ÇAYDA ORGANİK SIVI SOLUCAN GÜBRESİ UYGULAMA ÇALIŞMASI

EkosolFarm Solucan Gübresi’nin Artvin Arhavi’de Çay Bitkisinde uygulama sonuçlarına istinaden, Çaykur Arhavi Çay Fabrikası Yüksek Ziraat Mühendisi Ömer Özdemir‘in hazırladığı rapor.


AMAÇ

Yaş Çay üretiminde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyicilerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek.

MATERYAL ve METOT

Artvin İli, Arhavi İlçesi, Y. Hacılar Mahallesinde belirlediğimiz 500 m² çaylık alanda, 2016 yılı yaş çay dönemi için ORGANİK KATI VE SIVI SOLUCAN GÜBRE uygulama denemesini planladık.

Çalışmamızda EKOSOLFARM Sıvı Solucan Gübresi kullanılmıştır. Uygulama metodunda; her sürgünde iki kez olmak üzere çay filizlerine ve kök bölgesine sıvı uygulaması yapılmıştır.

UYGULAMALAR

Deneme için belirlediğimiz parselin Kuzey ve Doğu tarafı yol, Güney ve Batı tarafında çaylık alan mevcuttur. Doğu sınırında fındık dikilmiş olup, fındık tarımı için herhangi bir gübre uygulaması yapılmamıştır. Çaylık alan eğimli yapıdadır. Parselde önceki yıllarda NPK (25-5-10) kompoze gübre uygulaması yapılmış olup, 2014 ve 2015 yıllarında her sürgünde elde edilen verim aşağıda tablo 1 de verilmiştir.

2016 Yılı yaş çay dönemi için Solucan Gübresi denemesi yapılan parsele kompoze gübre uygulaması yapılmamıştır. 2016 yılı yaş çay dönemi için sürgün bazında sıvı gübre uygulamaları yapılmış olup, aşağıda detaylandırılmıştır.


       

1.Sürgün

2016 Yılı 1. Sürgün dönemi için 11 Mart 2016 tarihinde 6 kapak hesabıyla 32 litre suya sıvı gübre karıştırılıp çaylık alana aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi uygulanmıştır.

2. Sıvı uygulaması aynı metotla 32 litre sıvı karışım 08 Nisan 2016 tarihinde uygulanmıştır. Bitki kök bölgesine de sıvı gübre uygulaması yapılmıştır.

Parselde; 1. Sürgün hasadı 18 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 420 Kg yaş çay elde edilmiştir.
Sıvı Solucan Gübresi Uygulama şekli
*

2.Sürgün

2015 Yılı 2. Sürgün dönemi için 05 Haziran 2016 tarihinde 6 kapak hesabıyla 32 litre suya sıvı gübre karıştırılıp çaylık alana püskürtme metoduyla uygulanmıştır.

2. Sıvı uygulaması aynı metotla 32 litre sıvı karışım 24 Haziran 2016 tarihinde uygulanmıştır. Kök bölgesine uygulama yapılmıştır.

Parselde; 2. Sürgün hasadı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 462 Kg yaş çay elde edilmiştir.

  Çay Filizleri

3.Sürgün

2016 Yılı 3. Sürgün dönemi için 03 Ağustos 2015 tarihinde 6 kapak hesabıyla 32 litre suya sıvı gübre karıştırılıp çaylık alana püskürtme metoduyla uygulanmıştır.
2. Sıvı uygulaması aynı metotla 32 litre sıvı karışım 28 Ağustos 2015 tarihinde uygulanmıştır.

Parselde; 2. Sürgün hasadı 16 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş
ve 368 Kg yaş çay elde edilmiştir.

   Hasat
ARAŞTIRMA BULGULARI

Yapılan araştırma ile ilgili veriler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.


SONUÇ ve ÖNERİLER 

2016 Yılı yaş çay dönemi içinde EkosolFarm Organik Solucan Gübresi uygulaması yaptığımız deneme çalışması sonucunda parselden elde ettiğimiz yıllık verimde azalma gözlenmemiştir.

Kimyasal gübrenin kullanıldığı 2014 ve 2015 yıllarındaki yıllık verim ortalaması 1290 Kg’dır. Solucan gübrenin kullanıldığı 2016 yılı yaş çay döneminde ise 1250 Kg yıllık verim alınmıştır.

Çay bitkisi çok yıllık bir bitkidir. Yüksek miktarda azot ihtiyacına gereksinimi duyan çay bitkisine her yıl dekara 60-80 Kg NPK (25.5.10) gübresi verilmesi gerekirken verimde düşüş nedeni ile 140 kg ile 180 kg NPK verilmeye başlanmıştır.

Deneme alanımızdaki çay bitkisinin ortalama yaşı 40-45 yıl arasındadır. Burada uzun yıllar kimyasal gübre kullanılmıştır. Bu deneme parselinde 2016 yılı yaş çay üretim döneminde hiçbir kimyasal gübre kullanılmamıştır. Çevre bahçelerden kimyasal gübre etkileşimi de söz konusu değildir. Burada sadece EKOSOLFARM Sıvı Solucan Gübre uygulaması yapılmıştır. Verim üzerindeki etkisini görmemiz için yapılan Solucan Gübresi denemesinde oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir. Uygulama zamanı ve şekli yukarıda bahsedilmiştir.

Sonuç itibariyle, deneme kurduğumuz çaylık alanda 2014-2015 yıllarında ki yaş çay sürgün döneminde NPK (25-5-10) Kimyasal gübre kullanımı elde edilen verim ile 2016 yılı Organik sıvı solucan gübre uygulamasında elde edilen verim arasında bir fark oluşmamıştır.

Yüksek miktarda azot ihtiyacı duyan çay bitkisinden elde edilen bu sonuç iyi bir sonuçtur. Aynı parselde 2017 yılı yaş çay kampanyası döneminde de EKOSOLFARM organik sıvı solucan gübre uygulamasına devam edilecektir.

01.10.2016

Ömer ÖZDEMİR

Ziraat Yüksek Mühendisi
Çaykur Arhavi Çay Fabrikası

Kaynak: EkosolFarm