Sancak Marşı
Marşlar





Ertuğrul’un ocağında uyandın
Şehitlerin kanlarıyla boyandın
Nice düşman kâl’asına uzandın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı
Çırpınarak dalgalanır kanadın
Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın
Gölgende can vermek ister evlâdın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı