Çocuğun Duası Dualar


Allahım! herkes uyur, sen uyumazsın. Her­kes yorulur, sen yorulmazsın. Herkes şaşırır, sen şaşırmazsın.

Bizi, anamıza-babamıza, soyumuza, ecdadımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı kıl.

İyi işlerinde anamı, babamı koru, beni de, hem onlara, hem bütün Din kardeşlerime bütün iyi kalbli insanlara hayırlı kıl.

Ey ulu Allahımı Senin açtığını kimse kapatamaz. Senin kapadığını kimse açamaz. Se­nin hükmettiğini kimse bozamaz. Senin verdi­ğini kimse alamaz. Sen vermedikçe kimse ve­remez. Senin yücelttiğini kimse alçaltamaz. Se­nin düşürdüğünü, kimse kaldırıp yükseltemez.

Sen bize annemizden bile daha çok acır­sın. Sen temiz kullarının duasını kabul eder­sin. Senin rahmetin senin hazinelerin, senin gücün sonsuzdur. Küçücük ellerimi sana aç­tım, bütün kalbimle sana yöneldim:

Beni merhametsizlik, saygısızlık ve hak­sızlık etmekten koru. Bilerek, bilmeyerek işle­diğimiz suçlarımızı bağışla ve bizi affet Alla­hım: Seni sevelim, senin sevdiklerini de se­velim.

Adımlarımı doğru atayım, düşüncelerimi doğru tutayım. Her niyetimi iyiliğe yönelteyim. Her işimin başı da sonu da hayırlı olsun.

Rızkımızı kolaylaştır.

Anama, babama, beni büyütüp yetiştirenlere, bana güzel şeyler öğretenlere, bütün büyüklerime iyilikler ver. Onlara saygı ve sevgimi artır. Onların benim için harcadığı emek­ler boşa gitmesin. Onları bana beni de onla­ra bağışla!

Allahım! gönlümde kalan boşlukları dol­dur, kuvvetlendir. Sevdiğin neler ise onları seveyim. Sana varan, dosdoğru yolun üze­rinde yürüyeyim.

Rabbimi Bizi doğru yola ilet ve o yoldan hiç ayırma. Hakkıyla kulluk etmeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı ve sana karşı yapma­mız gereken her türlü ibadeti, hayatım bo­yunca tadına ererek yapmayı bana nasib et.

En çok sevdiğin kulların kimler ise, beni onların yolunda ve yanında bulundur. Onla­rın sevgisini bizden uzak etme Allahım.