Aşure Günü

"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhurdur. "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinir.  Muharrem ayının onuncu gecesi, Aşure gecesidir. Ertesi günü de Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşure günü kabul etmiştir. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bu­lunmuştur.

Aşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Suresinin ikinci ayeti olan "On geceye yemin olsun" ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz. (Elmalı Tefsiri, Fecr Suresi,2)

"On geceye yemin olsun". Çünkü her hangi bir kayıt koymadan "on" denilince Zilhicce'nin on günü, yani birinden bayram günü olan onuncu gününe kadar on gün akla geldiğinden "on gece" bu on gece demek olur. Bununla beraber Ramazan'ın son on günü ve Muharrem'in Aşure (onuncu) gününe kadar on'u da sayılı on'lardandır.

Hangisi olursa olsun, yeminden anlaşılan asıl mânâ, dünya değişimlerinin hükmünü anlatmak üzere, neticesinde bir başarı ve neşe ile rahatlama ve dolayısıyla bir bayrama erme durumu ortaya çıkan geçici, sıkıntılı ibadet ve gayret saatlerinin kıymetine ve bunları gaflet ve isyan ile geçirenlerin sonsuz olarak uğrayacakları zarara dikkatleri çekmektir.

Aşure Günü Olan ve Olacak Olan Önemli Olaylar

·  Yerlerin ve göklerin yaratılması,

·  Hz. Âdem'in tövbesinin kabûl edilmiştir.

·  Hz. Nuh'un gemisi Cudi Dağının üzerine demirlemiştir.

·  Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması,

·  Hz. İbrahim (a.s.)'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması

·  Hz. İdris'in göğe çıkarılması,

·  Hz. Süleyman (a.s.)'a saltanat verilmesi,

·  Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması, gözlerinin görmeye başlaması, Hz. Yusuf'un kuyudan çıkması

·  Hz. Eyyûb'un hastalıktan kurtulması,

·  Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi ve Firavun ordusu ile birlikte helak olması,

·  Hz. İsâ'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

·  Hz. Musa (a.s.)'nın Firavun'un şerrinden kurtulması

·  Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehid edilmesi

·  Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.

·  Hz. Aişe'nin belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Aşura gününde değiştirilirdi.

Aşûre Günü Ne Yapılır ?

Böylesine manalı ve kudsı olayların gerçekleştiği  bu mübarek gün ve geceda, Asr-ı saadette beri müslümanlar başka gün­leredaha fazla ibadet etmişler ve daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır.

1) Aşure günü oruç tutmak sünnettir

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.
(Hadis-i Şerif)

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuşur.
(Hadis-i Şerif )

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır!

2- Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini alınmalıdır

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. 

(Hadis-i Şerif )

3- İlim öğrenmeli

Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer.
(Hadis-i Şerif )

4- Sadaka vermek sünnettir, ibâdettir.

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.
(Hadis-i Şerif )  

5- Çok selam vermeli

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.
(Hadis-i Şerif ) 

6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.
(Hadis-i Şerif )

7- Gusletmeli

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.
(Hadis-i Şerif )

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı,

10 defa şu duâ okunur: "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş'

10- Namaz Kılınmalı

·  Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

·  Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

·  Namazdan sonra 100 defa: "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn"

·  Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

· Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe ve 70 defa: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur. Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir.

 

UYARI !!!

Aşure günü aşure pişirmek ibadet diyerek bugünde aşure pişirmek bidattır, günahtır.

Aşure pişirmenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, gönül almak, iyilik yapmak için bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur.

Aşureyi istediğimiz zaman yapabiliriz. Bu inceliği iyi anlamalıyız.

Peygamber Efendimizin  bildirdiği bir ibadet değildir. İlk olarak Nuh (as) tarafından yapılmıştır. Tufan bitmek üzere iken, gemide kalan bütün gıda maddeleri kullanılarak yapılmıştır. Sonraki ümmetler o günü yad etmek için her sene yapar olmuşlardır.

Nuh (as)'ın yaptığı aşureyi Peygamber Efendimiz, Muharrem'in onuncu günü yapmamış ve tavsiye etmemiştir.