Tarihi Çevir Marşı
Marşlar
Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,
Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi hunlar,
Göktürkler Uygurlar Oğuzlar Peçenekler,
Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...

Dünya atının nalları altında ezildi,
Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden ...