Mirac Kandili Niçin Kutlanmalı?
MÎRAC; İSRÂ SÜRESİNİ ANLAMAK İÇİN KUTLANMALI !

DERSİMİZ KANDİL, KONUMUZ MÎRAC, KAYNAĞIMIZ ;İSRÂ SÜRESİ: MÎRAC; İSRÂ SÜRESİNİ ANLAMAK İÇİN KUTLANMALI !

Can kardeşlerim, yazdığım bu yazıyı önce kendime, sonra ümmete biraz’da serzenişte bulunarak sunmak isterim. (BU GECE BUNLAR KANDİLİNİZ OLSUN.)

Nedir bizim halimiz? Ümmet yıllarca; kandil var mı yok mu?, miraç canlı mı,manevî mi?, Yok efendim, burakla mı binekle mi?, gece mi, gündüz mü?, gerçek mi, varsayım mı?, Cibrîl ile mi, asansörle mi?, Allah’ı gördü mü,görmedi mi?, namaz 50 mi,5 mi?, yalnız mı, refakatçi ile mi? Daha nelerrr……neler….!!!

BUNLARLA UĞRAŞANLAR, NEDEN ALLAH’IN, GÖKTEKİ ÂYETLERİNİ PEYGAMBERİNE GÖSTERMEK İSTEDİĞİNİ YALDIZLAYA YALDIZLAYA ANLATIRLARDA, MÎRAC’TAN BAHSEDEN “İSR” SÜRESİ’NİN ÂYETLERİNİ ALLAH’IN KULLARINA TANITIP HAYATA GEÇİRMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEZLER, NE DERSİNİZ? 42 maddede ayırabildiğim gerçek miracı sizlere hatırlatmak istedim.

Bu gece miracı kutlamak isteyenleri, İsrâ süresini anlayarak okuyup düşünmeye davet ediyorum:

1-Allah, kendinden başka vekil edinmeyi yasakladı.(İsrâ süresi:2.âyet.)

2-Çokca şükretmeyi emretti.(Şükür lâfla olmaz, size verilenin dönüşümünü yapmalısınız. meselâ; bu yazıya ben bana verileni hapsetmemek için 4.5 saatimi ayırdım. -İsrâ süresi:3.âyet.)

3-Eğer iyilik yaparsanız, kendinize iyilik yapmış olursunuz, Eğer kötülük yaparsanız, kendinize kötülük yapmış olursunuz. ”Allah’a fatura kesmek yasaklanmıştır.” (İsrâ süresi:7.âyet.)

4-Şüphesiz bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amel işleyen mü’minlere büyük bir mükâfat müjdelenir. (İsrâ süresi:9.âyet.)

5-Ahireti inkâr edenlere de büyük bir azap hatırlatılmıştır. (İsrâ süresi:10.âyet.)

6-İnsanın aceleci olduğu, hayra çağırır gibi şerre de çağırdığı gerçeği vurgulanmıştır. (İsrâ süresi:11.âyet.)

7-Biz her insanın kaderini çabalarına (seçimlerine) bağlı kıldık.(iradeye dayalı mecburi bir kader yoktur, tercihler vardır.) (İsrâ süresi:13.âyet.)

8-Her nefsin hesaba çekileceği gerçeği bize sunuldu. (Peygamberler de dahil) (İsrâ süresi:14.âyet.)

9-Günah yükü taşıyan hiç kimse başkasının günahını üstlenemez,(günah-sevap takası yoktur). (İsrâ süresi:15.âyet.)

10-Peygamber gönderilmedikçe azap yoktur.(peygambersiz toplumun olmadığını görüyoruz. (İsrâ süresi:15.âyet.)

11-Helak olacak ülke (ileri gelenleri, zenginleri ve yöneticilerine) önce uyarı sonra(uymazlarsa) helâk vaadedilmiştir. (İsrâ süresi:16.âyet.)

12-Dünyayı çabucak isteyene istediği verilir sonra tek dünyalılara cehennem hak olur. (İsrâ süresi:18.âyet.)

13-Kim samimi bir şekilde iman eder, gereği gibi çalışırsa Allah katında makbuldür. (İsrâ süresi:19.âyet.)

14-Allahın yanında başka bir İlâh edime yasaklanmıştır. (İsrâ süresi:22.âyet.)

15-Allah, kendisinden başkasına ibadet etmemeyi, anne-babaya (pazarlıksız) iyi davranmayı emreder. (İsrâ süresi:23.âyet.)

