Rize Belediye BaşkanlarıHakkı Mataracı
(1923 – 1936)
Mucip Kemalyeri
(1936 – 1938)  (1950 – 1952)
Hasan Fehmi Biber
(1938 – 1950)
Ahmet Vardal
(1952 – 1953)
Ethem Şevki Kepenek
(1953 – 1954)
İbrahim Şerifoğlu
(1954 – 1955)

Mustafa Ardal
(1955 – 1956)
Ali Karagöz
"Vekil" (1956 – 1957)
Ziya Çalışır
"Vekil" (1957 – 1959)
Ertuğrul Ünlüler
"Vekil" (1959 – 1960)
Adil Aktan
"Vekil" (1960 – 1963)
Ekrem Orhon
(1963 -1972) (1980 – 1983)
Ahmet Karali
(1972 – 1973)
İsmail Ömeroğlu
(1973 – 1977)
Ömer Bayar
(1977 – 1980)
İsmet Kara
"Atama" (1983 – 1984)
Bülent Koç
(26.03.1984 – 29.03.1989)
Memiş Ali Usta
(29.03.1989 – 27.03.1994)
Şevki Yılmaz
(27.03.1994 -01.11.1995)
Hasan Uzun
"Vekil" (27.11.1995 – 02.06.1996)
Hızır Hop
(04.07.1996 – 28.03.2004)
Halil Bakırcı
(28.03.2004 – 30.03.2014)
Prof.Dr. Reşat Kasap
(31.03.2014 – 31.03.2019)
Rahmi Metin
(01.04.2019 –