Çay Kütüphanesi
A
 • Adil Ticaret Uygulamaları ve Pazarlama İlişkisi
 • Akkaraman Kuzu Rasyonlarına Farklı Oranlarda Katılan Çay Atıklarının Bazı Verim Özelliklerine Etkileri
 • Ambalaj ve Önemi
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Çay Plantasyonları Oluşturmak İçin Yürütülmekte Olan Çalışmalar 
 • Aminoasit Kleyti Yaprak Gübresi Uygulamalarının Çay Yaprağı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof.Dr. Mahmut Ayfer, Dr. Süleyman Taban, Araşt.Gör.Uz. Yeşim Olcay, Arş.Gör. Burak Kunter, Araştırma Enstitüsü: Ziraat Mühendisi Sevinç Alpay ve Biyolog İ. Ali Kabaoğlu
 • Anadoluda Çay Ziraatı,  Ali Rıza
 • Anılarda Çay, Reşit Sönmez
 • Antibiyotiklerle Muamele veya Ozmotik Stres Yoluyla Çoğaltılan Çay Kallus'unda ki Embriyojenik Etkinlik 
 • Araştırma Fabrikası Projesi, 1977-1979, Hızır Nurik, Gürbüz Çapan, Hamit Vanlı, Rıfkı Karaca, Nahit Girit, Nejat Ural, Ali Ardal, H.İbrahim Kayıkçıoğlu, İlker Hacıgençağaoğlu, Muharrem Öksüz, Oktay Türeci
 • Asetik Asit ile Oluşturulan Kronik Mide Ülseri Modelinde Yeşil Çay ve Whey Proteinlerinin Terapötik Etkileri
 • Aylık Gelişme Durumlarına Göre En Uygun Hasat Şekli, Galip Şen, Gürbüz Çapan, 1966-1972
 • Azotlu Gübre Miktarı ve .... Siyah Çayların Kimyasal  Bileşimi ve Kalitesi ..., Philip Owuor, Çev. Aktaş Mehmet
 • Azotlu Gübre Miktarı ve Uygulama Zamanının Çay Kolonlarının Verimine ve ..., Kadriye Kitapçı - E. Esendal
 • Azotlu Gübre, Toplama Aralığı ve Toplama Standardına Karşı Klonal Siyah Çayın Kalite Yanıtı
 • Azot Gübrelemesi ve Azot Verilme Frekanslarının Bir Yaşındaki Çay Fidelerinin Gelişme ve kimyasal Kompozisyonları Üzerinde Etkisi, Doç.Dr.Fethi Bayraklı, Muammer Sarımehmet, Fatih Ulutaş, 1986
B
 • Bahçeden Bardağa Çay
 • Bahrisiyah Sahillerinde Çay, Felahat
 • Bambu, Sanat Söğüdü, Çay ziraat ve Sanatı, Ali Kemal Atila, Işık Matbası, Giresun, 1940
 • Bantlı Çay Kıvırma Makinası ve Endüstriye Uygulanması 
 • Bardağımızda ki Çay,   Suphi Rıza Doğukan
 • Basit Baz Dizilimi Arası Tekrarlamaları Yoluyla Ortaya Çıkarılan Çay’da ki Somaklonal Değişkenlerin Genetik Bütünlüğü 
 • Bazı Siyah ve Yeşil Çayların Kimyasal Bileşimi ve Ekstraksiyon Verimi, F.Özdemir - Mustafa Karkacıer
 • Beslenmede Kahve, Çay, Flavonoidler ve Sağlık, *
 • Beşinci Beşyıllık Kalkınma Planı,Çay Tarımı ve Çay Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu,  DPT
 • Beyaz Çay
 • Biochemical Analysis for Identification of Quality in Black Tea
 • Bir Bardak Demli Çay, Yeni Ayna
 • Bir Çay Bahçesinde Yüksek Verimli Çay Ocağı Nasıl Seçilir? 
 • Bir Çay Patogeni Olan Hypoxylon Serpens'e Karşı Çay Kabuğunun ...., James M. Onsando
 • Bir Yeşilin Peşinde, Asım Zihnioğlu, Tubitak, Ankara, 1998 (online satış)
 • Bir Yudum Çay İçin : Yeşil Altın Diyarı Rize'den Röportajlar, Yılmaz Çetiner, 1968  (online satış)
 • Bireysel Seçimden, Hibridizasyon ve Moleküler Islaha Kadar Çin’deki Çay Bitkilerinin Islahı ve Genetik Gelişim
 • Birinci Beşyıllık Kalkınma Planı Işığı  Altında Çay Ziraatımız, Münir Anameriç
 • Birinci Sürgün Dönemi Çaylardan Ortadoks Metotla ...Feramuz Özdemir -Gökalp,Hüsnü Y.-Nas,Sabahattin
 • Biyonik Sinirsel Koku Alma Ağı Kullanarak Yapay Koku Almaya Dayalı Çay Sınıflandırılması
 • Black Tea
 • Böcek Zararlılar
 • Budama ve Yararları
 • Bursa Çayı, Ali Rıza
 • Bursa'da Çay Çıkar mı?  Bursa Çayı Nedir? Ali Rıza
 • Bursa'nın Ağaç Çayı,  Ali Rıza, 1918
 • Büyük Zihni Derin, Şükrü Kasapoğlu, 1965, Güneş Matbacılık, Ankara
C- Ç
 • Camellia Sinensis (Çay) İçin Bir Genetik Bağlantı Haritasının Yapılışı  
 • Camellia sinensis Çiçeğinin Ön Gelişimi 
 • Camellia Sinensis'den Elde Edilen Çay ile Kurutulmuş Bitkiler Üzerindeki Saprobik Mikro Mantarlar
 • Chernobly Nükleer Reaktör Kazasının Çay Üzerine Etkisi 
 • CTC Çay İmalatı, Çetin Mahmutoğlu, 1987
 • Cumhuriyetimizin 75.Yılında Türk Çaycılığı, Çaykur, 1998
 • Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Çayı ve Çaycılığımız, Çay Kurumu Genel Müdürlüğü, 1973, *
 • Çay, Arif Lütfü
 • Çay, Bahattin Bozkurt
 • Çay, Çay Kurumu Genel Müdürlüğü, 1978  *
 • Çay, Kahve ve Arterler,   Rodcliff.J.D. Çev.Hikmet Bilir
 • Çay, Mustafa Erden,1984,  *
 • Çay, Mustafa Kozan
 • Çay, Mücella Müftüoğlu
 • Çay, Orman Maadin Ziraat
 • Çay, Ömer Lütfü  Gürses - Nevzat Artık
 • Çay,  Ali Nazıma, Dersaadet, İstanbul,1893, Kaspar Matbaası,16 S. 2 Resim
 • Çay,  E.Erdoğan
 • Çay,  Heupke,V
 • Çay,  T.C.İnhisarlar Umum.Md.
 • Çay,  T.C.Tekel İdaresi
 • Çay Ağacı, Orman Maadin ve Ziraat
 • Çay Alım Politikasında Gelişmeler, Yetiş Sarıahmetoğlu
 • Çay Analiz Yöntemleri, Ömer Lütfü Gürses, Nevzat Artık, 1987, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara*
 • Çay Araştırma Enstitüsü 1958-1980 Yıllık Araştırma Raporları, Çay Araştırma Enstitüsü
 • Çay Araştırma Enstitüsü Labratuar Notları, Çay Araştırma Enstitüsü
 • Çay Artıklarındaki Kafeinin Değerlendirilmesi
 • Çay Artıklarını Tarımda Değerlendiriniz, Burhan Kacar
 • Çay Atığı – Yeni Bir Kümes ve Çiftlik Hayvanı Yemi
 • Çay Atığı Kompostu ve Atık Mantar Kompostunun Yetiştirme Ortamı  Bileşeni Olarak Süs Bitkisi Yetistiriciliğinde Kullanılması
 • Çay Atığı Kompostunun Çim Alanların Oluşturulmasında Kullanımı
 • Çay Atığı üzerinde Agaricus bisporus üretimi 
 • Çay Atığı ve Fındık Zurufu Uygulamalarının Toprakta Üreaz Enzim Aktivitesi ve Kinetiği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 
 • Çay Atığının Katalitik Pirolizi: Sıvı Ürün Verimi Üzerine Katalizörlerin Etkisi
 • Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi
 • Çay Atıklarının Toprakta Enzim Aktivitesi ve Nitrifikasyon Üzerine Etkileri 
 • Çay Bahçelerinde Gübreleme, A.Kemal Yıldız
 • Çay Bahçesinde Gübrelerin Uygulama Aleti.Saprodik, M.İsa Darmawıjaya-Rahardjo,Pudjo,Çev.Munsuz Nuri
 • Çay Bardaktan Taşıyor, Panel, Murat Taşkın, Trabzon Ticaret Borsası, 2002
 • Çay Bir Mücizedir, Prof.Dr.Osman Müftüoğlu, Altın Kitaplar, İstanbul 2006   (online satış)
 • Çay Bitkilerinde Polifenol Dağılımı Üzerine Işığın ve Karanlığın Etkileri
 • Çay Bitkilerinin Sitotaksonomik İncelemesi  (Çayın Karyotipi)
 • Çay Bitkisi Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması 
 • Çay Bitkisi ve Özellikleri, Hızır Nurik, Çaykur, 1983, *
 • Çay Bitkisi ve Toprak Asitliği, Mevlüt Kinez, 1964, Memleket Matbası, Rize
 • Çay Bitkisi, Biyokimyası, Gübrelenmesi, İşleme Teknolojisi, Burhan Kaçar , 2010  (online satış)
 • Çay Bitkisi, Çaykur Dergisi, 1985, Sayı 1
 • Çay Bitkisinde Amonyum Sülfat Gübresinin Veriliş Zamanının Tespiti, Özdemir Sevimli, 1965-1973
 • Çay Bitkisinde Azotlu Gübrelerden Amonyum Sülfat (%21 N) ve Nitro Formun (%38 N) Verime Etkilerinin Mukayesesi Projesi, Mustafa Bilsel, Muammer Sarımehmet, Temel Aytekin, 1978
 • Çay Bitkisinde Bitki Besin Elementlerinin Tespiti İle İlgili Bir Araştırma, Muammer Sarımehmet
 • Çay Bitkisinde Bitki Toprak Münasebetlerinin Tesbiti, Mustafa Bilsel, Muammer Sarımehmet, 1980-1981
 • Çay Bitkisinde Bol ve Kaliteli Ürün Elde Etmekİçin, Yapı Kredi  Bankası,1981  *
 • Çay Bitkisinde Budama, Hülya Mahmutoğlu, 1985, Çaykur Dergisi Yıl:1 Sayı:1 Sayfa: 22-23
 • Çay Bitkisinde Budamanın Önemi,  Mevlüt Kinez
 • Çay Bitkisinde Bugünün Meseleleri,  Gültekin Çelebioğlu, 1969, Tarım Bakanlığı Yayınları *
 • Çay Bitkisinde Görülen Zararlılar,Hastalıklar ve Savaş Yolları, Metin Karaosmanoğlu
 • Çay Bitkisinde Kadılokması -Polyphilla Fullo- Böceğinin Zararları ve Korunma Çareleri, Gültekin Çelebioğlu,
 • Çay Bitkisinde ki Flavonoid Biyosentezi
 • Çay Bitkisinde Kör Sürgünlerin Hasatı ile İlgili araştırmalar, Galip Şen, Hamit Vanlı, 1968-1972
 • Çay Bitkisinde Yeni Budama Usülleri,  Mevlüt Kinez, 1962, Tarım Bakanlığı Çiftçi Broşürleri Serisi *
 • Çay Bitkisindeki Çiçek Tomurcukları ve Olgunlaşmamış Meyveleri Toplamanın Mahsül Miktarı Üzerindeki Etkisine Ait Araştırmalar, M.Yılmaz Yedekçi, 1965-1968
 • Çay Bitkisindeki Flavonoid ve Minerallerin Dağılımı 
 • Çay Bitkisinden Bol ve Kaliteli Ürün elde etmek İçin, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 1981
 • Çay Bitkisine Bölünerek Uygulanan Azotlu Gübrenin Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma, 1991, Burhan Kacar, Rıfat Yalçın, Muammer Sarımehmet, Hülya Mahmutoğlu, Mücella Müftüoğlu
 • Çay Bitkisine Bölünerek Uygulanan Azotlu Gübrenin Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma, Burhan Kacar, Muammer Sarımehmet, S.R. Yalçın, Hülya Mahmutoğlu, Mücelle Müftüoğlu, Doğa - Tr.J. Of Agriculture and Forestry, 15 (1991)
 • Çay Bitkisine Tatbik Edilecek Amonyum Sülfat Miktarı ve Zamanının Tespiti Üzerine Araştırmalar, Mevlüt Kinez, Gürbüz Çapan, Özdemir Sevimli, 1963-1968, Proje Süresi: 5 Yıl
 • Çay Bitkisinin (Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze) Rapd (Random Amplified Polymorphic Dna) Tekniği İle Moleküler Karakterizasyonu 
 • Çay Bitkisinin Bakımı, Hülya Mahmutoğlu, 1987, Çaykur Dergisi Yıl:3 Sayı:8 Sayfa: 12-13
 • Çay Bitkisinin Besin İhtiyacı ve Çaylıkların Gübrelenmesi, MevlütKinez, 1968 *
 • Çay Bitkisinin İsteklerine Göre Ekonomik Gelişme Bölgesi, Cengiz Okman,Fazlı Öztürk
 • Çay Bitkisinin Verim ve Kalitesi Üzerine Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerinin Etkisi
 • Çay Bölgesinde Yağış Şiddeti ve Sıklık Rejimi,  Şinasi Çelenk, 1973, T.C. Devlet Meteroloji Genel Müdürlüğü *
 • Çay Budama Projesi Kapsamında Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları,  Ehlinaz Torun, Cemal Taluğ
 • Çay Çeliklerinin Üzerine Muhtelif Hormonların Tesirleri, Özsan,Mithat-Özbek, Sabahattin-Yılmaz, Muhsin
 • Çay Çiçeklerinin Antioksidan Aktiviteleri Üzerine Araştırma
 • Çay da Berelex Tatbikatı, Gültekin Çelebioğlu, Galip Şen, (1968 öncesi)
 • Çay da Dikim Aralığı Projesi, Muharrem Öksüz, 1967
 • Çay da Klonal Seleksiyon, Hamit Vanlı, Dr.Muharrem Öksüz, Turhan Tutgaç, Hülya Mahmutoğlu, Turgay Turna, Nail Topçu, Başlangıç Tarihi: 1976, Proje Süresi: Devamlı
 • Çay da Klonal Seleksiyon, Hamit Vanlı, Dr.Muharrem Öksüz, Turhan Tutgaç, Hülya Mahmutoğlu, Turgay Turna, Nail Topçu, 
 • Çay da Makine ile Hasat, 1971-1973
 • Çay da Tersine Budama, Gürbüz Çapan, Özdemir Sevimli, (1968 öncesi)
 • Çay daki Yüksek Dereceli Polimorfik Mikrosatellitlerin Karakterizasyonu ve İzolasyonu  (Mamul çayın genetik analizi ile orijinin belirlenmesi)
 • Çay Degütasyon Yöntemi,  Ö.Lütfü Gürses
 • Çay Durum Tahmin 2006 - 2007
 • Çay Ekici Kooperatifleri İle Olan İlişkilerimizde Yeni Düzen, İrfanoğlu Mehmet
 • Çay Ekicileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Kaptan  Kaptangil
 • Çay Ekimi, İzharı ve Ekonomideki Durumu, Suphi Arif Özkur , 1937, 25 sayfa *
 • Çay Ekonomisi, HasanÖzyurt, 1987  *
 • Çay Endüstrimizin Bugünkü Durumu ve Sorunları, Gürses,Ö.Lütfü
 • Çay Endüstrisi Atıklarında Pilot Tesis Ölçüsünde Kafein Eldesi, Turgut Yazıcıoğlu..., 1981 *
 • Çay Enstitüsü Başkanlığı Eğitim ve Seminer Notları, Çay Enstitüsü
 • Çay Fabrika Atıkları Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ni (II) İyonlarının kaldırılması: Sabit Yataklı Bir Kolon Üzerinde Adsorbsiyon 
 • Çay Fabrikaları İçin Gerekli Teknik Koşulları Sağlayan Kraft Torba Kapatma (Dikiş) Makineleri Örnekleri
 • Çay Fabrikaları İşçilerinde Meslek Solunum Hastalıkları Araştırması, Ayşe Sema Yılmaz, 1987  *
 • Çay Fabrikalarının Modernizasyonu
 • Çay Fabrikası Artıklarının Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi, Yalçın Örs, Hülya Kalaycıoğlu
 • Çay Fabrikası Çay Atıklarından Aktif Karbon Eldesi ve Sulardan Metal Uzaklaştırılmasında Kullanılması 
 • Çay Fabrikası Makineleri Üzerinde Gelişen Mikrobiyaller Üzerine Dezenfektanların Etkisi
 • Çay Fabrikasının Çevresel Mikoflarası
 • Çay Fabrikasyonunda Noksanlarımız, Rahmi Rakıcı
 • Çay Fermantasyonunda ANN'ye Dayalı Renk Tespiti 
 • Çay Filiz Güvesinin Biyolojisi ile Ekolojisi Üzerinde Tartışmalar, Galip Şen, Gültekin Çelebioğlu, 1968-1969
 • Çay Filiz Güvesi'nin İlaçlı Mücadele Metodu Üzerine Araştırmalar
 • Çay Fiyatları ve Fiyatların Gelişimi 2007-2011
 • Çay Germplazmlarından Üstün Kaliteli Klonları Tanımlama
 • Çay Hasatında Sürgün Koparma Şekli, Mevlüt Kinez, Gültekin Çelebioğlu, Galip Şen, Gürbüz Çapan, 1965-1967
 • Çay Hastalıkları
 • Çay Hastalıkları, Abdullah Gürcan
 • Çay Herbaryumu ve Önemi 
 • Çay Islahında Biyoinformatik Bilgi Ağının Önemi ve Kullanımı
 • Çay İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı
 • Çay İçeriği, Sağlık Üzerindeki Koruyucu Etkisi ve Önerilen Tüketimi
 • Çay İçin Organik Gübre Olarak "Kompost" ve Yapımı 
 • Çay İçin Rusya'dan Böcek Getirmek Gerek,   Çiftlik
 • Çay İçkisi
 • Çay İhracı Sorunu, Özer,İlhan
 • Çay İmalatı, Aynur Çolak
 • Çay İşçilerinde Solunum Semptomları ve Fonksiyonları 
 • Çay İşleme Sırasında Aroma Maddelerindeki Değişim
 • Çay İşleme Teknolojisi, Türkiyedeki Çay Işleme Tesislerinde Mevcut İşleme Makinalarının Verimliliğinin Araştırılması ve İş Ekonomisi
 • Çay İşleme Teknolojisinde Helezon Kurutma Makinasının İncelenmesi
 • Çay İşlemede Fabrikasyon Metotları ve Türkiye'de Uygulama Olanağı, Taşyüz,Osman
 • Çay İşlemenin ve Uygulanan Teknolojik Sistemlerin Maliyet ve Kaliteye Etkisi Çay Üretimi ...., Cemil Altın
 • Çay İşlemesinde Havanın Rolü, M.G.Hampton, Çev. Ömer Lütfü Gürses
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Sermaye Birikim,Tarık Araslı
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yapısı ve Faaliyetleri, Dursun Naiboğlu
 • Çay Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti, 1952 *
 • Çay Kanunu,  Başvekalet, 1939
 • Çay Kanunu,  Kanun No: 3788, Kabul Tarihi : 27-3-1940 *
 • Çay Karadeniz Bölgesi, 1967*
 • Çay Kimyası ve Teknolojisi, Ömer Lütfü Gürses, 1981 *
 • Çay Kitabı, Dr. Mustafa Duman,
 • Çay Kitabı, Okakuro Kakuzo, 2001, Anahtar Kitaplar Yayınevi
 • Çay Klonlarında Çelik Tiplerinin Köklenmeye Etkileri Üzerine Araştırmalar, Ondokuzmayıs Üniversitesi
 • Çay Klonlarının Çelikle Çoğaltılması (III.Çelik Alma Zamanı ve Çelik Tipinin Köklenme Üzerine Etkileri), Hamit Vanlı, Muharrem Öksüz, Turhan Tutgaç, Turgay Turna, Prof.Dr. Mahmut Ayfer, Doç.Dr.Menşure Çelik, Doç.Dr.Hasan Çelik, 1986
 • Çay Klonlarının Çelikle Çoğaltılması (III.Çelik Alma Zamanı ve Çelik Tipinin Köklenme Üzerine Etkileri), Hamit Vanlı, Muharrem Öksüz, Turhan Tutgaç, Turgay Turna, Prof.Dr. Mahmut Ayfer, Doç.Dr.Menşure Çelik, Doç.Dr.Hasan Çelik, 1986
 • Çay Klonlarının Çelikle Çoğaltılması, Hamit Vanlı, 1985
 • Çay Klonlarının Çelikle Çoğaltılması, Mahmut Ayfer, M. Çelik,Hasan Çelik, Turan Tutkaç, Hülya Mahmutoğlu, Ankara .Ünv.Zir. Fak. 1984
 • Çay Kolonlarının Aşı ve Çelikle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar, Hamit Vanlı, Turhan Tutgaç, Turgay Turna, Doç.Dr. Seyit Mehmet Şen, Sezgin Uzun, Yılmaz Boz, 1986
 • Çay Kotiledonlarından In Vivo Somatik Embriyoların Gelişimi
 • Çay Kurumu,  TahsinTekeli,
 • Çay Madde Araştırması, Korkmaz,Tülay
 • Çay Maliyet ve Alım Fiyatı, 1983,Çapan,Gürbüz
 • Çay Mevzuu,  Veziroğlu,Talat
 • Çay mı Kahve mi?
 • Çay Muayene Metotları çayda Numune Alma Küçük Ambalajlarda Numune Alma, TSE
 • Çay Paketleme ve Kahve İşleme (Türk kahvesi) İşletmelerinin Atıklarından Antioksidan Eldesi
 • Çay Plantasyonlarında ve Fabrikasyonda Verimin ve Kalitenin Artırılması İçin...,   Cengiz,Yusuf
 • Çay Plantasyonu Alanlarımızda Çay Bahçelerinin Genel Durumu ve Alınması Gerekli Önlemler, Erden,Mustafa
 • Çay Polifenol Oksidazı'nın Bazı Özellikleri ve Pürifikasyonu
 • Çay Risalesi, Damât-zâde Ebû'l-Hayr Ahmed Efendî, 1731*
 • Çay Risalesi, Mehmet İzzet Seyit B.Ahmet Hamdi, 1879
 • Çay Sahalarımız İçin Hayvan Gübresinin Önemi ve Gübrenin Muhafaza Şekilleri, Mevlüt Kinez, 1963 *
 • Çay Sanayii Özel İhtisas Raporu,   Devlet Planlama  Teşkilatı, 1991  *
 • Çay Sanayiinde Atıl Kapasite Ve  Üretim Düşüklüğü Yaratan Etkenler, Atilla Koruyan
 • Çay Sanayiinin Ekonomik Durumu  ve Kooperatifler, Sait Tahsin Tekeli,
 • Çay Sanayiinin Ekonomik Durumu,  Sait Tahsin Tekeli,
 • Çay Saponininin Kırmızı Ötesi Absorpisyonu,  Constable,D.N.-Bigat,Tevfik-Constable,F.H.
 • Çay Sektöründe Kayıtdışı Ekonomi 
 • Çay Sektörünün Tarımsal  Boyutunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri.., Rize  Ziraat Mühendisleri Odası
 • Çay Sohbeti, Ömer Naci Bozkurt
 • Çay Sorunlarının Çözümünde Önlemler ve Özlemler, Ayfer,Mahmut
 • Çay Sorunu, Kaptan Kaptangil
 • Çay Sorunu, Oskay,Kazım
 • Çay Sorunu,   İpekçi,Ahmet
 • Çay Sorunu,   Zincirlioğlu,Öncel
 • Çay Sürgünlerinde Tepe Tomurcuğu ve Yapraklarda Tüylülük Keyfiyeti, Kinez,Mevlüt
 • Çay Tarım ve Ekonomisinin Sosyo-Ekonomik Etkileri, Hasan Özyurt
 • Çay Tarım ve Sanayi,  Nejat Ural, 2002
 • Çay Tarım ve Sanayiindeki Gelişmeler, Cemil Altın
 • Çay Tarım ve Tekniği,  A.Kemâl Atilâ, 1938, 56 sayfa *
 • Çay Tarımı Arazilerinde Konumsal Veri Altyapısı Gereksinimi
 • Çay Tarımında Kullanılan Azotlu Gübrelerin Topraktaki Elverişli Potasyumun Yıkanması Üzerine Etkileri İle İlgili Bir Araştırma, Cemil Altın, Muammer Sarımehmet, 1987 
 • Çay Tarımında Kullanılan Azotlu Gübrelerin Topraktaki Elverişli Potasyumun Yıkanması...C.Altın, M.Sarımehmet
 • Çay Tarımında Tablet Gübrelerin Kullanılabilirliği 
 • Çay Tarımını İyileştirme Projesi (Budama ve Gübreleme), Dr.Muammer Sarımehmet, Hamit Vanlı, Dursun Naiboğlu, Yetiş Sarıahmetoğlu, 1992 
 • Çay Tarımının Geliştirilmesi ve Çay Kalitesinin İslahı Ana Projesi İçerisinde Yer Alan Çayda Klonal Seleksiyon ve İslah Yoluyla Elde Edilecek Tiplerle Çaylıklarımızın Yenilenmesi Projesi, Başlama Tarihi: 1976, Proje süresi: Devamlı
 • Çay Tarımının Ülkemizdeki Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Değerlendirilmesi, Kaptan Kaptangil, 1993 *
 • Çay Tarlasındaki Diğer Bitkilerin Yönetimi  
 • Çay Tekelinin Kaldırılmasından Sonra Türkiye'nin Çay Politikası, İktisadi Araştırmalar Vakfı
 • Çay Tekelinin Kaldırılmasından Sonra Türkiye'nin Çay Politikasında Hedefler Ne Olmalıdır, Hasan Özyurt
 • Çay Teknolojisi ve Biyokimyası, Ünal Yurdagel,
 • Çay Teknolojisi,   Sait Tahsin Tekeli, 1962 *
 • Çay Tohum Yağının Biyodizel Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi 
 • Çay Tohum Yağının Süperkritik Akışkanla Ekstraksiyonu ve Solvent Ekstraksiyonuyla Karşılaştırılması
 • Çay Tohumlarında Mevcut Steroidal Sapogen'in Extraction,  Uçarcı,Fethi
 • Çay Tohumunda Mevcut Steroidal Sapogen'in Extraction İmkanları Üzerinde Bir Araştırma
 • Çay Tohumunun Bazı Özellikleri ve Çay Tohumu Yağının Yağ Asidi Kompozisyonu
 • Çay Tomurcuklarının Kış Dormansi Modellemesi ve Simülasyonu 
 • Çay Toplama Şekil ve Makinalarının Mukayesesi Üzerine Bir Araştırma, Muharrem Öksüz
 • Çay Topraklarımızda Asitlilik Giderek Artıyor, Burhan Kacar
 • Çay Topraklarında Laboratuar Şartları altında Değişik Azotlu Gübrelerin (Amonyum Sülfat, Amonyum nitrat ve Üre) Toprağa Verilmesiyle Topraktaki Potasyumun Yıkanmasına Etkileri, 1982, Muammer Sarımehmet
 • Çay Topraklarında Oluşan Asitleşmenin Çeşitli Zamanlarda Belirli Yöntemlerle Saptanması ve Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi, 1982, Mücella Müftüoğlu
 • Çay Topraklarında Oluşan Asitleşmenin Çeşitli Zamanlarda Farklı Yöntemlerle Saptanması ve Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi, N.Mücella Müftüoğluı, 1986 
 • Çay Topraklarının Bazı Makro Bitki Besin Elementleri İçerikleri (N,P,K) ve Verimlilik Kabiliyetlerinin Tesbiti İle İlgili Bir Araştırma, Dr.Muammer Sarımehmet, 1987
 • Çay Topraklarının Bitkisel Besin Elementleri Muhtevasının ve Fiziksel Yapılarının Tespiti.... Sarımehmet,Muammer
 • Çay Topraklarının Fosfor Durumu, Burhan Kaçar
 • Çay Topraklarının Verimlililik Kabiliyeti,   Nazmi Ülgen,1961, *
 • Çay Uçucular Üzerine İşleme Tekniklerinin Etkisi
 • Çay Üreticisi El Kitabı, Çay Kurumu Genel Müdürlüğü, 1983 *
 • Çay Üretim Endüstrisinin Verimlilik Sorunları, Dr.Muammer Sarımehmet, 1988
 • Çay Üretimi ve Kalite Problemi,  Özaktaş,Adnan
 • Çay Üretimi ve Ticareti, Şenbark,Selma
 • Çay Üretim-Satış Kooperatifleri, Karınca
 • Çay Üretim-Satış Kooperatifleri, Utlu,Halim
 • Çay Ürününün İyi Yetiştirilmesi İçin Çayın Dışında Alınacak Tedbirler,  Mumcu,İbrahim
 • Çay ve Çay Ekici Kooperatiflerimiz,   Kaptangil, M.Kaptan
 • Çay ve Çay Fenoliklerinin Antioksidan Aktivitesi
 • Çay ve Çay İşlemenin Kimya ve Biyokimyası, Bokuchava,M.A.-Skobelava,N.L, Çev.Gürses Ömer Lütfü
 • Çay ve Çay Polifenolleri Yoluyla MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerindeki Yağ Asit Synthase’nin Baskılanması
 • Çay ve Çay Topraklarının Kimyasal Analizleri I  Çay Analizleri, Burhan Kacar, 1991  *
 • Çay ve Çaycılığımızın Sorunlarına Toplu Bakış, Göktürk,S.Zeki
 • Çay ve Deri
 • Çay ve Fındık Rekolitesi,   Sağıroğlu,Osman
 • Çay ve Fındık Tohumu Yağlarının Oksidasyonunun Mukayeseli İncelenmesi, H.Aktaş
 • Çay ve Fındık Ürünlerinin Küledilmesinde Önerilen...., Turgut Gündüz-Mustafa Özdemir- Mehmet Tüfekçi
 • Çay ve İklimi,  Asım Zihnioğlu,1960 *
 • Çay ve Kahve İnhisarı Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti, 1942  *
 • Çay ve Kahve Satışlarının Tekel Genel Müdürlüğüne Devrinden Sonra, Kadri  Gültekin
 • Çay ve Sağlığımız, Burhan Kacar
 • Çay ve Sağlığımız, Gülgün Akbaba
 • Çay ve Sağlığımız, Nazmi Reyhan
 • Çay ve Sağlık, Ömer Lütfü Gürses
 • Çay ve Sağlık İlişkisi, H.Mehmet Fisunoğlu, Tanju Besler, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2008
 • Çay Yan Ürünleri Artıklarının Değerlendirilmesi Olanakları ,Turgut Yazıcıoğlu..., 1977 *
 • Çay Yapraklarından Alkollü Bir İçeceğin Hazırlanması
 • Çay Yapraklarının Anaerobik Fermantasyonu ve Solunumu İle Çay Fermantasyonuyla İlişkileri
 • Çay Yapraklarının Taşınmasında Pönomatik ve Mekanik Uygulama Modellerinin Karşılaştırılması, İlyas Tuncel
 • Çay Yetiştiricilere Pratik Rehber, Yılmaz,H.Cahit-Başar,Rauf
 • Çay Yetiştiricileri İçin Uyarı,Tekel Genel Müdürlüğü  *
 • Çay Yetiştiricilerimizin Dikkatine,  Tekel Genel Müdürlüğü
 • Çay Yetiştiriciliği ve İmalatı,  Çelebioğlu, Gültekin-Sönmez,İsmail
 • Çay Yetiştiriciliği,  Mevlüt Kinez, 1962 *
 • Çay Yetiştiriciliğinde Kadın,Erkek ve Çocukların İşgücü Katkısı, Ayşen Karakaş
 • Çay Yetiştirme ve Gübrelenmesi, Yusuf Cengiz..., 1958, *
 • Çay Zararlı mı?,  Burhan Turnalıgil
 • Çay Ziraatı, Mevlüt Kinez, 1966 *
 • Çay Ziraatına Umumi Bir Bakış, Cavit Yılmaz
 • Çay Ziraatında N.Serve'nin Kontrol ve Mahsül Verimine Etkileri, Lütfü Öğüş
 • Çay Ziraatında  Kullanılan Azotlu Gübrelerin Topraktaki Elverişli Potasyumun Yıkanması Üzerine Etkileri İle İlgili Bir Araştırma, Muammer Sarımehmet, 1983
 • Çay Ziraatının Babası Zihni Derin,  Hemşinlioğlu,Mehmet
 • Çay Ziraatının Bugünkü Durumu ve Çözümü Gereken Önemli Sorunlar, Hemşinlioğlu,Mehmet
 • Çay, Baharat ve Bitki Kaynaklı Bazı Gıda Maddelerinin Flavonoid İçerikleri ve Antioksidan Özellikleri
 • Çay‘da Flavanollerin Düzeyleri ve Diğer Biobileşenler Üzerine Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi 
 • Çay’da ki Pestisit Kalıntılarının Düzeyini İmalat İşlemi Nasıl Etkiler
 • Çaycılığımız,  Sallı,İzzettin
 • Çaycılığımızın Bugünkü Durumu ve Fabrikasyon,   Uzel,Celal
 • Çaycılığımızın Bugünü ve Yarını, Cafer Tayyar Tuzcu
 • Çaycının El Kitabı, Gültekin Çelebioğlu
 • Çaycının Sesi: Yeşilaltının Kara Talihi, Biraz da Biz Konuşalım, Cavit Özgür
 • Çaycının Sesi-Rize'de Çaycılık,  Cavit Özgür
 • Çayda 103 Derecede Ağırlık Kaybı Tayini, 1974, TSE
 • Çayda 5S rDNA Gen Farklılığı ve Varyete Tanımlanmasında Kullanımı
 • Çayda Aroma Oluşumunun Aşamaları, Nina Skobelava-TamaraPetrova, Natalya.S.Bokuchava,Çev. Ö.Lütfü Gürses
 • Çayda Aroma,  MevlütKinez,
 • Çayda Asitle Çözünmeyen Kül Tayini, 1974, TSE
 • Çayda Azotlu Gübrelerin Mukayesesi Araştırmaları, Nazmi Ülgen, Necdet Yurtsever, Özdemir Sevimli, 1970-1972
 • Çayda Azotlu Gübrenin Ekonomik Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma, Burhan Kaçar, S.Rıfat Yalçın, Muammer Sarımehmet, Mücella Müftüoğlu, Hülya Müftüoğlu, 1986
 • Çayda Bulunan Enzimler ve Teknolojik Önemleri, Nas,Sabahattin-Nas,Münteha
 • Çayda Dikim Aralığı Projesi, Muharrem Öksüz, 1967
 • Çayda Fermantasyon ...ve Depolamada Kuru Çay Kimyasal Bileşimindeki Değişmeler, Gürsel,Ömer Lütfü
 • Çayda Fermantasyon Tekniği Üzerine Son Uygulamalar ve Depolamada Kuru Çay Kimyasal Bileşimindeki Değişmeler
 • Çayda Fermantasyon,   Roberts.E.A. Çev. Mevlüt Kinez
 • Çay'da Fiyat Politikalarının Analizi, Dr.Muharrem Öksüz, Çaykur Dergisi, 1991, Sayı 16
 • Çay'da Görüntü İşleme Uygulaması
 • Çayda Gübreleme Sorunları ve Çözümleri (Panel), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1991*
 • Çay'da Hasat Yoğunluğu 
 • Çayda Hasat, Muharrem Öksüz
 • Çayda Kalite Karakteristikleri ve Etki Eden Faktörler, Feramuz Özdemir- Hüsnü Yusuf Gökalp
 • Çayda Kaliteye Tesir Eden Enzimler ve Kalitenin Oluşumu, Muharrem Öksüz
 • Çayda Nitrat Miktarı ve Sağlık Açısından İrdelenmesi, ÖmerGürses
 • Çayda Numune Alma Küçük Çay Ambalajlarında Numune Alma, TSE
 • Çayda Öğütülmüş Numunelerin Hazırlanması ve İçindeki Kuru Madde Miktarının Tayini, TSE
 • Çayda Pazarlama Üzerine Görüşler, Osman Avcı
 • Çayda Phytoene Synthase (psy) Geninin Dışa Vurumu ve Karotenoidlerin Birikimi İle İlişkisi
 • Çayda Su Ekstrakının Tayini, 1974, TSE
 • Çayda Suda Çözünen Kül ve Suda Çözünmüyen Kül Tayini, TSE
 • Çayda Suda Çözünen Külde Alkalitik Tayini, 1974, TSE
 • Çayda Toplam Kül Miktarının Tayini,  1974, TSE
 • Çayda Üretim ve Kalite Dengesi, Mustafa Bilsel
 • Çay'da Yaprak Alanının Tahribatsız Hesaplanması 
 • Çayda Yeniden Yapılanma, 1997, Yetiş Sarıahmetoğlu, Harun Tanrıvermiş, Ayşen Karakaş, Nahide Günler
 • Çaydaki Haksız Kazanç, Refik Bilgin
 • Çaydaki Radyasyonun Deniz Suyu Ekstraksiyonuyla Giderilmesi, Gökmen,Selahattin -Sel,Abbas
 • Çaydan Elde Edilecek Değişik Ürünler;Yeşil Çay Pudrası, Feramuz Özdemir
 • Çaydan Pilot Tesis Ölçüsünde Özçay Üretimi, Tübitak
 • Çayeli Bakır Yatağı Çevresindeki Toprak ve Bitkilerde Mevsimsel Değişimlerin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi
 • Çayeli İlçesi Kıyı Şeridinde Çay Üretiminde Girdi Tespiti ve Maliyet Hesabı Üzerine Bir Araştırma  
 • Çayı Nasıl Tadarız?
 • Çayın Ambalajlanması, Raf Ömrü ve Depolanması, Standard
 • Çayın Anavatanı ve Türkiyede'ki Tarihi, İrfan  Dilsiz
 • Çayın Aromasını Değerlendirmek İçin Elektronik Koku Alma (E-Burun)
 • Çayın Besin Değeri ve Yararlı Etkileri, Ömer Lütfü Gürses
 • Çayın Beslenme ve Sağlığımızda Önemi, Ayşe Baysal
 • Çayın Beslenmemizdeki Yeri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Hasipek,Seniha-Sevanay,Nimet
 • Çayın Beslenmesi, Hülya Mahmutoğlu, 1986 Çaykur Dergisi Yıl:2 Sayı:5 Sayfa: 26-27
 • Çayın Budanması, Fikret Gökmen
 • Çayın Anadolu Serüveni, Recep Koyuncu, Nazif Araman, Rize Ticaret Borsası Yayını, 2013
 • Çayın Çelikle ve Mikropopagtion Yöntemlerle Çoğaltılması, Mahmut Ayfer,  Menşure Çelik, Çelik,Hasan Çelik, Y.Gülşev
 • Çayın Demir Emilimi Üzerine Etkisi, Turgut Özeke
 • Çayın Flavan - 3 - ols İçeriği
 • Çayın Gıda Değeri,  Mevlüt Kinez
 • Çayın Gübrelenmesi İle İlgili Bazı Görüş ve Öneriler, Dr.Muammer Sarımehmet, Hülya Mahmutoğlu, 1991 
 • Çayın Gübrelenmesi ile İlgili Bazı Görüş ve Öneriler, Muammer Sarımehmet, Hülya Mahmutoğlu Çaykur Dergisi, 16, 1991
 • Çayın Gübrelenmesi ile İlgili Bazı Görüş ve Öneriler,Sarımehmet, M. ve Mahmutoğlu H. 1991 Çaykur Dergisi Yıl:7 Sayı:16
 • Çayın Gübrelenmesi, Burhan Kacar, 1984  *
 • Çayın Gübrelenmesi,   Nurinnisa Özbek, 1961 *
 • Çayın İşlenmesi Süresince Genomik Yapıdaki Dinamik Dengenin Bir Göstergesi Olarak Biyokimyasal Analizler 
 • Çayın Kafeinsizleştirilmesi
 • Çayın Kalitesi ve Piyasa Fiyatının NIR ile Değerlendirilmesi 
 • Çayın Kalitesine Gübrelerin Etkisi,Yalçın,Rıfat
 • Çayın Kültür Tarihi, Stephan Reimertz
 • Çayın Mikroskopta İncelenmesi, Ömer Lütfü Gürses
 • Çayın Mineral Beslenmesi, Wilson,K.C.  Çev.Mumtaz T.Topbaş, 1983, *
 • Çayın Pazarlanması, Rahmi Şenkaya
 • Çayın Piyasaya Arzında Hukuka Aykırılık, AyhanYüksel
 • Çay'ın Sağlık Kazandırıcı ve Besleyici Özellikleri, K.I.Bajaj, Two and Bud, Çev.Muharrem Öksüz, Çay Dergisi, 1979, Sayı 5
 • Çayın Taksonomisi ve Genetik Arka Planı - Çayın Çoğaltılması
 • Çayın Tarihçesi, Talat  Veziroğlu
 • Çayın Ticaret Yapısı ve Kanalları
 • Çayın Türk Ekonomisindeki Yeri, İsmail Efendioğlu -Hamit Vanlı
 • Çayın Yapraklı-Tomurcuklu Çeliklerinde Ek Kök Oluşumu  (İngilizce)
 • Çayın Yurt ve Dünya Ekonomisindeki Önemi, Yılmaz,Nedim
 • Çayın  Pazarlama ve Organizasyonu, Tuncer Ergüven
 • Çaykur Fabrikalarında Uygulamasında Geçilen K+R+K Çay İmalat Sisteminde (Çaykur sisteminde) En Uygun Fermentasyon Şartlarının Tesbiti Üzerine Araştırmalar, Hamit Vanlı, Dr.Muharrem Öksüz, Turgay Turna,A.Celil Kayıkçı, Prof.Dr. Mustafa Aslaner, Doç.Dr.Nurbay Gültekin, Uzman Mehmet Tüfekçi, 1986
 • Çaylarda Bulunan Organik Klorlu Tarımsal Mücadele İlaç Kalıntıları, Mehmet Çetinkaya
 • Çaylarımız ve Demlerinde Demir, Bakır, Kurşun,Civa Miktarı ve Deme Geçme .., Gürses,Ömer Lütfü-Artık,Nevzat
 • Çaylarımızda ve Demlerinde Na, K, Ca Miktarları ve Deme Geçme Oranları..., Gürses,Ömer Lütfü-Artık,Nevzat
 • Çaylarımızın Ham Seliloz Miktarı ve Kalite Açısından İrdelenmesi, Ömer Lütfü Gürses
 • Çaylarımızın Tohum Verimi ve Yağ Oranı Tespiti, Bilsel, Mustafa
 • Çaylık Plantasyon Sahalarından Alınmış Olan Çernobilden Etkilenmiş Toprak, Bitki ve Çay Örneklerinde Sezyum Radyonüklidlerinin İncelenmesi, Dr.Muammer Sarımehmet, Selma Yurdoğlu, 1998
 • Çaylıklar, T. Şahin
 • Çaylıklarımıza Yanlış Gübrelemenin Getirdiği Sorunlar ve Alınması Gerelli Tedbirler, Hasad
 • Çaylıklarımızda Tohum Verimi ve Yağ Oranının Tespiti
 • Çaylıklarımızın Gübrelenmesi, Muammer Sarımehmet
 • Çaylıklarımızın Kalite Potansiyelinin Tespiti Projesi, 1977-1978, Mustafa Bilsel, Özdemir Sevimli, Çetin Mahmutoğlu
 • Çaylıkların Budanması, Turhan Tutkaç
 • Çaylıkların Gübrelenmesi, Hasad
 • Çaylıkların Yanlış Gübrelenmesi,  Çaykur Dergisi
 • Çayname,  Okakura,Kakuzo Çev..Ali Suha Delibaşı
 • Çernobil Kazasından Sonra Çay ve Diğer..., Atıf Çetiner, 1990 *
 • Çernobili'in Ardından Onüç Yıl Sonra Türk Çaylarında ki Radyosezyum Aktivitesi 
 • Çeşitli Çay Fabrikalarında Çay İmalatı Maliyetleri ve Bunların Düşürülme Yolları, Mehmet Bülbül
 • Çiçeksi Bir Aroma İle Birlikte Yüksek Tanen ve Kafein İçeriği İçin Yetiştirilen Yeni Ebeveyn Çay Hattı "Makura .." 
 • Çin’de Türler Arası Düzeyde Çay Germplazmlarını Ayırt Etmek İçin RAPD Markörleri   (Çayın DNA Parmak İzi nasıl oluşuyor sorusunun cevabı)
 • Çin'de Çaycılık, Dr.Muharrem Öksüz, Çaykur Dergisi, 1990, Sayı: 13
D
 • Değişik Budama Metodlarının Mukayesesi Projesi, Mustafa Bilsel, Özdemir Sevimli, Çetin Mahmutoğlu, Hülya Mahmutoğlu 1977-1981
 • Değişik Çay Çeşitlerinde Aroma Oluşumu, Takeo,Tadukuza-Mahanta,P.K.,Çev. Ö.Lütfü Gürses
 • Değişik Çay Toplama (Hasat) Şekil ve Makinelerinin Mukayesesi Projesi, Muharrem Öksüz, 1977-1978
 • Değişik Taçlandırma Sistemlerinin Çay'da Gelişim ve Verime Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Dr.Gültekin Çelebioğlu, 1966-1972
 • Demleme Kaplarının Siyah Çay Demlerindeki Mineral İçeriğine Etkisi
 • Demleme Sıcaklığı ve İmalat Prosedürünün Bir Fonksiyonu Olarak Çay Kateşinlerinin Ekstrakte Edilebilirliği
 • Demlikten Süzülen kültür: Çay, Deniz Gürsoy, 2005
 • Depolanan Siyah Çayların Stabilitesi Üzerine Gama Işınlarının İndüksiyonu
 • Destekleme Politikası Uygulamasının ,Çay....Üreticilerine Etkileri, Devlet Planlama Teşkilatı, 1976  *
 • Devamlı Çırpmanın Mahsül Miktarı ile Olan İlgisinin Tespiti, Hamit Vanlı, Nejat Mutlu, 1970
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının Fosfor Miktarları...,Mücella Müftüoğlu, Muammer Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının Mikrobiyolojik Dinamiği ve ....Mücella Müftüoğlu,1990  *
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının Organik Madde Durumu, Mücella Müftüoğlu, M.Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarımı Topraklarının Azot Durumu, Mücella Müftüoğlu, M.Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Topraklarında ve Melez Karekterlerdeki Çay Bitkisinde Çernobil Kaynaklı Nuklidlerin Tesbiti ile  İlgili Bir Araştırma, 1990, Muammer Sarımehmet, Selma Yurdoğlu
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının ve Melez Karakterdeki Çay Bitkisinin Fosfor Kapsamlarının Tespiti İle İlgili Çalışmalar, Muammer Sarımehmet, 1980
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının  Fosfor Miktarları İle İlgili Bir Araştırma, N. Mücella Müftüoğlu, Muammer Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının ve Melez Karakterdeki Çay Bitkisinin Potasyum Kapsamlarının Tespiti İle İlgili Çalışmalar, Muammer Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının Organik Madde Durumu , N.Mücella Müftüoğlu, Muammer Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Toprakların Asitlik Durumu, N.Mücella Müftüoğlu, Muammer Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Çay Tarım Topraklarının Azot Durumu, N.Mücella Müftüoğlu, Muammer Sarımehmet, 1993
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Üretim Alanlarında Hastalık Oluşturan Etmenlerin Tespiti Üzerinde Ön Çalışmalar
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Kooperatifleri, Sait Tahsin Tekeli
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Koşnili'ne Karşı İlaç Denemeleri
 • oğu Karadeniz Bölgesinde Çay Filiz Güvesinin (Parametriotes theae kunu) Mücadelesi Üzerine Araştırmalar, İbrahim Bozan, Atilla Zoral, Hanefi Aslıtürk, (1967-1971)
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Kültürüne Alınmış ve Alınmamış Toprakların Bazı Özellikler Yönünden Karşılaştırılması,
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Toprakların Asitlik Durumu, Mücella Müftüoğlu, M.Sarımehmet
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Bazı Bitki Besin Maddelerinde Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişmeler.
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay ve Fındığın Üretim ve Girdi Maliyetleri, Haydar İlkyaz
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Çaylarda Zarar Yapan Filiz Güvesi  Bozan,İbrahim-Kansu,İ.A
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık ve Çay Ürünlerinin Güneş Enerjisinden de Yararlanılarak Kurutma Teknolojisinin Geliştirilmesi
 • Doğu Karadeniz Çay Tarım Topraklarının Mikrobiyolojik Dinamiği ve Toprak Asitliğini Etkileyen Biyolojik Faktörler Üzerine Araştırmalar, Mücella Müftüoğlu, 1985
 • Doğu Karadeniz Çay Filizi Güvesi " Parametriotes Thea Kusn"...  Bozan,İbrahim-Zoral,Atilla- Aslıtürk,Hanefi
 • Doğu Karadeniz Çayının Kimyasal Bileşimi,  Yılmaz,Hamza
 • Doğu Karadeniz Yöresi Çay Topraklarının Mangan Durumu, Turan,Cavit-Oskay,Kemal Selçuk
 • Doğu Karadeniz'de Devlet, Piyasa, Kimlik İki Buçuk Yaprak Çay, İldiko Beller Hann, Chris Hann, 2003
 • Dondurarak Kurutma Yöntemi İle Çözünebilir Çay Üretimi
 • Dondurularak Kurutulmuş Çay Yapraklarındaki Yüksek Fenolik'lerden RNA'nın İzolasyonu  
 • Dorması Döneminden Verimlilik Dönemine Geçiş Sürecinde Türkiye’de Yetiştirilen Çaylarda Polifeno Oksidaz Enzimi Seviyesindeki Değişim
 • Dormansi Dönemine Geçiş Sürecinde Türk Çaylarının Polifenol, Oksidaz Enzim Aktivitesi, Bakır, Magnezyum, Çinko ve Demir Seviyelerindeki Değişmeler, 1990, Celil Kayıkçı
 • Dördüncü Beşyıllık Kalkınma Planı Çay ve Çay Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 • Dördüncü Beşyıllık Plan Çerçevesinde Türkçay Tarım ve Sanayiinin Geleceği, Muharrem Öksüz
 • Drying Characteristics of Tea Leaves
 • Durumsal Değişkenler -Organizasyon Yapısı İlişkisinin Türkiye Çay Sektöründe Araştırılması 
 • Dünya Çay Gündemine Bakış, İsmail Efendioğlu, 1992
 • Dünya Çay Piyasası ve Türkiye,   Veyisoğlu,Celil
 • Dünya Çay Piyasasının İthalatçı ve Tüketici Ülkeleri, Van R.  Meeberg
 • Dünya Çay Ticaretinde Türk Çayının Yeri, Meeberg,Van,  D.Çev.Mehmet Bülbül
 • Dünya Çay Üretimi, Ticareti ve Türkiye'nin Durumu, Manisalı,Bekir
 • Dünya Çay Üretimi ve Ticaretinde ki En Son İlerlemeler, Türkiye'nin Görünümü  - 2009    (İngilizce)
 • Dünya Çay Üretiminde Yeni Gelişmeler, Orhan Dikmen, 1986  *
 • Dünyada Çay Durumunun Genel Görünüşü,   Veyisoğlu,Celil
 • Dünyada Çay Ticareti ve Türkiye'nin Durumu, Karabağlı,Arslan
 • Dünyada Çay Üretim ve Tüketimi, Orhan Dikmen
 • Dünyada Çay Üretimi ve Tüketimi,   Türkiye İktisat Gazetesi
 • Dünyada Çay Üretimi,Ticareti ve Tüketimi, Orhan Dikmen
 • Dünyada ve Türkiye'de Çay Tüketim ve Sorunları, Güney,T.
 • Dünyada ve Türkiye'de Çay Üretim ve Tüketimi Semineri,  İktisadi Araştırmalar Vakfı, Çay İşl.Gen.Müd., 1986  *
 • Dünyada ve Türkiye'de Çay Üretimi,Tüketimi ve Sorunları Çay Üretimi ve İşlemesi ..., Mahmut Ayfer
E
 • Effects of Land Use Management on Surface Soil Properties, Erosion Indices and Green Tea Yield in Humid Blacksea Region
 • Eğilimli Arazilerde Makine (Mini Ekskavatör) ileTeraslama Tekniği
 • Ekonomik ve Tarımsal Boyutuyla Çay Sektörü, Hülya Mahmutoğlu, Panel, TMMOB Ziraat Müh.Odası ve Rize Tic. Borsası, Rize, 1997
 • Ekstraksiyon Kosullarının Siyah Çayda ve Mate Çayında Polifenol, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkileri 
 • Elektromanyetik Radyasyona Maruz Bırakılan Kobayların Serum Bakır ve Çinko Seviyelerine Yeşil Çayın Etkisi
 • Elektrosprey İyonizasyon Bağlı Çift Kütle Spektrometreli Likit Kromatografi Yoluyla Çay’da ki Akrilamid’in Kantitatif Analizi 
 • Elit Çin Çay Varyetelerinin Çay Çiçeklerinde ki Anahtar Aromatik Bileşenlerin Karakterizasyonu 
 • En Ekonomik Amonyum Sülfat Dozunun Tespitine Dair Araştırmalar, Gültekin Çelebioğlu, Gürbüz Çapan, Özdemir Sevimli, 1963-1970,
 • Endonezya'da Çay Bahçelerine Gübre Tavsiyesinde Yeni Bir Yaklaşım, Zuhdi Sri Wıbowo, Çev. Mehmet Aktaş
 • Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Yoluyla Mamul Çayın Çoklu Element Analizi
 • Enerji Kaynağı Çay Atıklarının Değerlendirilmesi
 • Erozyona Uğramış Topraklara Uygulanan Arıtma Çamuru ve Çay Endüstrisi Atığının Toprakların Mikro Element İçeriklerine Etkileri
 • Etkinlikleri Yönünden Çay Atığı ile Ahır Gübresi ve Değişik Kimyasal Gübrelerin Karşılaştırılması
 • Ev Yapımı Siyah ve Yeşil Çay
F
 • Fabrikalarımızda Üretilen Kuru Siyah Çayların Kalite Karakteristikleri, Mustafa Bilsel, Muharrem öksüz, Fatih Ulutaş, A.Celil Kayıkçı, Muammer Sarımehmet, 1982
 •  Fabrikalarımızda Üretilen Kuru Siyah Çayların Kalite Karakteristikleri, Mustafa Bilsel, Muharrem öksüz, Fatih Ulutaş, A.Celil Kayıkçı, Muammer Sarımehmet, 1982
 • Fabrikalarımızın Bakım,Onarım ve Geliştirilmesi, İsmet Dereci
 • Farklı Çay Ekstraktlarının Antioksidan, Antibakteriyal Etkileri ve Fenolik Madde Dagılımının HPLC ile Belirlenmesi    (Türk Çayının Emarı)
 • Farklı Gölgeleme Materyalleri,Çelik alma Zamanları ve Çelik Tiplerinin Çay Çelikleriin Köklenmeleri Üzerine etkileri, Hamit Vanlı, Turan Tutgaç, Tubitak, Uluslararası Çay Sempozyumu, 1987
 • Farklı Köklendirme Yöntemleri ve Ortamlarının Çay Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Etkileri, 1987, Mahmut Ayfer, Menşure Çelik, Hasan Çelik, Mustafa Erden, Turan Tutgaç, Hülya Mahmutoğlu, Tubitak, Uluslararası Çay Sempozyumu, 1987
 • Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çayın Verim ve Kalitesine Etkisi 
 • Farklı Paketleme Materyalleri ile Paketlenen ve Farklı Sıcaklık ve Nisbi Rutubette 12 Ay Depolanan Siyah Çayların, Depolama Süresince Theaflavin, Polifenol ve Suda Çözünür Kuru Madde Miktarındaki Değişimler
 • Farklı Tip Siyah Çayların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri 
 • Farklı Sürgün Dönemlerinde Hasat Edilen Çayın Verimi, Azot İçeriği ve Mineral Madde Kompozisyonu
 • Fermantasyon ve Önemi, Pınar Özer
 • Fermantasyon ve Soğutarak Depolama Süresince Yoğurtun Mikroflora Karakteristiği Üzerine Yeşil ve Siyah Çayların Etkisi
 • Fermantasyon Zamanı ve Sıcaklığındaki Farklılıklara Bağlı Olarak Siyah Çayın Kimyasal ve Duyusal Kalite Parametrelerindeki Değişimler
 • Fındık ve Çay Tarımı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Hüseyin Ateş
 • Fırtına Vadisi Ekosistemine Çay Tarımının Etkileri     (Sunu)     
G
 • Gama Işınımı Yoluyla Çayın Mikrobiyal Arındırması
 • Geleneksel Yöntemle "Tea Bag" Çay Üretim Tekniği
 • Gelişen Çaykur, Yılmaz Telatar, Çaykur Dergisi, 1985, Sayı 1
 • Gıda Kalite Kontrolü İçin Hiperspektral Görüntüleme Kullanılarak Çin Çay Örneklerinin Sınıflandırılması 
 • Giresun Çay Ziraatı Neden Durakladı,  Öğütçü,Hasan
 • Giresun'da Çay Ziraatının Dünü ve Bugünü, Öğütçü,Hasan
 • Good Manufacturing Practise
 • Gölgeleme Yoluyla Çay Yapraklarının Fotosentik Kapasitelerindeki Değişim
 • Green Tea: Flavor Characteristics of a Wide Range of Teas Including Brewing, Processing and Storage Variations and Consumer Acceptance of Teas
 • Güney Hindistan'da Çay Araştırmaları Konusundaki Gelişmeler, K.K.Rishnamoorthy,Çev.Arıkan,Rauf
 • Güney Hindistan CTC Çaylarının Kalitesi Üzerine Mekanize Çay Hasadının Etkisi 
 • Güney Hindistan Kaynaklı Siyah Çayların Ağır Metal İçeriği
 • Günlük Hayatta Çok Kullanılan Keyifverici Maddelerin Türk Tıp Foklorundaki Yeri (Çay,...), Ayşegül Demirhan
 • Günümüz Türk Çaycılığının Durumu, Sorunları ve Geleceğe Dönük Geliştirme Çalışmaları, Muammer Sarımehmet
 • Günümüzde Çay İhracatımız, Muammer Demet
 • Günümüzde Dostluk Bağı Olan Çay Kandaki Kölestrolu Önlüyor, Umurhan,M.
H
 • Hareketli ve Sabit Trafta Soldurulan Çayların Solma Yüzdeleri ve Elde Edilen Kuru Çayların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Hülya Mahmutoğlu, Teknoloji Kısım Müdürü, 1991
 • Heavy Metal Concentration In Soıls And Tea Plants In Black Sea Region
 • Helezon Çay Fermentasyon Makinası ve Endüstriye Uygulanbilirliğinin İncelenmesi
 • Helezon Çay Soldurma Makinası ve Endüstriye Uygulanması
 • Heyelan Riski Taşıyan Çay Tarım Alanlarında Demir Ağacının Önemi
 • Hindistan da Yürütülmekte Olan Dört Farklı Bitki İslah Programı
 • Hindistan'ın Çay Üretimi,İhracatı ve Türkiye'nin Durumu, Arslan Karabağlı
 • Hindistan'da Çay Ziraatı,  Cemil Altın, Hamit Vanlı
I - İ
 • Instant Çay ve Kahve
 • Işıkta ve Karanlıkta Camellia Sinensis'in Genç Yapraklarında Purine Alkolidinin Biyosentezi 
 • İçtiğimiz Çay,   Van Brand
 • İçtiğimiz Çay, Burhan Kacar
 • İçtiğimiz Çay, Turgut Yazıcıoğlu, 1983  *
 • İçtiğimiz Çay, Yılmaz, M.Nedim
 • İki Farklı Sıcaklık ve İki Nisbi Rutubetli Ortamda, İki Farklı Paketleme Materyali Kullanarak Değişik Sürgünlerle Depolanan İkinci sürgün Dönemi Siyah Çayın Kalite Karakteristikleri, Dr.Muharrem Öksüz, Fatih Ulutaş, Sebahattin Nas, 1986
 • İnsan Beslenmesinde Polifenol Kaynağı Olarak Jöle Şekerlemelerde Çay Ekstraktlarının Kullanımı
 • İşlenmiş Kuru Çayda Sap Oranı, Gürses,Ömer Lütfü
 • İşlenmiş Türk Çaylarında İşleme Yöntemi, Çay Sınıfı ve Sürgün Döneminin Fenolik Madde Dağılımı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
 • İşlenmiş Türk Çaylarında Zn, Mg, Mn Kapsamları ve Deme Geçme Oranları... ,Ömer Lütfü Gürses. Nevzat Artık
 • İşlenmiş Türk Çaylarının Uçucu Aroma Bileşimleri Üzerine Araştırma 
J
 • Japon Çay Varyetesi "Sofu" da ki Varyeteye Özgü Aromanın Nedeni Metil Antranilat'tır
 • Japon Çayı, Baki Kasapoğlu
 • Japonya'da Çay, Ziraat Vekaleti Mecmuası
 • Japonya’da Sadece Yabukita Varyetesinin Yeşil Çay Yapraklarının Gelişim Alanlarını Belirlemek İçin Kafein ve Kateşin Profillerinin Yararı
 • Japon Yeşil Çayı, Takeo, T.Çev.Muharrem Öksüz
K
 • Kafeinin Dolgulu Bir Kolonda Ekstraksiyonuna Ait Kütle Transfer Parametrelerinin İncelenmesi 
 • Kafkasya'da Çay Ziraatı.Yeni Çaycılık Yapmak İçin Müstahsillere El Kitabı, Çev. İsmail Sönmez, 1986,  *
 • Kalite ve Önemi, Çaykur Dergisi, 1986, Sayı 4
 • Kanunlarla Dünden Bugüne Çay, Kazma,Köksal
 • Kapsamı Sınırlı Bir Tat Algılayıcı Sistem Yoluyla Siyah Çayın Burukluğunu Değerlendirmek 
 • Karadeniz Vilayetlerinin Zirai ve İktisad  Kalkınmaları Hakkında Rapor,  Zihni Derin
 • Karadeniz Yöresi Çay Öncesi Ekonomik Biçimler, Atilla Sönmez
 • Karadenizde Çay,  Namık Mayda
 • Karadeniz'in En Nadide Süsü"Çaylıklarımız", Nilgün Çetin
 • Karakteristik Uçucu Aroma Bileşenlerinin SPME-GC Analizi Yoluyla Fermantasyon Dereceleri Farklı Çayların Ayrımı
 • Kenya'da Üretilmiş Katkısız Siyah Çay İçin Bazı Kimyasal Parametrelerle Duyusal Değerlendirmeler Arasındaki İlişki ve Malawi ile Güney Afrika'dan Benzer Çaylarla Karşılaştırılması
 • Kıvırma+Rotorvan+CTC Kombinasyonu Çaykur ve Ortodoks Yöntemle Üretilen Çayların Kalite Özellikleri ve Sınıflama Oranlarının Saptanması, Hülya Mahmutoğlu, Teknoloji Kısım Müdürü, 1991, Proje: 2 Yıl, Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 1991 Yılı Faaliyet Raporu
 • Kızgın ve Nemli Atmosfer (SHIMA) Kullanılan Yeni Çay Üretim Metodunda Termal Koşulların İncelenmesi
 • Kızılağaç Baltalık Büklerinin Çay Tarımına Dönüştürülmesi Sonucu Toprakların Bazı Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimlerin ....
