Ordumuz Etti Yemin
Marşlar

Ordumuz etti yemin, titredi hak-ü zemin
Milletim etti yemin, açıldı râh-i nevin

Sancağımız şanımız, yüce Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız

Terk-i arâm eyledik, nesr-i merak eyledik
Hakk'a kıyâm eyledik, ceht-i ikdâm eyledik

Sancağımız şanımız, yüce Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız

Şanlı Türk ahfadıyız, biz vatan evlâdıyız
Milletin efradıyız, hürriyet eshadıyız

Sancağımız şanımız, yüce Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız

Tarihleri dolduran, dünyaya karşı duran
Düşmanları yıldıran, şanlı Türk ünvanımız

Sancağımız şanımız, yüce Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız