitmiştir ya da menfaati.

Bugünlerde ne dost belli ne de düşman! Herkes menfaatince insan!

Dostluğu menfaati kadar olanın, yokluğu büyük kazançtır.

Hiç, çoban koyunu güder mi dağda. Olmasa gözleri süt, yoğurt, yağda. Aşık Seyrani

Güvenme insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler vecde, vaad etmeseydi Allah cenneti, O’na bile etmezlerdi secde. Mehmet Akif Ersoy

İnsanları ayıran da birleştiren de hep menfaat davasıdır.

İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır: Menfaat ve korku. Napoleon Bonapart

İnsanlar öyledir! Bir şey beklemedikleri kimseleri pek tanımazlar. Plautus

Menfaatçiler kuş gibidir. Yerde elinizden beslenirler, uçunca üstünüze pislerler!

Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenler, sonunda düz hat olup çiğnenmeye mahkumdurlar. La Edri

Menfaat sandalye gibidir. Ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin. Cenap Şahabettin

Menfaat üzerine kurulmuş arkadaşlıklar veya dostluklar sahildeki kumsala yazı yazmak gibidir. Dalga geldiği zaman her şey kaybolur gider.

Uzayda iki farklı noktayı birleştiren şeye doğru parçası denir, dünyada menfaat. Bahadır Cüneyt Yalçın

Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama! Fayda görmezse, düşman kesilir sana!

Yalnız kendini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için, gerekirse komşusunun evini yakar.

MerhametGüzel Sözler

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Georges Duhamel

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. Hadis-i Şerif

Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Sadi Şirazi

Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Hadis-i Şerif

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. Lavigerie

Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.Hadis-i Şerif

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. Albert Camus

Mevlana'dan Güzel Sözler

Güzel Sözler

A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.

Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.

Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Allah mermere emir vermez.

Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.

Allah üstünlük bakımından göz yaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu.

Allah’a şükür, rızkı artırır.

Allah’ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen gönlüne sızlanma ve ağlayış verirsin.

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.

Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma.

Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.

Aşk, herşeydedir ama hiçbirşeyde görünmez.

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.

Aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Arslanın boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir arslan.

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.

Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman olma.

B 

Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.

Beri gel, beri!

Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk?

Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik?

Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.

Bir adamın camilere alıştığını görürseniz, imanlı olduğuna şahitlik ediniz.

Bir katre olma, kendini deniz haline getir

Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin.

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

Birşeyi bulunmadığı yerde aramak aramamak demektir.

Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini.

Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil.

Bütün kâinat birbirine sevgi ile bağlanmış.

Sevgini vermesini öğren.

Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış.

Sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış.

Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?

Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?

Büyük Allah’tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah’ın lütfundan mahrumdurlar. Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler.

Bil ki.. Domuzların önüne elmaslar serilmez, mücevherden ancak sarraflar anlar başkası bilmez, ne fark eder ki kör insan için elmas da bir cam da, sana bakan kör ise kendini camdan sanma.

Beni bir ben bilirim, bir de Yaradan.Bana bir ben lazımım, bir de Anlayan.

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Canım tenimde oldukça Kur’ân’ın kölesiyim. Ben Hakk’ın seçkin peygamberi Muhammed’in yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse, ona çok üzülür ve o sözden de çok üzüntü duyarım.

Cenab-ı Hakk kâfir için necis dedi. Fakat dikkat et ki; kâfirlerin dışı pis değildir. O pislik onların din ve ahlakındadır.

Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır.

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.

Can konağını aramadaysan, cansın; bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,bir damla su arıyorsan susun,zulmün peşindeysen zalimsin,aşkı arıyorsan aşıksın,Gönlün neye kapılmışsa O’sun sen. Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir.

Ç

Çalış çabala da nura ulaş. Pekmez içinde ne kaynatılırsa pekmez lezzeti alır. Havuç, elma, ayva, ceviz pekmezde kaynasa pekmez tadı alır. Bilgi nura karışırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgiden nur bulurlar.

D

Din düşmanlarının başına kılınç ol, kurt gibilere ateş saç; çünkü onlar, Yusuf düşmanıdırlar.

Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar.

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek.

Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur.

Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

Dostun yanına hediyesiz gitmek,buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

Dıştaki ateş suyla söner. Şehvet ateşi, parladıkça parlar; adamın yüzünün suyunu yerlere döker.

Dışardan ışık kaynağı olmazsa, gözler renkleri farketmez.

E

Eğer müslümanca yaşamak istersen Kur’ân’a sarıl; çünkü, onsuz islami hayat mümkün değildir.

Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen.

Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.

Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Ey arkadaş, sufi, bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun yarına kalsın demek, tarikat anlayışına uymaz.

F

Filozofların felsefesi, insanoğlunun zan ve şüphesini artırır. İslam’ın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır.

Fakire verilen daha onun eline geçmeden Allah’a ulaşır.

G

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,

Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. Her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. Güller gülerek sesleniyor bülbüllere: Susun, susarak doğayı görün.

Genişlik, sabırdan doğar.

Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa.

Gönül nuru olmayan gönül, gönül değildir. Bedende ruh yoksa topraktır.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın.

Gözünüzü açıp Kur’ân’a bakınız. Allah kelâmı olan kur’an’ın tüm ayetleri edep öğretmektedir.

Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun!

Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı

Güneş olmak ve altın ışıklar halinde

Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim

Gece esen ve suçsuzların ahına karışan

Yüz rüzgarı olmak isterdim.

Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.

Güzel yüz aynaya âşıktır.

H

Hamdım, piştim, yandım.

Hak’tan bahar fermanı gelmedikçe, toprak sırrını açmaz.

Hayatının gidişi, Hz.Muhammed’in sünnetinden sapmasın. Onu bırakma! Aklına ve hünerine az güven!

Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir

Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır.

Hem gam çağında, hem esenlik çağında Allah’a dayanmadan, tümden ona teslim olmadan başka her şey düzendir, tuzaktır.

Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.

Her insan bir alemdir. İnsan düşünceden ibarettir, geri kalan et ve sinirdir.

Her rüzgarla otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar olsan da bir ota değmezsin.

Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin.

Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.

Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir.

Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya.

Herşeyi, aramadıkça bulamazsın; fakat bu dost başka; bunu bulmadan arayamazsın.

Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.

Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha bir altın çalmışsın ha bir iğne.

Hiçbir ölü öldüğüne hayıflanmaz, sadece azığının azlığına hayıflanır. Ölen kuyudan ovaya çıkmış demektir.

I

Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.

Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.

İ

İçinde azıcık nur olmayana, dışarıdan verilen öğüt fayda vermez.

İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler.

İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir.

İnsan dostunun huyunu alır.

İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir.

İnsanlar, güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine, dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir.

İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

İnsan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir.

İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.

İnanan kişi, işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç.

K

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Kadınlarda hayvani sıfat fazladır. Çünkü kadın koku ve renge fazlaca meyleder.

Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

Kanat vardır Doğanı padişaha götürür;Kanat vardır Kuzgunu leşe götürür

Kargalar gülistanı işgal ettiklerinde bülbüller siner ve susar.

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun

Kendi körlüğünü tedavi etmeye çalış, yoksa alem hep O’dur, fakat O’nu görecek göz olmalıdır.

Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah’a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.

Kır oğul zinciri; hür gez, hür konuş,

Yok mu altından gümüşten bir kurtuluş?

Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmayan herkese dost kesilir. Nakışsız ayna olur, tüm nakışlar onda seyredilir.

Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.

Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde!

Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır.

Kim zahmet çekerse defineyi elde eder.

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.

Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

Kötülerin övülmesi arşı titretir.

Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı.

Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı, cehennem ateşinin aslı oldun gitti.

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma! Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır. Korkarım ki,sen bu uykudan uyanınca gündüz olur.

Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Şaşılacak olan odur ki bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,Geriye kalan et ve kemiksin,Gül düşünür gülüstan olursun,Diken düşünür dikenlik olursun

Kör cahalet çirkefleştirir insanları.suskunluğum asaletimdendir. her lafa verecek bir cevabım vardır elbet.lakin; bir lafa bakarım laf mı diye. birde söyleyene bakarım adam mı diye.

L

Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir, helvadır.

M

Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

Madem ki rızkı taksim eden O’dur, o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah’tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikâyet eder, halinden sızlanırsın öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi? Akıllı ol.

Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.

Mideyi bırak da gönül tarafına salın. Salın da Allah’tan perdesiz selam alasın.

Mücevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherle alınamaz.

Münafığın özrü kabul edilmez. Çünkü o özür dilindedir kalbinde değil.

Müzik Allah’ın dilidir.

N

Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?

Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içlerinde insan yok.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Ne tükenmez hazinesin ey dil! Ne devasız bir dert!

Nefsinin istediğini yapıp da bir de “inşallah” demek Allah’la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun?

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?

Nerde akarsu varsa, orada yeşillik vardır.Nerde akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir.  

Ne olursan ol, yine gel

O

O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin.

O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.

Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.

Ne olursan ol,yine gel.

Ö

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız

Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir.

S

Sabır, demir kalkandır.

Sabır sevinç anahtarıdır.

Sebatsız sedef, inci tutmaz.

Secde ve rükû, varlık tokmağını, Allah kapısına vurmaktır. Çok vur, mutlaka açılır kapı.

Sen anılması güzel olan söz ol.

Çünkü insan, kendisi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.

Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?

Senin için başkasını terk eden, başkası için de seni terk eder.

Sen zayıfları yardımcısız, kimsesiz sanma; Kur’ân’dan “İzâ câe nasrullâh”ı oku

Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver.

Sen öyle büyük bir varlğın aşkını seç ki, bütün peygamberler, onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.

Sual de bilgiden doğar, cevap da.

Sukŭnetim asaletimdendir. her lâfa verilecek bir cevabım var.lâkin; Bir bakarım lâf lâfmı diye , birde bakarım söyleyen adammı diye.

Ş

Şeytan tabiatı bakımından insana düşmandır. İnsanın helak oluşuna sevinir o.

Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır.

Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz

Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz.

Şunu iyi bilki;eğer, gönlün, sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur.

Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim”der. Kendinde olmayış,kendiliğinden gelmedi sana,onu sen çağırdın.

T

Ten midesi insanı samanlığa çeker, gönül midesi reyhana çeker. Ot ve arpa yiyen kurban olur, Allah nuru ile nurlanan Kuran olur. Senin yarın pislik, yarın da misktir. Kuran’la miskini artır.

Testide ne varsa dışına o sızar.

Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir.

Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?

Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki…

U

Uyku ve uyanma bir nevi küçük mahşerdir.

Ü

Üstünün dostu ol ki üstün olasın… Kendine gel be hey azgın, mağluplarla dost olma! Münkirin delili ancak ve ancak şudur: Ben şu görünen yurttan başka bir şey görmüyorum! Hiç düşünmez ki nerede görünen bir şey varsa o, gizli hikmetleri haber vermededir. Her görünen şeyin faydası, faydanın ilaçlarla gizli oluşu gibi o şeyin içinde gizlidir.

Üç sözden fazla değil , Tüm ömrüm şu üç söz , Hamdım, piştim, yandım

Y

Yılan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş cehenneme sürer de ebedi hayatını mahveder.

Yerde bir zayıf aman dilerse, gökyüzü askerleri birbirlerine karışırlar.

Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.

Z

Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma! Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.

MisafirGüzel Sözler

Misafire ikram için yemeğin bolca hazırlanması israf olmaz. Hz.Ayşe r.a.

Misafir istemeyen kimsede hayır yoktur. Hadis-i Şerif

Misafir kısmeti ile gelir. Türk Atasözü

Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır. Türk Atasözü

Misafir sofrana oturduğu zaman onu gönül borcunda bırakma. Ona teşekkür etmeyi  kendine borç bil. Nasır Hüsrev

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Türk Atasözü 

Misafirin iyisi gelir geçer kuş gibi, kötüsüyse oturur daima baykuş gibi.  La Edri

MusibetGüzel Sözler

Allah kime hayır dilerse ona musibet verir.  Hadis-i Şerif

Allah musibeti herkesin gücüne göre verir.  Balzac

Ateş altını, musibet cesur insanları dener.  Seneca

Bir musibet, bin nasihatten hayırlıdır. Atasözü

En çok musibete maruz kalanlar Peygamberlerdir. Sonra da salih kişilerdir.  Hadis-i Şerif

Kardeşinin başına gelen için sevinme. Allah ona afiyet verir de aynı musibeti  senin başına geçiririr.  Hadis-i Şerif

Musibetlere tahammül edememek en büyük musibettir. Bias

Musibetlerin iyi bir tarafı varsa o da bize, gerçek dostlarımızın kim olduğunu öğretmesidir.  Balzac

Mutluluk Güzel Sözler

Ancak en silik rolümüzü bile kavradığımız zaman, mutluluğa kavuşabileceğiz. Exupery 

Başkalarına mutluluk sağlayabilen mutludur. Diderot

Bütün mutsuzluklar kardeştir; aynı dili konuşurlar. Balzac

En büyük mutsuzluk hoşnutsuzluktur. Simon Lemnius

İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe

İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz. Dostoyevski

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Goethe

Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. Andre Gide

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. Curtis

Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. Byron

Mutsuzluk aniden gelmez onu hazırlayan nedenler vardır. Honore de Balzac

NamusGüzel Sözler

Bir insan bahtından ziyade namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır.Solon

İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor kuşku duyarlar. Cicero

Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. Alfred Krupp

Namuslu davranmak en iyi siyasettir. Cervantes

Namus, güzelliğin sadakasıdır. Hazreti Ali (r.a)

Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir.  C. Perrault

Namus görünmez bir cevherdir; çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.  Shakespeare

Namuslu kişiler, ne aydınlıktan ne de karanlıktan korkarlar. Thomas Fuller

NankörlükGüzel Sözler

Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.  Çin Atasözü 

En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocukların ailelerine karşı gösterdikleri nankörlüktür.  Vauvenargues

İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden söz etmeyi severler.  Samuel Johnson 

İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız.  La Rochefoucauld

Nankör bir evlada sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir.  Shakespeare

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.  Oscar Wilde

Nankörlük, kusurların en büyüğüdür ve eğer insanlar unutkan olmasalardı, hiçbir nankör olmazdı.  Goethe

Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.  Goethe

NasihatGüzel Sözler

Dostlarının, yerinde nasihatlarına kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. Panchantantra

En cömertçe bağışlanan şey nasihattir. La Rochefoucauld

En kötü insan, bazen en iy nasihatı verebilir. P.J.Balley

Nasihat vermek kolay, örnek olmak zordur. La Rochefaucauld

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ziya Paşa

Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. Feridüddin-i Attar

NefisGüzel Sözler

Hakîkî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur. Abdulkadir Geylani

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun. Voltaire

İnsan nefsini feda etmekle insan olur. Maugham

İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun  Abdulkadir Geylani

Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. Nizami

Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. Beydeba

Nefs, durgun su gibidir... Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder. El Harraz

Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. İmam-ı Rabbani (k.s)

Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir. Abdulkadir Geylani

NefretGüzel Sözler

Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini gizlemekten daha asil bir harekettir. Cicero

Anladığımız varlığa karşı artık nefret duymayız. M. Guyau

Bazı kimseler birinden nefret etmeden başkasını sevemezler. Victor Hugo

Eğer aşkın gözleri körse, nefretinki onunkinden daha kördür. La Rochefoucauld

İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. Machiavelli

Nefret de, gerçek aşk gibi günden güne artar. Balzac

Nefretler, fikirlerin değil, mizaçların çarpışmasından meydana gelir. Balzac

NimetGüzel Sözler

Basit insanlar, sahip oldukları nimetin kıymetini, elden çıkmadıkça bilmezler. Sophokles

Bil ki şu yeryüzünün sonsuz nimetlerini, tam, katıksız olarak bu dünyada tadan yok. Schiller

Bizim olması gereken nimetler, ancak yaşlanıp onlardan zevk alamayacağımız bir hale gelince elimize geçer. Shakespeare

Dünya nimetleri insanı ruha ait zenginliklerden uzaklaştırır. Mikszath

Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir.Tacitus

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir. Goethe

Olgunluk


Güzel Sözler

En olgun meyve ilk önce düşer. Shakespeare

İnsanı olgunluğa götüren en hızlı at ıstıraptır. Eckhart

İnsanın söyleyecek çok şeyi olduğu halde söylememeyi bilmesi, olgunluğunun başlangıcıdır. T.H.Huxley

İnsanlar tecrübeleri nispetinde değil, tecrübelerinden aldıkları dersler nispetinde olgundurlar. Bernard Shaw

Olgun insan, işini; basit insan, kazancını düşünür. Kung Dse

Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır. Konfüçyüs

Olgunluğumuzun zevkini tattıktan sonra, artık meyvelerimizden sevinçle ayrılabiliriz. Tagor

ÖğretmenGüzel Sözler

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Hz. Ali (r.a)

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez. Henry Adams

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Addison

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır.  Thomas J. Carrutheris

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.  Goethe

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. Mann

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Atatürk

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. Alman Atasözü

ÖlümGüzel Sözler

Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir. Süleyman Hilmi Tunahan

Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan iyidir. Tactius

Ecel günü zırhı delen ok, eceli gelmeyenin gömleğinden bile geçmez. Şirazi

İnsanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar. Hadis-i Şerif

Kabre yılanlar dışardan gelir sanmayınız. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek yılanıdır. Abbadi

Ölenin kıyameti kopmuştur. Hadis-i Şerif

Ölümü istemek güzel değildir. Ölüme hazırlıklı olmak güzeldir. Mehmet Feyiz Efendi

Ölümün bizi  nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne

Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. Seneca

Ölülere kötü  söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. Hadis-i Şerif

Ölüm eski bir şeydir, amma her insana yeni  görünür. Turgenyev

Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Hadis-i Şerif

Meyve veren ağaca kuru denilmediği gibi, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. Süleyman Hilmi Tunahan

Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber? Necip Fazıl Kısakürek

ÖvgüGüzel Sözler

Akıllı insanlar kendilerini gereğinden çok övenlerden nefret ederler. Pasteur

Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. Benjamin Franklin

Birisi saadetiyle veya faziletiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir. Hermann Hesse

Boş kafalı insanla mütevazı insanı birbirinden ayırmak kolaydır, birinciler hep kendilerinden bahseder. La Bruyere

Çirkin ve zarafetten yoksun bazı kadınlar, gerektiği gibi övmesini bildiklerinden, ömür boyunca sevilmişlerdir. Andre Mouiris

Eğer insanların senin hakkında iyi düşünmelerini istiyorsan, sen kendinden pek iyi bahsetme. Blaise Pascal

Herkesi kınamak ve herkesi övmek, akılsızların yapacağı bir şeylerdir. Benjamin Franklin

İdarecileri sahip olmadıkları erdemlerden dolayı övmek, ceza görmeden onlara hakaret etmek demektir. La Rochefoucauld

İnsan genelde, övülmek için över. La Rochefoucauld

İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır. S.Maugham

İnsanın çocuğu ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. Somerset Maugham

Övgü kolonya gibidir. Koklanmalı ama yutulmamalıdır. John Billings

Övmenin değeri, tıpkı altın ve pırlantada olduğu gibi az olmasındandır. Samuel Johnson

Yaptığını öven, yaptığını yıkar. Shakespere

ParaGüzel Sözler

Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için akıllı olmak lazımdır. Spurgeon

Budala ile parası uzun zaman bir arada duramaz. Bernard Shaw

Bütün kapıları açan paradır. Moltke

Eğer birisi "Benim için para değil prensipler önemlidir." diyorsa, bilin ki önemli olan paradır. Kin Hubbard

Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste. Benjamin Franklin

Evet kefenin cebi yoktur ama, bütün elbiselerin cebi vardır. Marwin Small

Hiç kimse avucunda para, elinde banka defteriyle doğmamıştır.D. Carnegie

İnsanların çoğunu üzen, ellerinde az para olması değil ellerindeki parayı sarfetmesini bilmeyişleridir. D. Carnegie

Kadını parası için alacak adam, avucunu açarken gözünü kapamak lazım geldiğini bilmelidir. Refik Halit Karay

Kılavuzu para olana her kapı açıktır. Shakespeare

Para bir hiçliği bile birinci yere getiren biricik yoldur. Dostoyevski

"Para herşeyi yapar" diyen adam, para için herşeyi göze alan adamdır. Benjamin Franklin

Para yağmuru altında çok şeyler delinir. Thomas Caryle

Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Alexandre Dumas

Para yağmuru altında çok şeyler delinir.Thomas Caryle

Para ya bizim başımızın belası veya bizim hizmetkarımızdır. Horatius

Para önden gidip, insana bütün yolları açar. Shakespeare

Paranın değerini anlamak isterseniz, borç almaya çalışın. Benjamin Franklin

Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır. Walter Scott

Paranın saklanması kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. Montaigne

Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir. J.Paul Getty

Parayı köleniz yapın, yoksa efendiniz olur. Bernard Shaw

Yaşamayı bir savaş olmaktan kurtarmak isteyen hayatla barışmasını sağlayacak kadar para sahibi olmalıdır. Bernard Shaw

Pişmanlık - Tövbe


Güzel Sözler

Çok geç pişman olanın vay başına. Shakespeare

Gönlünün arzusuna göre iş yapma ki, sırtına pişmanlık yükü yüklenmeyesin. Feridüddin Attar

Her nimetin sonu pişmanlıktır. Fazıl Hüsnü Dağlarca

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

İnsan istedi mi, pişman olmaya daima zaman bulur. Machiavelli

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir. Cafer B. Muhammed

Kötülük etmeden pişman olmanın en iyi şekli, iyilik etmektir. Bretonne

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. İmam Gazali

Öyle şeyler vardır ki, insan onları daha yapmadan pişman olur; fakat yine de yapar. F. Hebbel

Pişmanlık, düşmüşlerin masumiyeti demektir. Kleist

Tövbeni geciktirme. Çünkü ölüm, insana ansızın gelebilir. Lokman Hekim

Yaptıkları iyilikten bile pişman olan iğrenç insanlar! Cicero

PolitikaGüzel Sözler

Bir politikacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur. Jean Monnet

Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır. Bill Vaugheur

Pencereyi kaparsanız iyi hava gelir, başkası açarsa cereyan olur. L.J.Goodyear

Politika gerçekleri yadsıyıp, yalan söyleme değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir. Churchill

Politika güç iştir, ona kendiliğinden atılan kimse ondan şikayet etmemelidir. Gunter Grass

Politika kansız savaş, savaş ise kanlı politikadır. Mao

Sürekli olarak kendini yönetebilmek insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir. Bertrand Russell

RuhGüzel Sözler

Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felaketle de yere serilir. Epicure

Bir baba çocuğuna burnunu, gözlerini hatta aklını miras bırakabilir, ama ruhunu veremez; ruh her insanda yenidir. Hermann Hesse

Büyük bir ruhta her şey büyüktür. Pascal

Büyük ruhları, aşk büsbütün büyütür. Schiller

Büyük ruhlar, ıstıraplarına sessizce katlanırlar. Schiller

Duygu akla esirdir. Fakat bil ki akıl da ruhun esiridir. Mevlana

Dünyada en gelişmiş ülke, insan ruhudur. Bu sebeple eğitimin görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. Pearl S. Buck

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik ve insan ruhu. Benjamin Franklin

Hekimlerin yaptıkları en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir. Eflatun

İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. Euripides

İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür. Balzac

İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir. Cicero

Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız. Tolstoy

Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehrede güzel bir ruh yoksa neye yarar. Euripedies

Ruh ihtiyar doğar fakat gençleşir; hayatın da komedisi bu. Vücut da genç doğar gitgide ihtiyarlar. Bu da hayatın trajedisi. Oscar Wilde

Ruhu lekeleyen daima vücuttur.  Victor Hugo

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Gerhart Hauptmann

Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. Epiktetos

Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir. Stefanzweg

Vücut, ruhun bineğidir. Şeyh Galip

Vücudu öldürenden korkmayınız. Ruhu öldürenden korkunuz. Diderot

SabırGüzel Sözler

Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. İmam-ı Gazali

Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır. Balzac

Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Hatim-i Esam

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin. Hz.İsa a.s.

İnsanlarda riyanın karışmıyacağı, hakiki tek vasıf sabırdır. Abdülaziz Bekkine

Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi  vardır. Sadi

Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir. Cüneyt Bağdadi

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Mevlana

Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız. La Rochefoucauld

Sabrın en büyüğü, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı  sabretmektir. Ka'bül-Ahbar

SadakaGüzel Sözler

Akrabasından muhtaç kimse varken başkalarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez. Mücahid

Az sadaka çok belâyı def eder.  Atasözü

Başa kakanın sadakasını Allah kabul etmez. Hadis-i Şerif

Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için Allah'a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. Leys bin Sad

İlmi olan ilminden, malı olan da malından sadaka versin. Hadis-i Şerif

İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz. Hz.İsa a.s.

Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi  giydiren, Allah  Teala'nın himayesindedir. Hadis-i Şerif

Malın bekçisi sadakadır.   Atasözü

Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. Lokman a.s.

Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ibâdetlerden üstündür.  S. Ahmed Rufai

Sadakanın en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. Hadis-i Şerif

Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. Hadis-i Şerif

Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün.  Hz.Ali r.a

Sıhhatli kalmak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâl etme. Muzaffer Çoşkun

SağlıkGüzel Sözler

Allah iyileştirir; parasını doktor alır. Flamen Atasözü

Bazı ilaçlar vardır ki hastalıktan bile kötüdürler. J. Syrus

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır.Nathaniel Hawthorne

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand

Bir ulusun kaderi, başbakanın sindirim organlarının iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır. Voltaire

Çok yemek, hastalığın mayasıdır. Feridüddin Atar

Dört şey vardır ki, en azını dahi hor görmemek gerekir: Yangın, hastalık, düşman, borç. Beydeba

Eğer kimse hasta olmazsa, doktor hasta olur. Philemin

Gecenin uzunluğunu en iyi hastalar bilir. Sadi şirazi

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

Hastalanmaya karşı geliniz. Kimseye hasta olduğunuzu söylemeyiniz. Onu istemezseniz o da sizi istemez. Bulwer Lytonn

Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. Thomas Fuller

Hastalık, sıhhatin kefaretidir. Hacı Cemal Öğüt

Hastalık hissedilir de sağlık hissedilemez. T. Fuller

Hastalıklarınızı sadaka  ile tedavi ediniz. Sadaka sizden hastalıkları ve belaları defeder. Hadis-i Şerif

İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir. Hadis-i Şerif

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali r.a.

İlaçlarınız besin, besinleriniz ilaç olsun. Hippocrates

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar. Goethe

İyileşmesi kendi elinde olan hastaya acınmaz. Ata sözü

Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi yoktur. Eddy Fisher

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eflatun

Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. Miquel Cervantes

Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman, çocuk gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur. Kelile ve Dimne’den

Sağlık istersen, çok yeme, saygı istersen, çok deme. Atasözü

Sıhhatli olan, her şeyi ister; hasta olan sıhhati ister. Kazım Taşkent

SanatGüzel Sözler

Anladım işi ; San’at ALLAH ı aramakmış, Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Necip Fazıl Kısakürek

Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. Epiktetos

Bütün sanatlar Allah vergisidir. Waldis

En güzel sanat, yaşama sanatıdır. John Macy

Sanat, bizi Allah'a götüren bir köprüdür. Ebers

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.Aristophanes

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Durer

Sanat, sanat içindir. Victor Cousin

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. Seneca

Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. Oscar Wilde

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Balzac

Sanatçıya iki göz yetmez. Lamartin

SevgiGüzel Sözler

Amaç, sevgi uğruna ölmek değil, uğrunda ölünecek sevgi bulmaktır. Shakespeare

Aşıka Bağdat ırak gelmez. Atasözü

Bir şeyi çok sevmek, insanı o şeye karşı kör ve sağır yapar. Hadis-i Şerif

Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Muaz

İnsan sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i Şerif

Kalben sevmediğiniz insanların şerrinden sakınınız. Hz. Ömer (r.a)

Kalpler silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler. Spinoza

Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. Corneille

Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. Schiller

Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır. Spinoza

Sevgin yoksa dost arama. Sadi Şirazi

Sevilenin kusurlarını  hoş  görmeyen sevmiyor demektir. Goethe

Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. Turgenyev

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur. A.De Lamartin

Sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek. Aristoteles

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek kadar alçaklık olur. Anton Cheov

Sevmek birbirine değil, birlikte aynı noktaya bakmaktır. Exuper

Sevmek insanın kendi kendini  aşmasıdır. Oscar Wilde

Sevmemek elimizde olmadığı gibi, ölünceye dek sevmek de elimiz de değil. La Bruyere

Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Pascal

Şah bile sevgiye köledir. Mevlana

Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. Cenap Şehabettin

SırGüzel Sözler

Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi  sırrını açıklama. Seneca

Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. J.P. Richter

Cahile verme sırrını, sır elden çıkar. Kul Nesimi

Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostuna söyleme. Schopenhauer

En ağır yük sırdır, aşkolsun taşıyabilene. La Fontaine

En budala kadının bile sırlarını gizleyebilecek kadar aklı vardır. F.Herczeg

Her insan sırdaş olamaz, her testi su tutmaz. Nasır-ı Hüsrev

Her sırrını dostuna söyleme, günün birinde, düşmanın olmayacağını nerden bilirsin. Sadi

Hiçbir sır yoktur ki herkes duymuş olmasın. Dostoyevski

İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır. Mevlana

Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Seneca

Kendi sırrını senden daha iyi kim saklayabilir? Nasır-ı Hüsrev

Sır senin esirindir, söylediğin zaman, sen onun esiri olursun. Hz.Ali  (r.a.)

Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. Benjamin Franklin

Zamanın açığa vurmadığı sır yoktur. Racin

SözGüzel Sözler

Bela insanın sözü üzerine gelir. Hadis-i Şerif

Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. Epiktetos

Doğru sözü kimse sevmez. Cheov

Doğruluğunu tam bilmediğin bir sözü söyleme. Sadi

Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. Hz.Ömer (r.a)

Eskiler, daha sonradan gelecek olanlara, söylenmedik bir söz bırakmadılar. Beydeba

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.  Hz.Ebubekir (r.a)

Güzel söz, sadakadır. Hadis-i Şerif

Güzel sözler petekten damla damla sızan bala benzer, insanın ruhuna tat verir. Hz. Süleyman a.s.

Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. Clavdius

Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Said-i Nursi

İki şey insanı çileden çıkarır: Söylenecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Sadi

İnce sözler keskin kılıca benzer. Kalkanın yoksa geri dur. Mevlana

İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. Montaigne

Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak bir sanattır. Nehai

Kötü söz söyleyenin ağzının kibarlıkla kapatmak gerekir. La Rochefoucauld

Kuru kaşık ağza, kuru söz kulağa yakışmaz. Kaşgarlı Mahmut

Küçük adamların ağzından çıkan bütün sözler saçmadır; eğer bunları söyleyen büyük bir adam olsaydı nefis sözler olurdu. Moliere

Marifet, konuşmaktan çok sükutta bulunur. Darani

Ne söyleyeyim diye başta düşünmek; niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir. Sadi

Söylemediğin sözü söyleyebilirsin fakat, söylediğini gizleyemezsin. Feridüddin Attar

Söz ola kestire başı, Söz ola kestire savaşı, Söz ola ağulu aşı, Bal ile yağ eder bir söz. Yunus Emre

Söz vermek borçlanmak demektir. Hadis-i Şerif

Söz söylemeyi öğrenmek, kılıç kullanmayı öğrenmekten zordur. Ahmed İbşihi

Sözün gümüş ise sükutun altındır. Hz.Süleyman a.s.

Sözünü tesir edeceğini bildiğin zaman söyle. Sadi

Susmak, kişinin kötü söz söylemesini engelleyerek onu kibar kılar. William Faulkner

Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. Konfiçyus

Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez. Firdevsi

Tek bir kelime, bize, karşımızdakinin akıllı mı, aptal mı olduğunu gösterir. Konfiçyus

Ya hayır söyle, ya sus. Hadis-i Şerif    
          

ŞakaGüzel Sözler

Cahil insanlarla şaka yapmak doğru değildir. Onların halleri ve dilleri, akrebin kuyruğu gibidir. Hz.Ali r.a.

Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir. Novalis

Oğlum büyüklerle şaka etme, sana kızarlar; adi kimselerle şaka etme, sana hakaret ederler. Ömer bin Abdülaziz

Soğuk şakalar insanın değerini düşürür. Nasır-ı Hüsrev

Şaka çok ciddi bir sanattır. Bernard Shaw

ŞerefGüzel Sözler

Değerli  bir adam için şeref, hayattan çok daha ağır basar. Shakespeare

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali (r.a)

Milli şeref, milli servetin en yüksek değeridir. James Monroe

İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilmiştir.Shakespere

İnsanın yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır. Lacardarie

İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz sayılırlar.Aristoteles

Ölüm hiç bir şeydir; asıl yenik ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir. Napolyon

Önce şeref, sonra hayat. Schiller

Şeref, sarp kayalıklı, kumsalsız bir adaya benzer; dışına çıktıktan sonra bir daha içeri girilmez. Boileau

Şeref ve erdem ruhun süsüdür; bunlar olmasa, beden asla güzel gözükmez. Cervantes

Şerefe hak kazanmak, ona sahip olmaktan daha değerlidir. Thomas Fuller

Şerefini kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur. Publius Syrus

Şerefini kaybettikten sonra yaşamaktan daha feci ölüm olur mu? Rousseau

Şerefim zedeleneceğine binlerce defa ölürüm, daha iyi. Addison

Şerefsizlikten daha sert yatak, daha keskin soğuk, daha acı sefalet olur mu? Eichendorff

Şöhret, kazanmak zorunda olduğumuz bir şeydir; şeref, kaybetmemek zorunda olduğumuz bir şey. Schopenhauer

Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yolda kazanılmazsa, pek çabuk kaybedilir.  Konfiçyus

ŞöhretGüzel Sözler

Başkalarının şöhretinin enkazı üzerine şöhret kuran adamdan nefret ederim. John Gray

Bazı kimselerin medh ü senası, doğu ile batıyı doldurduğu halde, Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değer taşımaz. Hadis-i Şerif

Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek, kötülük olarak kula yeter. Allah Teala'nı korudukları müstesna. Hadis-i Şerif

Erken meşhur olmuş  bir isim kadar ağır yük olamaz. Voltaire

Şan ve şöhret: bu iki ihtiras ihtiyarlık bilmez. Plutarkhos

Şöhret, ancak küçük dozlarla alındığında faydalı bir zehirdir. Balzac

Şöhret, rüzgara benzer; her zaman aynı yöne doğru esmez. Dante

Şöhret, uzaktan güneş  gibi parlak ve ısıtıcı; yaklaştınız mı bir dağ tepesi kadar soğuktur. Balzac

Şöhretin peşinde koşmaya tenezzül etmeyenleri, şöhret kendisi takip eder. Shelley

ŞükürGüzel Sözler

İnsanlara şükretmeyen, Allah'a da şükretmez. Hadis-i Şerif

Mihnete şükretmeyen, nimete şükretmez. Hatim-i Esam

Nimetleri, Allah'a şükrederek elde tutunuz. Abdülhakim Arvasi k.s

Şunu iyi bilin: İlmin şükrü ameldir, amelin şükrü ise ilimdir. Abdullah Tusteri

Şükrü eda edilen az bir mal, şükrüne takat getirilmeyen çok maldan daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif

Şükür; gönlünün, nimeti veren Allah'u Teala'ya tam bağlı olmasıdır. Tirmizi

Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Şibli

Şükür, Hakk'ın kuluna verdiğini O'nun yolunda kullanmaktır. Abdülhakim Arvasi k.s

Şükür, zenginliğin süsüdür. Hz.Osman r.a.

Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim. Hz.Ömer r.a

Elindekine şükretmezde, komşunun niye daha çok var, demeye dönerse bir millet, o da giderde kalır zillet.  Tevetzade

ŞüpheGüzel Sözler

Bir şey şüpheli ise ondan sakın. Yoksa haram işlersin. Abdullah Bin Abdülaziz

Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar. Hitopadesa

Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç  vericidir. La Rochefoucauld

Şüphe, çilelerimizin en büyüğüdür. A.M.Dranas

Şüphe, çoğunlukla faydası olmayan bir ıstıraptır. Samuel Hohnson

Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur. Bacon

Şüphe, hummalı hastaya benzer; Uyumaz, uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkulu rüya görürü. Cenap Şehabettin

TalihGüzel Sözler

Aklını iyi kullananlara talih yardım eder. Euripides

Hayatınızın sonuna kadar yaşamadıkça talihinizden şikayet etmeyin. Cheov

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur. Shakespeare

Talih ancak iyilik etmediği kimselere kör görünür. La Rochefoucauld

Talih, cesaretli ve atılganlara güleryüz gösteriri. Erasmus

Talih insanlara hakim olur, insanlar talihe değil. Heredot

Talih kaybedilinceye kadar bilinmez. Cervantes

Talih kuşu en az umanın başına konar. Lorca

Talihi olanın horozu da yumurtlar. Napolyon

Talih kadın gibidir, sertliğe ve cesarete boyun eğer. Machiavelli

Talih, kimine anadır, kimine üvey ana. George Herbert

Talih kördür; ama başkalarınca görülür. Bacon

Yiğidin talihi yanındadır. Terence

TecrübeGüzel Sözler

Acaba dünyada başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır? Voltaire

Geçirilen en kötü tecrübeler, en faydalı olanlardır. Thomas Wilder

Herşeyi kaybetseniz bile tecrübeleriniz size kalır. Macaulay

İnsanların kazandıkları tecrübeler, ölçü ile yapılan giysilere benzer, kim kazanmışsa yalnız ona uyarlar. Carlo Levi

Tecrübe bir gözlüktür, onların sayesinde ikinci defa daha iyi görürüz. İbsen

Tecrübe, bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. A.Huxley

Tecrübe çok zalim bir öğretmendir. İnsanı önce sınavdan geçirir, sonra dersini öğretir. Spuitems

Tecrübeler en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafları biraz çoktur. Cariyle

Tecrübe herkesin kendi hatalarına verdiği addır. Oscar Wilde

Tecrübe okulunda öğrenim ücreti yüksektir; ama akılsızlara bir şeyler öğretebilen başka okul da yoktur. J.Swift

TedbirGüzel Sözler

Akıllı insan bütün yumurtalarını aynı sepete koymaz. Cervantes

Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. George Herbert

Çok kez söndürülmüş görünen bir ateş küllerin arasında uyumaktadır. Pierre Cornaille

Deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Hadis-i Şerif

En iyi zırh hedeften uzak durmaktır. Horace

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. Cenap Şehabettin

Kuş olmayanın, uçurumlar üzerine yuva kurmaması gerekir. Nietzche

Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında bulur. Konfüçyüs

Tembellik


Güzel Sözler

Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. Franklin

Herkeste olan dört şeyden dört şey meydana gelir: İnatçıktan rüsvalık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten düşkünlük. Feridüddin-i Attar

İnsanı vaktinden önce yıpratan birşey varsa o da tembelliktir. Hz.Ali r.a.

İş göremeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir. Sokrates

Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk ona erişir. Benjamin Franklin

Tembellik, insanı esir yapar.

TerbiyeGüzel Sözler

Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir. Diderot

Çocuk terbiyesinde, çalışmalarınıza onları tanımakla başlayınız. J.J. Rousseau

Çocukları iyi ve doğru terbiye etmek için, terbiye meselesini çocuksuz kimselere sormak lazım. Richard Hugo

Erkeğin de, kadının da terbiyesi, birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur. Bernard Shaw

Hiçbir baba, çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi miras bırakmaz. Hadis-i Şerif

Heykeltıraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur. Adisson

Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. Namık Kemal

Terbiye, iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir. Ernest Renan

Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Boileau

Terbiyedir ki; bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Atatürk

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

Terbiyenin sırrı çocuğa saygı ile başlar. Emerson

Terbiyeyle olabilecek şeyi kanunla yapmaya çalışmamalı. Montesquieu

TevazuGüzel Sözler

Alçak gönüllülük , gururun perhizidir. Voltaire

Alçak gönüllü insan, kendini hiç söz konusu etmez. La Bruyere

Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır. Anatole France

Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez. Sevri

Sizin mağfiret edileceğiniz en büyük ibadetlerin başında tevazu gelir. Hz.Ali r.a.

Tevazu içinde yürüdüğüm içindir ki, önümde bütün yollar açılıyor. Goethe

Tevazu; ister cahilden, ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit, ona boyun büküp onu kabul etmendir. Iyaz

Zafere ilave edilecek yegane süs tevazudur. Duclos

ÜmitGüzel Sözler

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme. Unutma ki ilik en sert kemiğin içinden çıkar. Hafız

Hayat dardır, doğru, ama umut da geniş. Goethe

Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır. Thales

Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez. Bernard Shaw

Sizi ümitsizliğe götüren hadiseler, saadete de götürebilir. Delaunay

Umudunu kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur. Boise

Umut yoksulun ekmeğidir. Thales

Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur. Boise

Ümit, saadetten alınmış bir miktar borçtur. Joseph Joubert

Ümit inatçıdır, beklemeyi ancak o bilir. Comtesse Dyan

Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez. Victor von Schetfell

Vicdan


Güzel Sözler

Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi  vicdanı içinde hürdür. Bledsoe

En mükemmel adalet, vicdandır. Victor Hugo

İnsan, kendi  vicdanından birşey gizleyemez. Cheov

İyi bir vicdan en iyi yastıkdır. C.Brentana

Hiçbir suçlu kendi vicdanında beraat edemez. Juvenal

İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. Stuart Mill

İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Halid Ziya Uşaklıgil

İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. Aristo

Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. Public Cyrus

Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır. Hz.Ömer r.a.

Vicdan, herkesin komşusunu dövmek için aldığı fakat asla kendine karşı kullanmadığı bastonlara benzer. Balzac

Vicdan Allah'ın tatlı fısıltısıdır. Edward Young

Vicdan azabı, insanın içinde bir Cehennemdir. Byron

Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir. Mankeen

Vicdan, saadet ve azaplarımızın ahirette de kaynağıdır. Rousseau

Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiç bir değeri yoktur. Pierre Jeanne

YalanGüzel Sözler

Abartma, dürüst insanların yalanıdır. Maistre

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalanı söyler.Victor Hugo

Doğru söylediğin zaman kimse inanmayacak. İşte, yalan söylemenin cezası budur. Talmud

Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyayı dolaşır. Spurgeon

Günah işlemenin birçok araçları vardır, fakat yalan bunların hepsine uyan bir saptır. Holmes

Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz. Diderot

İnanılmayacak şeylere inanıyorum demek yalan söylemektir. Voltaire

İnsanin kendi vatanı için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir. Ambrose Bierce

İnsanlar, yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler. Victor Hugo

Üç türlü yalan vardır: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. Disraeli

Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur. De Girardin

Yalan söyleyen, unutkan olmamalı. Atasözü

Yalancı, Allah'a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. Francis Bacon

YalnızlıkGüzel Sözler

Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? Peyami Safa

Asıl yalnızken yalnız değilim! Schiller

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez. Goethe

İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. J.Newton

Geceleyin kapılar kapanıp da ışıklar söndüğünde, odamda yalnızım deme, yine yalnız değilsin. Epictetos

Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür.Cehov

Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. George Sand

Yalnızlık en büyük servettir.Goethe

Yalnızlık fena arkadaştan hayırlıdır. Sühreverdi

"Yalnızlık" tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki. Goethe

YanlışlıkGüzel Sözler

Başkalarının yanlışlıkları ve kötülükleriyle uğraşarak ruhunu karartma! Düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin. Emerson