 • Klonol Siyah Çay Kimyasal Karakteristikleri Üzerine Üretim Bölgesinin Etkisi
 • Koltuk Altı Tomurcuklarından Hızlı Sürgün Üretimi Yoluyla Çoğaltılma
 • Kullanılmış Çay'dan Biyoyakıtların Üretimi İçin Nanobiyoteknoloji
 • Kuzey Viet Nam'da ki Çay İşletmelerinin Kantitatif ve Kalitatif Toprak Kalite Değerlendirmeleri
 • Kültür Bitkilerinde Fenolik Madde Içeriğinin Mevsimsel Değişimi Üzerine Ekolojik Faktörlerin Etkisi
 • Kütahya Aktarlarında Satılan Bazı Tibbi Bitkilerin Ağır Metal Miktarlarının İncelenmesi (Siyah ve Yeşil Çay Karşılaştırmalı)
L
 • LAI, LANDUSE ve Meterolojik Veri Elde Eden Uydu Kullanarak Çay Verimini Modellemek 
 • Lapsang Souchong (Tütsülenmiş Çay) ve Diğer Odun Ateşinde Fırınlanan Çaylar
 • Limonlu Buzlu Siyah Çay Hazırlama Metodu
M
 • Malawi'de Çay Toplamanın Prodoktivite İle İlişkileri, H.Y.Eyyuboğlu Çev. Mahmut Ayfer
 • Maldi-Tof Kütle Spektrometresi Yoluyla Siyah Çaydan Ekstrakte Edilen Theaflavin'ler ve Thearubiginler'in Analizi 
 • Mamül Çayın Rengi, Mustafa Bilsel
 • Memleketimiz Şartlarında Çayda Meydana Gelen Sürgün devrelerinin Tespiti, Gültekin Çelebioğlu, Galip Şen, Gürbüz Çapan, 1965-1968
 • Memleketimizde çay tohumundan yağ üretilmesi ve bu yağın kullanılması olanakları, Tubitak, 1974  *
 • Memleketimizde Çay ve İklim,  Şükrü
 • Memleketimizde Çay Yetiştirme Durumu,   Veziroğlu,Talat
 • Memleketimizde Çay Ziraatı Kabilmidir?,  Şükrü
 • Meyvecilik-Bağcılık-Sebzecilik-Çay Genel Raporu ve Beş Senelik Program, Ziraat Vekaleti, 1938,  *
 • Mikroelement Gübrelerin Çay Bitkisi Üzerine Etkileri, İbrahim Kayıkçıoğlu, Tubitak, Uluslararası Çay Sempozyumu, 1987
 • Milletlerarası Çay Semineri, Öksüz M., Mahmutoğlu H., Köksoy S., 1986, Çaykur Dergisi Yıl: 2 Sayı:6 Sayfa: 2-11 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize
 • Mikrobial (Mikroorganizma) Kalorimetri Kullanılarak Çay Tarla Toprağındaki Mikroorganizmaların Gelişim Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 
 • Mikrodalga Enerjisinin Çayın İşlenmesinde Kullanılma Olanağının Araştırılması
 • Mobille Mapper  (Mobil Haritalayıcı)
 • Muhtelif Hasat Şekillerinin Yıllık Mahsüle Tesiri Üzerine Araştırmalar, Gültekin Çelebioğlu, Galip Şen, Gürbüz Çapan, Yaşar Gürcü, (1968 öncesi)
 • Muhtelif Zamanlarda Yapılan Budama ve Çelik Almanın Çay Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Tesirlerinin Araştırılması, Gültekin Çelebioğlu, Hamit Vanlı, 1968-1971
N
 • Nasıl Çay Toplayalım?, Hülya Mahmutoğlu, Çaykur Dergisi 5, 1989
 • Neden Çelik Çay? Hülya Mahmutoğlu, 1986, Çaykur Dergisi Yıl:3 Sayı:7 Sayfa: 15
 • Niçin Çay İçiyoruz? Muharrem Öksüz, 1986, Sayı 4
 • Nostaljik Çay Kıvırma Makine Patentleri  1865, 1911, 1913, 1922, 1937
 • N,P,K'lı Gübrelerin Ayrı ayrı ve Beraberce Kullanılmaları Halinde Çay Mahsül Miktarı Üzerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Tespiti, Mevlut Kinez, Gürbüz Çapan, Özdemir Sevimli, 1960-1969
O - Ö
 • Oksijen İzotopuyla Zenginleştirme Çay Aksesyonlarında En Yüksek Yaprak Verimine Ulaşma
 • Olgun Çay Bitkilerinde Kök Aktivitesi ve Yenilenmesi Üzerine Kök Budamanın Etkileri 
 • Organik Çay, Muammer Demet
 • Organik Çay Üretmek İçin Dönüşüm
 • Organik Tarımın Tasarımı ve Gerekliliği, Ekrem Yüce, Dr. Muammer Sarımehmet
 • Orman Fidanlıklarında Gübre Olarak Kullanılması
 • Ormancı ve Çaycı Zihni Derin ve Memleket Çaycılığının Gelişmesindeki Payı,   Kutluk,Halil
 • Ortak Piyasa Düzenleri Çay Alt Çalışma Grubu Raporu - 2006 
 • Ortodoks Çay'da Imidacloprid'in Kaybı ve Mamul Çay'dan Deme Geçişi
 • Ortodoks ve Çaykur Yöntemleri ile Üretilen Farklı Sınıf Siyah Çayların Mineral İçerikleri
 • Özçay ve Boya Konsantreleri Üretimi, G.N. Pruıdze,Çev. Ö.Lütfü Gürses
P
 • Paketli Çay Dağıtımının  Optimizasyonunda  Elde Edilen Sonuçlar, Hilmi  Zengin
 • Paketli Çayda İç Piyasa Sorunlarının Çözülmesi Konusunda Yapılan Çalışmalar, Ata Cengiz Duman
 • Pelin  Biyolojisi Fındık ve Çay Bahçelerinde Mücadele İmkanları Üzerine Araştırmalar, Ahmet Güncan
 • Pestisitlerin Uygulanıp Uygulanmayacağına Nasıl Karar Verirsiniz?
 • Phylogenetıc Analysıs Of Tea Clones Usıng Rapd Markers In Turkey 
 • Plan Döneminde Çaycılığımız, Cemil Altın
 • Polonya Piyasasındaki En Tanınmış Çay Çeşitlerinin Tanen ve Kafein İçerikleri, Z.Ganowıak, Çev.Ö.Lütfü Gürses
 • Polonya'da 1980-1985 Yıllarında Kahve Tüketimine Karşı Çay Tüketimi, Ryszand Plekos, Çev.Arıkan Rauf
 • Potasyumun Çay Yapraklarının Azot ve Karbonhidrat Kapsamı İle Mamül Çayların Kalitesi .., Çev. Mehmet
 • Pratik Çay ve Fındık Ziraatı, Osman Aslan,1954 *
 • Pratik Çay Ziraatı,  Asım Zihnioğlu, 1960 *
 • Pratik Çaycılık,  Kazım Kartal, Mevlüt Kinez

R
 • Rize Artvin Yöresi Çay Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 2009 -2010
 • Rize Bölgesinde Çay Yetiştirme ve İşlemenin Bugünkü Durumu ve Meseleleri, Sait Tahsin Tekeli
 • Rize Bölgesinde Çay Yetiştirmenin ve İşlemenin Meseleleri, Sait Tahsin Tekeli, 1961 *
 • Rize Çay Tohumu Saponininin Hazırlanması, Safhalandırılması ve Bazı Fiziksel Özellikleri,  Tevfik Bigat,
 • Rize Çay Topraklarının Anzim Aktivite İleToprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Hüseyin Ünal, 1967, *
 • Rize Çayı ve Çay Davamız,   Demiriz, A.Hüsnü
 • Rize Çayı, Aktan,Reşat
 • Rize Çayı, Bilger, İlhami O.
 • Rize Çayı, Doğukan,Suphi Rıza
 • Rize Çayı, Selim Cavit
 • Rize Çayımız,  Afşar,İlhan
 • Rize Çayları Üzerine Araştırmalar,   Sait TahsinTekeli
 • Rize Çayları Üzerine Teknik Araştırmalar,  Sait TahsinTekeli
 • Rize Çaylarında Zararlı Böcekler,  Alkan ,Bekir
 • Rize Çaylarının Terkip Keyfiyetleri İle Bunlar Üzerinde İşlemenin Tesirine Ait Araştırmalar,  Kaptan,Bülent
 • Rize İlinin Bazı Ekolojik Koşullarında Seleksiyonla Bulunan Altı Çay (Camellia sinensis  (L) O. Kuntze Klonunun (f-3, M-10, D-7, T-10, G-3 ve P-20) Gelişiminin Araştırılması. ,Mahmutoğlu Hülya Mahmutoğlu, Doktora  tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı  Orman  Mühendisliği Programı Ocak-1994
 • Rize Şartlarında Çay Bitkisinde En Uygun Toplama Aralığı Tesbiti
 • Rize Koşullarında Çayda Meydana Gelen Toplama Aralığının Tespiti, Vanlı,Hamit-Mutlu,N
 • Rize İlinin Bazı Ekolojik Koşullarında, Seleksiyonla Bulunan Altı Çay Klonunun ( F-3, M-10, D-7, T-10,G-3 ve P-20) Gelişiminin Araştırılması
 • Rize ve Çevresinde Yetiştirilen Çay Bitkisinin Azotlu Gübre İstekleri..., Necdet Yurtsever,-NazmiÜlgen,1976  *
 • Rize Ziraat Topraklarında Yıkanma ile Vuku bulan Nitrojen Kaybı Üzerine Bir Araştırma
 • Rize'de Çay İşleme Aşamalarında İzole Edilen Maya Mantarlarının Tanımlanması
 • Rize'de Çay ve Zihni Derin,  Ziraat Dünyası
 • Rize'de Çay Yetiştirilmesi Rize Çayları Üzerinde Araştırmalar, Sait TahsinTekeli
 • Rize'de Çay Yetiştirme İşleri ve Rize Çayları, Sait TahsinTekeli
 • Rize'de Çay Yetiştirmenin Tabii Esasları, Sait TahsinTekeli, 1943 *
 • Rize'de Çay,  Reşat Aktan,1946 *
 • Rize'de Çaycılık,  A. İnanç,
 • Rize'miz ve Çaykur, Gür,Yılmaz
 • Rotorvan ve Ortadoks Siyah Çayların Bileşimi Üzerinde Araştırmalar, Ünal Yurdagel-Yaman Ünal Rıza
 • Rusya'da Çay Endüstrisi,  Punjar,M.R, Çev.Cengiz,Yusuf,
S
 • Sahte Gübre Tehlikesi
 • Sarıulak Tarsus Zeytini ve Siyah Çaydan Elde Edilen Fenol Ekstraktlarının Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
 • Saturasyon Açığının Verime Etkisi 
 • Selçuk Üniversitesi Aksehir Saglık Yüksekokulu Hemsirelik Ögrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıkları
 • Ses Absorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
 • Sen Çilekeş Çay,   Kaptan Bülent
 • Seylan ve Hindistan Çay Endüstrisinde Son Gelişmeler,   Asım Zihnioğlu, 1966, *
 • Seylan'da Çay İmalatı,  Keegel,E.L.   Çev. MevlütKinez, 1968  *
 • Sıcak Su İle Çay Artıklarından Kafein Ekstraksiyonu
 • Sıcak Suyla Muamele Ederek Taze Yeşil Çay Yapraklarının Kafeinsizleştirilmesi
 • Siyah Çay İle Kumaş Boyama Teknikleri
 • Sigara ve Çaya Bağlı Kalsiyum Fosfat Konsantraksiyonları İle....., Murat Özbek
 • Siyah Çay Dem ve Posasının Duyusal Özellikleri ve Bunlar Üzerine Etkili Faktörler, Feramuz Özdemir
 • Siyah Çay İmalatında Dondurarak Soldurma Üzerine Çalışmalar
 • Siyah Çay İmalatında Farklı Kıvırma Metotlarının Uç Sürgün Dönemi ....Özdemir;Feramuz-Gökalp,Hüsnü Y.- S.Nas
 • Siyah Çay İmalatında Kıvırma Teknolojisi ve Dikkat Edilecek Hususlar, Özdemir;Feramuz-Gökalp,Hüsnü Yusuf
 • Siyah Çay İşlemesi Aşamalarında Cu, Fe, Zn, Mn ve Aluminyum Bulaşması, Kütük,A.Cihat-Kacar,Burhan
 • Siyah Çay Kalitesi Üzerine Depolama Şartları ve Paketleme Materyalinin Etkisi, F.Keleş, S.Nas, Hamit Vanlı
 • Siyah Çay Kalitesi Üzerine Kurutmanın Etkisi
 • Siyah Çay Kalitesi ve Standardlar, Mehmet Tüfekçi
 • Siyah Çay Nevilerinin Tat, Aroma ve Duyusal Açıdan Değerlendirilmesi
 • Siyah Çay Polifenolik Theaflavin’inin Oksidatif Dimerizasyonunun İki Tipi 
 • Siyah Çay Sanayiinde Uygulanan Farklı Kıvırma Metotlarının ....Analizi, F. Özdemir-, H. Yusuf Gökalp, S.Nas
 • Siyah Çay Standardının Revizyonu, Artık,Nevzat-Poyrazoğlu, Ender S.
