Atatürk'ün Yolu Marşı
Marşlar

Bir özlem çizgisinde her düşünce uludur,
Bu yol insanlık yolu, Atatürk'ün yoludur,
"Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle doludur,
Sevgide yeryüzüdür, güçte Anadolu'dur.

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk,
Yaşama sevincimiz büyük önder Atatürk.

Yüzyılın çağrısı bu: tatlı, düş kutsal emek,
Dimdik adımlardayız: yolumuz sonsuza dek
Duygumuz, sevgimiz bir, ülkümüz, andımız tek:
Yaşamak Atatürk'ü, Atatürk'ü söylemek

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk,
Yaşama sevincimiz büyük önder Atatürk.