Bazı kimseler, merdivenin sonuna kadar eriştikleri zaman onun yanlış duvara dayanmış olduğunu anlarlar. Alta

Bir işi kimsenin yanlış bulamayacağı kadar kusursuz yapmak isteyen insan, hiçbir şey yapamaz.  H.Newman

Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise bir daha utanacak sebep bulamaz.  Mencius

En büyük yanlışlık, yanlışların farkında olmamaktır.  Caryle

Herkes düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.  Oscar Wilde

Herkes yanlış yapar, ancak ahmaklar yanlışlarında direnirler.  Cicero

İnsanlar yanlış yapabilirler, yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. Kozebue

Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.  Gascoigne

Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bulunursa yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.  Farabi

Yanlış yapmak birşey değidir, yanlışını unutmak kötüdür.  Confucius

Yanlışlara değil, onlardan aldığınız derse bakınız. John D. Murphy

YaraGüzel Sözler

Acı ve çirkin sözlerin sebep olduğu dil yarası asla kapanmaz. Pançatantra

Bazı yaralar vardır ki, kapanmış olsalar bile dokununca sızlarlar. Turgenyev

Bıçak isteyen yara için akıllı bir hekim sihirli nağmeler söylemez. Sophokles

Deşilmiş yara suda belli olur. Kaşgarlı Mahmut

Dost yarası yaraların en derinidir. Shakespeare

İnsan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılamaz. Nizami

Kadın eliyle açılan gönül yarasını yine bir kadın eli sarar. Refik Halit Karay

Kalpte açılan yaraya merhem yoktur. Hermann Sudermann

Ne ile yaralandık ise, onunla tedavi olmalıyız. Turgenyev

Öyle yaralar vardır ki, deşmemek lazımdır. George Sand

Toplumun yarası da. insanın yarasına benzer; çabucak unutuluverir. Jean Giradoux

Yaralar deşilmeden iyi edilemez. Bacon

YardımGüzel Sözler

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır. Sophokles

Cüzdan boşalırken, yürek dolar. Victor Hugo

Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun. Clebul

Eğer bir toplum fakirlere yardım edemezse, zenginleri de kurtaramaz. John Kennedy

Eğer bir muhtaç gelip senden bir şey isterse; ona ver. Vermediğin takdirde bir zalim gelir senden zorla alır. Şeyh Sadi Şirazi

En büyük yatdım, en çabuk yapılan yardımdır. Hz.Ali

Her yardım, cennete doğru bir basamaktır. Beecher

Herkes ötekisine yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olurdu. Erner Erchenbach

İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. Epukuros

Kendi kendine yardım etmeyene, kimse yardım edemez. Petalozzi

Kişi, Allah’a değil de halka dayanırsa; daima yardımsız bırakılmaya mahkumdur. Yahya Bin Muaz

Sadece yardım etmek yetmez; vaktinde yetiştirmek lazım. Kemal Uras

Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. Chilon

YaşGüzel Sözler

Akıl yaşta değil baştadır. Fakat aklı başa yaş getirir. Cenap Şehabettin

Bir kadın kendi kızından on yaş daha genç göründüğü müddetçe gayet memnundur. Oscar Wilde

Hakiki yaşını söyleyen kadın, insana her şeyi söyler. Oscar Wilde

Her yaşın kendine göre zayıf bir tarafı vardır. Andre Roussin

Her yaşın kendine mahsus kaideleri, faziletleri, vazifeleri vardır. J.J. Rousseau

İnsanın yaşı, ruhunun gençliğine veya ihtiyarlığına bağlıdır. Thomas Mann

Yaş artmakla budalalık eksilmez.  F. Hebbel

Yaş da, aşk gibidir, saklanamaz. Thomas Dekker

Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir. Benjamin Franklin

YaşamakGüzel Sözler

Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir. Samuel Johnson

Daha iyi yaşamak istiyorsa, kötü düşüncelerini öldür. Sir W. Raleight

En çok yaşamış insan, en çok yıl saymış olan değil, fakat hayatı en çok hissetmiş olandır. Rousseau

İnsanın hayata karşı ödevi yaşamaktır. Eugene O'Neill

Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız. Hz.Ali r.a.

Yaşamı kaybetmekten daha acı birşey vardır: yaşamanın manasını kaybetmek. Burhan Toprak

Yaşamak, insanı delirtecek kadar tatlı bir şeydir. Heinrich Heine

Yaşamın en büyük dramı insanların yok olması değil, sevmekten vazgeçmeleridir. Maugham

Zor olan, kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabettin

YolGüzel Sözler

Allah'a giden yollar, gökteki  yıldızların sayısı kadardır. Ali Müzeyyen

Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim. Sadi

Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir. Şinasi

Dağ ne kadar aşılmayacak kadar yüksekten geçmez. Anderson

Dönemeci olmayan yol uzun görünür. Sean O'Casay

Dünyada hiçbir yol, kalb ile beyin arasındaki kadar uzun değildir. Selma Lagerlöf

En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır. Sir Thomas More

Herkesin yolu ayrı. Dostoyevski

Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın! Hafız

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. Andersen

Hanımefendilere giden yol hizmetçilerden geçer. Lessing

Yolcular yanılır, yollar yanılmaz. Seyrani

Yolda laf atmak değil, adım atmak lazım. Yürümedikten sonra lafın manası kalmaz. Şirazi

Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur. Schiller

YönetimGüzel Sözler
Allahım! Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster. Hadis-i Şerif

Ben azimüşşan olan Allah, hükümdarlar hükümdarıyım. Hükümdarların kalbleri ve alınları benim elimdedir. Kullar bana itaat ederlerse ben de onları onlara rahmet kılarım ve eğer kullar bana isyan ederlerse, ben de onları onlara ceza kılarım; şu halde hükümdarlara sövmekle meşgul olmayın ve fakat bana tevbe ve müracaat eyleyin ki, onları size doğru meylettireyim. Hadis-i Kudsi

Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır. Joseph Do Maistre

Her ülke layık olduğu yönetimle yönetilir. Anonim

Hükümetlerin en kötüsü suçsuzu korkutandır. Beydeba

İnsanları sevk-ü idare etmek hayvanları idare etmekten daha zordur. İmam-ı Şafi

Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim en iyi yönetimdir. Goethe

Kendini daima iyi idare eden bir millet, idare edilmeye ihtiyaç göstermez. J.J. Rousseau

Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. Russy

Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur. Victor Hugo

Siz nasıl olursanız, başınıza öyleleri yönetici olur. Hadis-i Şerif

Ülke yönetimini başkalarına veren hükümdar tahttan indirilir. Sadi

YükselmeGüzel Sözler

Biz, inmek için yükseklere çıkar, yükselmek imkanı bulmak için aşağılara ineriz. A.E. Brachvogel

Çabuk yükselenler çabuk şımarırlar. Lamartine

En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. Sokrates

En yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın.  Publilius Cyrus

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

İnsan da ağaç gibi yükselmek istediği nispette, kökünü derine salmalıdır. F. Nietzcshe

İnsan başkalarının kalbini okuyabilseydi, bulunduğu yerden inmeyi isteyenlerin sayısı yukarı çıkmayı isteyenlerden daha çok olurdu. Rousseau

Solucanlarda yüksek doruklara ulaşabilirler. Fakat kartalların ağzında. Ahmed Seven

Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsiniz, biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.  Cenap Şehabettin

Yükselmenin en alçakçası, zayıfların sırtına basarak yükselmektir. Schiller

Yükselmenin iki türlüsü vardır: biri kendi değerine dayanmak, diğeri de başkalarının değersizliğine dayanmak. La Bruyere

Yüksektekiler, aşağıdakilerden daha az emniyettedirler. Shakespeare

YüzGüzel Sözler

Gönül dinlendiren bir güzel yüzün düzgüncüye ihtiyacı yoktur. Sadi

Güzel bir yüz, bir tavsiye mektubudur. Publius Syrius

Güzel ve iyi yüz, kötü bir huyla beraber olunca bil ki, kalp akçe bile etmez. Mevlana

Güzel yüzün düzgüne, allığa, bene, rastığa ne ihtiyacı var? Hafız

Herkes aya benzer, kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. Mark Twain

Kadın yüzü göz yüzünden daha çok değişiklik gösterir. G. Gardony

Kara yüzlüye ha sabun, ha kara boya. Mevlana

Yüzün rengi, kalplerin casusudur. Mevlana

ZaferGüzel Sözler
En büyük zafer, hiç düşmemek değil; her düşüşte kalkabilmektir. Robert Frost

En korkulacak an zafer anıdır. Napolyon

Her galibiyet zafer değildir. Gürbüz Azak

Hiçbir şey silahla kazanılan zafer kadar geçici değildir. Chateabriand

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. La Fontaine

Mü’minin zaferi; haramlardan kaçınmak ve güzelliklere yapışmakla mümkündür. Hz.Ali (r.a)

Yenilgi öksüzdür; zaferin ise bin babası vardır. Napolyon

Zafer, acıya katlananlarındır.  Cemil Meriç

Zafer iradeden ibarettir. Napolyon

Zafer kazandığı zaman, kendisini de yenmeyi bilen iki kez galip gelir. Publius Syrus

Zafer zafer değildir; yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe. Claudius

Zaferlerin büyüklüğü çetinliği ile ölçülür. Griliparzer

Zaferlerin babaları çoktur, mağlubiyetlerin ise hemen hiç yoktur. Julius Ceasar

Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. Atatürk

Zalim & ZulümGüzel Sözler
Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Atasözü

Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Bakara, 140

Allah’ın kudretini düşünen kimse, kendi kudretini kula zulmetmekte kullanmaz. Hukema

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz.Ali (r.a.)

Bütün zulümler, zayıflıktan doğar. Seneca

İnsanı layık olmadığı yere koymak, zulümdür. Hz.Ali (r.a.)

Kötülere acımak; iyilere zulümdür. Şeyh Sadi Şirazi

Mazlumun ahı, tahttan indirir şahı. Atasözü

Mazlumun kurumuş dudağına söyleyin gülsün; çünkü zalimin dişi nasıl olsa sökülecektir. Sadi Şirazi

Ne zulmediniz, ne de zulme boyun eğiniz. Hadis-i Şerif

Toprak zalimi örter; zulmünü değil. Atasözü

Zalimin düşmanı, Allah’tır. Hz.Ali (r.a.)

Zalimler için yaşasın Cehennem! Said-i Nursi

Zulüm ile yapılan, çabuk yıkılır. Atasözü

Zaman
Güzel Sözler
Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür. Alain

Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. Hz. Muaviye r.a.

Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. Benjamin Franklin

İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. Heraklet

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. Hadis-i Şerif

Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. Seneca

Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. Thomas Brown

Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. Thomas Mann

Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. J.Jack Rousseau

Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. Roy Chansior

Zaman, sessiz bir testeredir. Emmanuel Kant

Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. Cicero

Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. Dante

Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. Curt Goertz

Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. Shakespeare

Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. La Bruyere

Zeka
Güzel Sözler
Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. De Levis

Dünyanın üstünde durduğu yegane destek insan zekasıdır. Jonathan Edward

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.La Rochefoucauld

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. J. Jack Rousseau

Yeryüzünde iki kuvvet var: kılıç ve zeka. Çok zaman kılıç, zeka ile mağlup edilmiştir. Nizami

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. La Rochefoucauld

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Balzac

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır. Cicero

Zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir. Lessing

Zeka kafanın içindeki altın madenidir. Pitigrelli

Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz. Cenap Şehabettin

ZenginlikGüzel Sözler

Akılsızlara, zenginliğin iyiliği yerine kötülüğü dokunur. Ostrovski

Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Hadis-i Şerif

Kimsenin zenginliği, sana bir değer kazandırmaz. Francis Bacon

Milletlerin zenginliği, ipek, pamuk, altın değil insandır. R.Hovey

Sadakanın en hayırlısı  zenginlik halinde verilendir. Hadis-i Şerif

Zengin, bilgisi çok olan insandır. Hz. Ali r.a.

Zengin adam, elindekini yeterli görendir. Emerson

Zenginlik, dünya köleliğinden âzâd olmaktır. Hasan-ı Basri

Zenginlik, kullanılacak bir silahtır ama tapınılacak bir mâbud olamaz. Celvin Coleridge

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. Hadis-i Şerif

Zevk
Güzel Sözler

Bir dakikalık zevk insana binlerce dakikanın işkencesini unutturabilir. Goethe

Ergeç bir gün gelir, zevk kendini ödetir. Shakespeare

Hayatta aldığımız her zevki ona uygun bir ıstırapla öderiz. Peyami Safa

Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük hayvanlarda bile yoktur. Voltaire

İnsanlar yemle yakalanan balıklar gibi, zevke kapılıp kötülüğe sürüklenirler. Cicero

Kaybolan bir şeyi bulmak zevki, bulunan şeyden daha üstündür. Cami

Kişi önüne serilen zevklerden hoşlanmaz; yorularak elde ettiği zevkleri tercih eder. Alain

Yılların elimizden çekip aldığı yaşama zevklerini dişimiz, tırnağımızla savunmalıyız. Montaigne

Zevk için yemekten, şirk ehlinin zinetinden ve ipekli giymekten kaçın. Ömer İbnu'l-Hattâb r.a.

Zevke esir olan değil, hakim olan mesuddur. Aristoppos

Zevkler insandan insana değişir, her şey her yaşa uygun düşmez. Gallus

Zevkleri en ucuz olan, en zengin kimsedir. H. Thoreau

Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık var ki, çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar. Lucretius

Zorluk
Güzel Sözler

Bir işi en zor yanından düşün ki yaparken güçlük çekmiyesin. Samuel Johnson

Bir problemin güç olduğunu bana söyleme; eğer o zor olmasaydı, zaten bir problem olmazdı. Foch

Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. Chilo

Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; ümit, uyku ve gülmek. Immanuel Kant

Hayatta en zor şey, gayesiz insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde kalmaktır. Cenap Şehabettin

Hiçbir şey zor değildir, yeter ki onu ufak parçalara ayırmasını bilelim. Henry Ford

İnsanın kıymetini meydana çıkaran uğradığı zorluklardır. A. Thiers

Zorluklara tahakküm eden kolaylıklara ulaşır. Hz. Ali r.a.

Zaferin büyüklüğü, mücadelenin zorluğu ile ölçülür. Grillpazer

Zorluklar hayatımızın bileği taşıdır. Biz onlara sürtüne sürtüne keskinleşiriz. Gassion

Zorluklar, başarının değerini arttıran süslerdir. Moliere

Zorluklara karşı kızmak onu yenemeyeceğimizi anlamak demektir. R. Tagore