16-“Eğer, ana-babanızdan biri veya her ikisi birden ihtiyarlık çağına ulaşırsa onlara (öff) bile denmesi yasaklanmış, tevâzu’lu davranılması istenmiştir. (İsrâ süresi:24.âyet.)

17-Allah yardımı emretmiştir. Ayrıca israf yasaklanmıştır. (İsrâ süresi:26.âyet.)

18-Cimrilik kesin yasaklanmıştır.(savurganlık da öyle)- (İsrâ süresi:29.âyet.)

19-Açlık korkusuyla çocukları öldürmek (kürtaj yoluyla aldırmak) haram kılınmıştır. Rızık sahibi allahtır. (İsrâ süresi:31.âyet.)

20-Zina kesin yasaklanmıştır. (İsrâ süresi:32.âyet.)

21- Haksız bir yere hiçbir canlıyı öldürmeyiniz buyurulmuştur. (İsrâ süresi:33.âyet.)

22- Yetim koruma altına alınmıştır. (İsrâ süresi:34.âyet.)

23-Ölçü ve tartı hususunda müslümanlar kesin uyarılmıştır. (İsrâ süresi:35.âyet.)

24-Kesin olmayan bilgiye uymak, onunla amel etmek yasaklanmıştır. (İsrâ süresi:36.âyet.)

25-Kibir-gurur ve büyüklenme kesinlikle men edilmiştir. (İsrâ süresi:37.âyet.)

26-Çok İlâhlılık yasaklanmıştır. (İsrâ süresi:42.âyet.)

27-Allah her hal’ü kârda (kemik de osa, taş da olsa) diriltir. (İsrâ süresi:50.âyet.)

27-Allah, şeytanın apaçık düşman olduğunu hatırlatır. (İsrâ süresi:53.âyet.)

28-Allahın hidayeti ve dalaleti kulun kendi istemesine bağlı kılınmıştır. Allah kendinden başka vekil kabul etmedi. (İsrâ süresi:54.âyet.)

29-Kur’anla, mucize hususu açığa kavuşturulmuştur. Bak; (İsrâ süresi:59.âyet.)

30-Şeytanın imtihanı ve ödeyeceği bedel burada açık-seçik belirtilmiştir. Bak:(İsrâ süresi:61-62.âyet.)

31-Şeytanın düşman olduğu ancak, Allah’ın samimi kullarının üzerinde otoritesi olmadığı vurgulanmıştır. Bak:(İsrâ süresi:65.âyet.)

32-İnsanın nankör olduğuna vurgu yapılmıştır. Bak:(İsrâ süresi:67.âyet.)

33-Mahşerde kitabı sağından verilenlerin cennetle ödüllendirileceği bildirildi. Bak:(İsrâ süresi:71.âyet.)

34-Bu dünyada doğru yolu bulamayanların âhirette de kör olacağı bildirilmiştir. (İsrâ süresi:72.âyet.)

35- Kâfirin dostluğunun Allah’ın dostluğunu kaybettireceği gerçeği vurgulandı. (İsrâ süresi:73.âyet.)

36-Namaz ve teheccüd (gece) ibadetleri emredildi. (İsrâ süresi:78-79.âyet.)

37-Hak geldiği yerde batıl duramaz. (İsrâ süresi:81.âyet.)

38-Mü’minlerin şifasının Kur’an olduğu anlaşılmıştır. (İsrâ süresi:82.âyet.)

39-Kur’anda her türlü misal verilmiştir, fakat yine de insanların çoğu inkarda ısrarcıdırlar. (İsrâ süresi:89.âyet.)

40-Allah yürüyen bir Peygamberi seçti, melek Peygamber seçmedi. (İsrâ süresi:95.âyet.)

41-Allah kim hidayeti istemişse onun için hidayet dilemiştir, dalâlet dileyene Allah’ın dışında yardımcı dost bulamazsın. (İsrâ süresi:97.âyet.)

42-Alah yarattıklarının benzerlerini yeniden yaratmaya kadîr’dir(İsrâ süresi:99.âyet.)

Sevgili dostlar, şimdi söyleyin? Bu emir ve yasaklar size, şimdiye kadar kandillerde neden açık-seçik anlatılmadı.?

NOT: Bu maddelerin her birisi için kitap yazacak yüzlerce ilim sahibi var bu ülkede öyle değil mi? Daha fazlasını ben sizin gönlünüze bırakıyor hepinize saygı ve selâmlarımı sunuyorum. (Hakkınızı helâl edin.)

Abdullah Uzun