Ölçü Değişim Tablosu
Uzunluk Ölçüleri

Alan Ölçüleri
Metre (m)
1m

Metrekare (m²) 
1 m²
Dekametre (Dm) 10 m
Dekametrekare (Dm²) = AR (a)  100 m²
Hektametre (hm) = 10 Dm 100 m
Hektometrekare (hm²) = HEKTAR (ha) 10.000 m²
Kilometre (Km) = 10 Hm = 100 1.000 m
Kilometrekare (Km²) = 100 HEKTAR 1.000.000 m²
Desimetre (dm) 1/10 m
Desimetrekare (dm²) 1/100 m²
Santimetre (cm) 1/100 m
Santimetrekare (cm²) 1/10.000 m²
Milimetre (mm) 1/1.000 m
Milimetrekare (mm²) 1/1.000.000 m²
Mikron (mu) 1/1.000.000 m


Hacim Ölçüleri

Hacim Ölçüleri (Sıvılar için)
Metreküp (m³)
1 m³

Litre (l) 
  1 l
Dekametre küp (Dm³) 1000 m³
Dekalitre (dal)    10 l
Hektometre küp (hm³) 1.000.000 m³
Hektolitre (hl)    100 l
Kilometre küp (Km³) 1.000.000.000 m³
Kilolitre (kl)
  1.000 l
Desimetre küp (dm³) 1/1.000 m³
Desilitre (dl)    1/10 l
Santimetre küp (cm³) 1/1.000.000 m³
Santilitre (sl)  1/100 l
Milimetre küp (mm³)
1/1.000.000.000 m³
Mililitre (ml)
  1/1.000 l
Ağırlık Ölçüleri 

Eski Osmanlı Uzunluk Ölçüleri 
Kilogram (kg) 1.000 gr
1 Merhale 45480 m
Kental (K) 100 kg
1 Fersah   5685 m
Ton 1.000 kg
1 Eski Mil 1895 m
Kiloton 1.000 ton
1 Berid   227 m
Megaton 1.000.000 ton
1 Kulaç 1,89 m
Gram (gr) 1/1.000 kg
1 Zirai Mimari (24 parmak) 75,35 cm
Desigram (dg)  1/10 gr
1 Arşın = 8 Urup 68 cm
Santigram (sg) 1/100 gr
1 Endaze 65 cm
Miligram (mg)   1/1.000 gr
1 Urup
      8,5 cm  1 Hat 0,268 cm
Diğer Uzunluk Ölçüleri ve Miller
Diğer Alan Ölçüleri
Inch
2,540 cm

1 Dönüm
919 m²
Ayak (Foot = Kadem) 30,48 cm
Büyük Dönüm 2,720 m²
Yarda (Yard) = 3 Ayak 91,44 cm
1 Hektar 10,779 Dönüm
İngiliz Mili (Kara) = 5380 Ayak 1.609,3 m
Cerip (Hektar) 10.000 m²
İngiliz Mili (Deniz) = 6080 Ayak 1.853 m
İran Fettani 183.000 m²
Türk Mili 1.895 m
Mısır Fettani 4.200 m²
Fransız Mili 7.852 m
Mimari Arşın Kare 0,574 m²
Alman Mili 7.500 m
Çarşı Arşın Kare 0,462 m²
Rus Mili 7.467 m
Endaze Kare 0,422 m²
Yunan Mili 10.000 m
Mil Kare 2.589 km²
Coğrafi Mil 7.200 m
Acre (Eykir) 4.047 m²Yarda Kare 0,8361 m²Ayak Kare 9,290 dm²Inch kare 6,452 cm²
Diğer Hacim Ölçüleri
İstanbul Kilesi  37 litre
Long Ton (İngiliz) = 2240 Libre  1016,047 kg
Dolu (Yarım)  18,50 litre
Ons (Ounce-Sıvı)    0,030 litre
Sinik  9,25 litre
Pint (İngiliz)  0,568 litre
Yarda Küp
 0,764 m³
Pint (Amerikan)    0,473 litre
Ayak Küp = 28,316 dm³  0,028 m³
Quart (Amerikan) 0,946 litre
Inch Küp  16,387 cm³
Gallon (İngiliz)    4,546 litre
Libre Ton = 2240 libre  1016,05 kg
Gallon (Amerikan)
3,785 litre
Libre (pavund) = 16 ons  453,60 gr
Bushel (Amerikan)  35,238 litre
Ons (Ounce) = 1/16 Libre  28,350 gr
Bushel (İngiliz)  36,35 litre
Grain 0,65 gr
Baril 119,22 litre
Short Ton (Amerikan)= 2000 Libre
907,180 kg


Mutfak Ölçüm Tablosu  Ölçü Hesaplama Sitesi