Alalım Düşmandan
Düştü vakta ki rahm-ı mâderden Osman âşikâr
Saçtı rahmet millet-i Osmaniyâne Girdigâr

İleri, ileri haydi ileri
Alalım düşmandan eski yerleri

Şehzade Sultan Süleyman hem vezir, hem şahımız
Geçtiler Rumeli'ye sal ile, arttı şanımız

İleri, ileri haydi ileri
Alalım düşmandan eski yerleriDört yüz arslandan bu vatan kaldı bize yadigar
Terk edersek lanet etmez mi bize perverdigar

İleri, ileri haydi ileri
Alalım düşmandan eski yerleri