 • Siyah Çay Theaflavinlerinin Üretiminde P. Oksidaz ve Peroksidaz’ın Rolü
 • Siyah Çay Üretimi Süresince Polifenol Oksidaz  Aktivitesindeki Değişimler 
 • Siyah Çay Üretiminde Hammadde,Teknoloji, Kalite İlişkisi, Sabahattin Nas
 • Siyah Çay Üretiminde Farklı Kıvırma Tekniklerinin Karşılaştırılması ve Bunun Siyah Çay Verimi ve Kalitesine Etkisi, 1990, Pr.Dr.Hüsnü yusuf Gökalp, Feramuz Özdemir, Sebahattin Nas
 • Siyah Çay Üretiminde Renk Esaslı Rafinasyon Teknolojisi
 • Siyah Çay'a Krom Kontaminasyonu ve Çay Demi İçerisine Transferi
 • Siyah Çay’da Aflatoksin Analizi İçin AFLACARD TOTAL
 • Siyah Çayda Aroma Madelerinin Oluşumu
 • Siyah Çayda Kaliteden Sorumlu Bileşiklerin Gelişimi Üzerine Fermantasyon Zamanının Etkisi
 • Siyah Çayda Theeaflavin Miktarını Ölçmek İçin Geliştirilen Flavognast ve Aliminyum Klorür Spektral Analiz Metodları Arasındaki İlişki, A.Celil Kayıkçı - Biyokimya Kısım Müdürü, 1991
 • Siyah Çayın Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitesi ile Ölçümlenen  Toplam Polifenol İçeriği Üzerine Ekstraksiyon Koşullarının Etkisi
 • Siyah Çayın Aroma Bileşenleri ile Kalitesi Üzerine Budama ve Budamadan Sonraki Zamanın Etkisi 
 • Siyah Çayın Biyoteknolojisi Ve Biyoaktif Konsantrelerinin Üretimi, Çev.Gürses Ö.Lütfü
 • Siyah Çayın Biyoyararlılığı
 • Siyah Çayın Katı Madde Ekstraksiyon Verimi ve Krema Partikülü Oluşumu Üzerine pH’nın Etkisi
 • Siyah Çayın Kokulandırılması Çalışmaları, Mustafa Bilsel, 1977
 • Siyah Çayın Kolestrol ve Yağ Asidi Seviyelerini Düzenlemedeki Önemi
 • Siyah Çayın Total Kül, Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül İçerikleri
 • Siyah Çayların Depolama Stabilitesini Arttırmak ve Dekontimanasyon için y (Gamma) Işımasının İşlevselliği 
 • Siyah Çayların .......  İmalat Metodu  ve Sürgün Dönemlerinin Etkisi, F. Özdemir-, H. Yusuf Gökalp, S.Nas
 • Siyah Çayların Theaflavin Düzeyleri Üzerine Demleme İçin Kullanılan Suyun Etkisi
 • Siyah ve Yeşil Çayda Demleme Usülleri ve Faydaları, Köksal Kasapoğlu
 • Siyah ve Yeşil Çay ile Atıklarının Antioksidan Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Siyah ve Yeşil Çaylardan Hazırlanan Jellerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • Soğuk Buhar Atomik Absorsiyon Yöntemiyle Çayda Civa Tayininde..., Okan,Abdullah-Güçer Şeref-Pekin Burhan
 • Soldurulmuş Yapraklar, Siyah ve Yeşil Çayın Buharlaşma, Isı ve Nem Tutma Isotermleri
 • Sovyetler Birliğine Çay İhracatımız, Süreyya Turgut
 • Spektrokolorimetre İle Fermantasyon Testi
 • Standards of Tea for Ensuring Market Requirement
 • Studies om Mycoflora and Aflatoxin in Regular and Decaffeinated Black Tea
 • Süre ve Sıcaklığın Yeşil Çayda Deme Geçen Kateşinler Üzerine Etkisi
 • Sürgün Olgunluğu ve Soğuk Depolama Yoluyla Çay Yapraklarının  Polifenol Oksidaz Aktivitesi ve Kimyasal Bileşenlerindeki Değişimler
T
 • Tas-Tis Bir Yudum Çay, Salah Bilsel
 • Taze Çay Sürgünlerinin Oksidaz Enzim Aktivitelerinin Tespiti
 • Taze Çay Yaprağının Gelişiminin Ölçülmesi
 • Taze Çay Yapraklarının Akustik Karakteristikleri
 • Tetanoz Toksininin Etkisine Karşı Siyah Çay Ekstraktının Thearubigin Fonksiyonun Koruyucu Mekanizması
 • The Conversion of Alder Coppice to Tea Plantations in the Humid Northern Blacksea Region
 • Theaceae Germplazm Bibliyografyası 
 • Toplam Kateşin ve Fraksiyonları Temeli Üzerinde UPASI Çay Klonlarının Genetik Farklılığı
 • Toplama Aralığından Çok, Güncel Sürgün Büyümesine Dayalı Olarak Çay’da Sürgünlerin Optimum Hasat Tablası Uzunluğunun Belirlenmesi
 • Toplama Standardı ve Fermantasyon Zamanındaki Farklılıklardan Kaynaklanan Siyah Çay Kalitesindeki Değişimler
 • Toprağa Bambu Odun Kömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek
 • Toprak Analiz Sonuçlarına Göre Gübre Tavsiyeleri 
 • Transgenik Çay Bitkisi Nasıl Üretilir?   (GDO'lü Çay Üretimi)
 • Türk Çay İşletmeleri, A.Fethi Açıl
 • Türk Çay Tarımı ve Sanayiinini Geleceği, Muharrem Öksüz, Çay Dergisi, 1979, Sayı 4
 • Türk Çay Tohumu ve Memleketimizde Çay Tohumundan Yağ Üretme Olanakları, Yazıcıoğlu,Turgut
 • Türk Çay Tohumu Yağı,  Bigat,Tevfik
 • Türk Çay Tohumu Yağının Kimyasal ve Spektrel Özellikleri,   Bigat, Tevfik
 • Türk Çaycılığı, Muammer Demet
 • Türk Çaycılığının Bugünkü Durumu, İhtiyaçları ve İstikbaliHakkında Bir Etüt,  Kartal,Kazım- Zihnioğlu,Asım
 • Türk Çaycılığının Dünü, Bugünü ve Geleceği, İrfanoğlu,Mehmet
 • Türk Çayının Dünü ve Bugünü, Ali Rıza Saklı, Kaknüs Yayınları, 2008
 • Türk Çaycılığının Önderleri, Öksüz,Muharrem
 • Türk Çaycılığının Tarihçesi, Erden,Mustafa
 • Türk Çayı ve Çaycılığımız Cumhuriyetin 50. Yılında,   Çay Kurumu
 • Türk Çayı ve İstikbali,   Asım Zincirlioğlu
 • Türk Çayının Lif ve Yaprak Sapı Atıklarından Kafein Elde Etmek
 • Türk Çayları Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre Çay Sanayiinin Kuruluşundan..., F.Özdemir, S.Nas....
 • Türk Çaylarında Bazı Toksik Metallerin (Kurşun, Kadmiyum, Civa) Araştırılması
 • Türk Çaylarında Kafein ve Tanen Miktarları Üzerinde Araştırmalar, Ömer Lütfü  Gürses - Nevzat Artık
 • Türk Çaylarında Kalite Parametreleri  ve Mineral Maddelerin Farklı Demleme Koşullarında Deme Geçme Miktarları
 • Türk Çaylarındaki Polifenollerin Analizi
 • Türk Çaylarındaki Bazı Elementler Üzerine Limonun Etkisi
 • Türk Çaylarının Analatik Karakterleri Üzerine Araştırmalar (1979-1980 Yılı Eldesi), Yurdagel,Ünal
 • Türk Çaylarının Antitiyamin Aktivitesi Üzerinde Bir Çalışma, Türkay,Özlem
 • Türk Çaylarının Bazı Metal Analizleri, Günar,Ayşe
 • Türk Çaylarının Bileşimine Sağlık Yönünden Bakış, Ömer Lütfü Gürses
 • Türk Çaylarının Kaliteleri, Mehmet  Tüfekçi
 • Türk Çaylarının Kurşun ve Civa Kapsamları, Özbek,Nurinnisa-Aksoy,Tevfik
 • Türk Çaylarının Nesnel Kalite Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi
 • Türk Ekonomisinde Çay, Koray Başol,
 • Türk ve Yabancı Çayların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması, Burhan Kacar...,
 • Türkiye Çay İhracatçısı Olabilir mi?   Veyisoğlu,Celil
 • Türkiye Çay İşletmeleri, A. Fethi Açıl, 1957, *
 • Türkiye Çay İşletmeleri Kanununun Milletmeclisinde Muzakeresi, Salih  Zeki Köseoğlu,1971 *
 • Türkiye Çay Sanayiinde Serbest Rekabet ve Yeni Dönemde Çaykur'un Yeri, Tarık Araslı
 • Türkiye Çaycılığı, Sorunları ve Çözümleri, Muharrem Öksüz
 • Türkiye Çaycılığında Fidan Sorunu, Çelik,Hasan-Çelik,Menşure
 • Türkiye Çaycılığının Sorunları ve Çözüm Yolları" Konulu 6.İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu, Çay Kurumu
 • Türkiye Çaylarında Pestisit Bakiye Tayinleri, Ungan,F.Gönül
 • Türkiye İçin Ortadoks Kıvırma ve Fermantasyon, K.A.Joseph,Çev.Ö.Lütfü Gürses
 • Türkiye Şartlarında Farklı Çay İmalat Metodlarının Mukayesesi
 • Türkiye Şartlarında Vasıfsız Çay Ürününü İşlemenin İşletmeye Olumsuz Etkileri, İsmail Kamacı
 • Türkiye, İran, Pakistan Çay Yetiştiriciliği,  Sait Tahsin Tekeli
 • Türkiyede C.T.C (Crushing, Toaring, Curling) Yöntemiyle Siyah Çay İmalatı
 • Türkiye'de Çay,  Yapı Kredi Bankası, 1969 Nisan *
 • Türkiye'de Çay Artıklarından Kafein Üretilmesi, Muharrem Öksüz, Mehmet Demirci
 • Türkiye'de Çay Davaları,   İhsan Ekin,
 • Türkiye'de Çay Ekonomisinin Ana Çizgileri ve Çay Tarımının Yarattığı Sosyo-Ekonomik Etkiler, Hasan Özyurt
 • Türkiye'de Çay İktisadiyatı,  Şevket Raşit Hatipoğlu, 1939 *
 • Türkiye'de Çay İmalat Tesislerinde Çay Yapraklarının İşlemesini Mekanize Eden...., İlyas Kurtuluş Tuncer
 • Türkiye'de Çay İstihsal ve İstihlak Durumu,  Veyisoğlu,Celil
 • Türkiye'de Çay Meselesi, Sait Tahsin Tekeli
 • Türkiye'de Çay Politikası, Gün,Sema-Aksoy,Suat
 • Türkiye'de Çay Sanayiinin Ekonomik Durumu,  Sait Tahsin Tekeli
 • Türkiye'de Çay Sanayiinin Gelişmesi ve Problemleri,  Sait Tahsin Tekeli
 • Türkiye'de Çay Sorunu, ArslanKarabağlı,
 • Türkiye'de Çay Tarım ve Endüstrisi, Hasan Özyurt
 • Türkiye'de Çay Tarım ve İşleme Teknolojisi, Vanlı,Hamit
 • Türkiye'de Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Mikroelement Gereksinmeleri
 • Türkiye'de Çay Tarımının Bugünkü Durumu, Hatice Dumanoğlu
 • Türkiye'de Çay Tarımının Yapısı, Üretim-Üretici ve Dış Ticaret Sorunları, Köksal Kasapoğlu, KTÜ, 1998
 • Türkiye'de Çay Tarımının Yarattığı Sosyo-Ekonomik Etkilerin Ölçümü, Hasan Özyurt,  1989  *
 • Türkiye'de Çay Tekelinin Kaldırılmasından Sonra Beklenen Gelişmeler, Hasan Özyurt
 • Türkiye'de Çay Tüketimi Tahminleri,  AlaaddinBaşaran,1973, *
 • Türkiye'de Çay Üretim ve Sanayii, KemalKalender,
 • Türkiye'de Çay Üretim ve Sorunları, Tarım ve Mühendislik
 • Türkiye'de Çay Üretim ve Tüketimi, Cemil Altın
 • Türkiye'de Çay Üretimi ve Pazarlanması, Vanlı,Hamit
 • Türkiye'de Çay ve İklim,  Şükrü
 • Türkiye'de Çay Yaprağı Arzının Nerlove Modeli Altında Tahmini, Hakan Birben, 1997 (Karadeniz Teknik Ünv.)
 • Türkiye'de Çay Yetiştirilmesi,  Tunçbilek,Necdet
 • Türkiye'de Çay Ziraatı 23 -30 Ağustos Çay Bayramı Münasebetiyle, Kinez,Mevlüt
 • Türkiye'de Çay Ziraatı ve Endüstrisi,   Tevfik Tarkan, 1973 *
 • Türkiye'de Çay Ziraatı,Gelişmesi ve  Problemleri, Necdet Tunçbilek, 1961 *
 • Türkiye'de Çaycılığın Kısa Tarihçesi, Gümrükve Tekel Bakanlığı
 • Türkiye'de Paket Çay Dağıtım Sistemine Alternatif Çözüm, Kargı, Nihal-Terzi,Harun
 • Türkiye'de Radyasyonlu Çay Sorunu, Ahmet Yüksel Özemre
 • Türkiye’de Rotorvane ve Orthodoks Çay İmalatında Mamul Çaylarda Kalite Farklılıkları, Buna Etki Eden Faktörler ve Bu İmalat sisteminin Mukayesesi, Dr.Muharrem Öksüz, Fatih Ulutaş, 1986
 • Türkiye'de Seleksiyonla Bulunan İki Kolon Çaydan Çay Fidanının Büyümesi Üzerine...., Muammer Sarımehmet,1990 *
 • Türk Siyah Çay İmalatında Optimum Fermantasyon Zamanının Belirlenmesi
 • Türk Siyah Çayının Fenolik Madde Kompozisyonu Üzerine Rakım, Sürgün Dönemi ve Çay Sınıfının Etkisi 
 • Türk Siyah Çayının İçerdiği Florür'ü Etkileyen Değişkenler
 • Türkiye'de Çay Artıklarından Kafein Üretimi, Muharrem Öksüz, Çaykur Dergisi, 1985, Sayı 3
 • Türkiye'de Seleksiyonla Bulunan İki klon Çaydan Üretilen Çay fidanlarının Büyümesi Üzerine N, P ve K Gübresinin Etkisi, Dr.Muammer Sarımehmet, 1988
 • Türkiye’de Seleksiyonla Bulunan Üç Çay Klonunun (Fener-3, Muradiye-10, Derepazarı- 7) Doku Kültürü Yöntemi İle Çoğaltılması Olanakları
 • Türkiye’de Seleksiyonla Seçilen İki Klon Çayın (Muradiye-10 ve Fener-3) Azot, Fosfor ve Potasyum (N.P.K) İhtiyaçlarının Tespiti İle İlgili bir Araştırma, 1985
 • Türkiye'de Üretilen Çayın ve Çay Fosfor Durumu, Özgümüş Turan- Burhan Kaçar
 • Türkiye'de Üretilen Çayın ve Çay Topraklarının Potasyum Durumu, Kacar,Burhan-Özgümüş,A.-Katkat,A.Vahap
 • Türkiye'de Üretilen İki Farklı Türdeki Çayın Fluorür Oranlarının Belirlenmesi ve ..., Tiritoğlu,Meserret Nurdan
 • Türkiye'de ve Cihanda Şeker,Çay ve Kahve,  Kazım, 1934 *
 • Türkiye'de ve Çaycılıkta Turistik, Sosyal Kültürel,Ekonomik Rize, Arer,Rahmi
 • Türkiye'de ve Dünyada Çay, Önentürk,Pınar
 • Türkiye'de Yeşil Çay Üretimi, Muammer Demet
 • Türkiye’de Yetişen Çay Yapraklarında; Toplam Fenolik, Antioksidan Aktivite, Bitki Besin Elementleri ve Yağ Asitlerinin Mevsimsel Değişimi 
 • Türkiye'de Yetiştirilen Çay Bitkisinin İç Morfolojik Özellikleri ve Farklı Yetişme Koşullarının..., Ziya Gerçek
 • Türkiye'de Çay Üretimi ve Pazarlamasının Tarihi    (İngilizce)
 • Türkiye'de Çayın Bazı Kalite Özellikleri ve Taze Sürgün Verimi Üzerine Farklı Budama Aralıklarının Etkileri
 • Türkiye'de Organik Çay
 • Türkiye'de Tarım Destekleme Politikaları ve Çay Sektörü
 • Türkiye'de Üretilen Siyah Çayların Türk Gıda Kodeksine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Türkiye'nin Çay İstihsali,   İktisat Gazetesi
 •  Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Büyüyen Çay (Camellia sinensis)'ın Besin Elementi Durumu Üzerine Bir İnceleme   (İngilizce)
U -Ü
 • Uluslararası Çay Pazarlaması ve Türkiye, Hamit Vanlı
 • Uluslarası Çay Sempozyumu 26-28 Haziran,1987,Rize, Çaykur-Tubitak
 • Uygulanan Çay Politikalarının Sosyo-Ekonomik Sonuçlarının İyileştirilmesine Yönelik Eylemler, Kaptan Kaptangil
 • Uyumlu ve Uyumsuz Tozlaşmayı Müteakip Camellia sinensis (L) O.Kuntze'nin Stigma-Style Dokusu İçersindeki Peroksidaz... Aktiviteleri
 • Üçüncü Sürgün Dönemi Mahsülünden İmal edilen Mamul Çay Kalitesi Üzerine Ambalaj Çeşit ve Depolama Şartlarının Etkisi, 1985
 • Üçüncü Sürgün Dönemi Ürünlerinden Elde edilen Siyah Çayların Kalitesi Üzerine Depolama Şartları ve Paketleme Materyalinin Etkisi, 1986, Dr.Muharrem Öksüz, Fatih Ulutaş, Sebahattin Nas
 • Ülkemiz Koşullarında Çayda Meydana Gelen Sürgün Devrelerinin Tespiti Çelebioğlu,Gültekin,G.-Çapan...
 • Ülkemiz Çay Plantasyon Sahasında Seleksiyonla Bulunan 5 Çeşit Klon Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Muharrem Öksüz, 1984
 • Ülkemiz Çay Topraklarının Bitki Besin Elementleri Muhtevalarının ve Fiziki Yapılarının Tespiti, Muammer Sarımehmet, Mücella Müftüoğlu, Ekrem Yılmaz,  1982 Yılı Çalışma Raporu, Rize, s. 71-92.
 • Ülkemiz Koşullarında Farklı Çay İmalat Metotlarının Mukayesesi, Hamit Vanlı, 1985
 • Ülkemizde Çay Plantasyon Sahalarında Görülen (Henüz Epidemi Yapmamış) Hastalık, Zararlılar ve Bunlarla Mücadele İle  İlgili Ön Çalışma, Turgay Turna, Mücadele Kısım Müdürü, 1991
 • Ülkemizde Çay Tarım ve Teknolojisi, Atatürk Türkiyesi
 • Ülkemizde Çay Tarım ve Teknolojisi, Telatar,Yılmaz
 • Ülkemizde Çayın Milli Servet Olarak Kabülü ve Yetiştirilmesi, Ülkütaşır,Türkan
 • Ülkemizde Çelikten Çay Fidanı Üretiminde Sağlanan Gelişmeler, Çelik,Hasan-Çelik,Menşure
 • Üre Çözeltisi ve Amonyum Sülfatla Gübrelemede Çay Mahsülü Miktarlarının Mukayesesi, Yılmaz Yedekçi, 1966-1967
 • Üretici ve İthalatçı Ülkeler Arasında Dünya Çay Ticareti, Va Mwqura Ngoima
 • Üretim ve İmalat Maliyetleri ve Bunların Düşürülme Yolları, Bülbül,Mehmet
 • Üzerinde Çay Tarımı Yapılan Doğu Karadeniz Bölgesi Podsolik Topraklarının....M. Müftüoğlu- M.Çengel
V - W
 • Verimden Düşen Çaylıkların, Üstün Verim Ve Nitelikli Klonlarla Yenilenme Projesine Ait Fizibilite Çalışması, Hülya  Mahmutoğlu, Muammer Sarımehmet, Turgay Turna, Çaykur, 2004
 • Verimden Düşmüş Yaşlı Çaylıkların Seleksiyonla Elde Edilmiş Üstün Verimli Klonlarla Yenilenmesi Projesi İle İlgili  Fizibilite Çalışması, Dr. Turgay Turna, Dr. Muammer Sarımehmet ve Dr. Hülya Mahmutoğlu 
 • WDXRF Spektrometrisi Yoluyla Farklı Hasat Zamanlarında (Camellia sinensis L.) Çay Yapraklarında Elementsel Değişimlerin Belirlenmesi
Y
 • Yabancı Ot Burgusu
 • Yabancı Ot Fidelerine Karşı Glyphosate ve Çay Tohumu Saponi'nin Büyümeyi Önleyici Etkisi 
 • Yabancı Ot Öldürücü Kullanımı Sonucunda Hindistan Çaylarında Yaşanan Kimyasal Kalıntı Sorunu 
 • Yaprak Gübresinin Çay Bitkisi Yaprağının Kalite ve Mineral Madde İçerikleri Üzerine Etkisi
 • Yapraklardaki Polifenol Oksidaz Aracılığıyla Theaflavinlerin Oksidasyunu Üzerine...., K.LBajaja
 • Yapraktan Bardağa Çay, Burhan Kacar, 1992  *
 • Yarı Mamul ve Mamul Çay Ürünlerinin, Depo ve Ambarlarda Muhafaza Koşullarının Geliştirilmesi İçin Gelişmiş Ülkelerdeki Depo ve Ambar Dizaynlarından Bazı Örnekler
 • Yaşçay Ürününde %Solma, Bozulma Nispetlerinin Tespiti, Mayıs 1978 - Eylül 1978
 • Yaş Çay Ürününün Toplanması, Mevlüt Kinez,
 • Yaş Çay Yaprağı Fiyat Politikası ve Etkileri, Atila Kesim
 • Yaş Çay Yaprağının Standardı, TSE
 • Yeni Çaylık Tesisi
 • Yenilebilir Kaplamalarla Gıda Üretiminde Çay Kateşinlerinin Antioksidan Olarak Kullanımı (Çayın Gıdalarda Raf Ömrünün Uzatılmasındaki Önemi)
 • Yenilen Çay: Çay Yaprağı Turşusu
 • Yeni Beta-Laktamaz İnhibitörlerinin Araştırılması
 • Yeşil Altun Çay, BurhanYangın
 • Yeşil Çay İmalatı, Nejat Ural, Çaykur Dergisi, 1986, Sayı 7
 • Yeşil Çay Nevilerinin Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Üretilen Yeşil çaylarla Mukayesesi İle İlgili Bir Çalışma, Şaziye Ilgaz, Dr.Muammer Sarımehmet, Zuhal Kalcıoğl
 • Yeşil Çay Üretimi,Teknolojisi ve Ülkemizde Yeşil Çay Üretimi, Gökalp,Hüsnü Yusuf-Çeper,Şaziye
 • Yeşil Çay Üretimimiz, Nejat Ural, Çaykur Dergisi, 1990, Sayı 14
 • Yeşil Çay ve Sağlık, Hamit Vanlı
 • Yeşil Çay Üretiminde Yüksek Yaprak Nemi İçin Yeni Bir Sensör
 • Yeşil Çay ve Deri
 • Yeşil Çay ve Kemik Metobalizması
 • Yeşil Çayın Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları
 • Yeşil Çayın Kalitesinin Korunması Üzerine Mikrodalga ve Fırında Isıtma Yoluyla Enzim İnaktivasyonunun Etkisi
 • Yığın Çay Kurutucu İçin İzleme Sistemi Esaslı Bir Mikro Kontrol Cihazı
 • Yurdumuzda Çay Sanayii,   Muzaffer Daysal,1972  *
 • Yurtiçi Paketli Çay Satışlarında Katedilen Mesafe, Ata Cengiz Duman,
 • Yüksek  Performanslı Likit Kromatografi/Atm. Bas. İyonize Kütle Spekt. Yoluyla Türetilmiş ve Türetilmemiş Theanine Enantiomerlerinin Analizi 

Z


Ana Sayfa