Sahte ve Şeytanî Tesettür Konusunda
Müslüman hanımlara ve kızlara:

Selam ve hürmetlerimi arzdan sonra… Âhir zamandayız… Korkunç ve helâk edici bir fetret devrinde yaşıyoruz… Bin türlü sapıklık sergileniyor toplumda… Bunlardan biri de Kur’ana, Sünnete ve Şeriata aykırı şeytanî tesettürdür… Şeytanî tesettürlü kadınlar maalesef başörtülü çıplaklardır… Kimseyi kırmak ve üzmek istemem ama onları uyarmam gerekiyor.

Ey Müslüman hanımlar ve kızlar!.. Madem ki örtünüyorsunuz, Kur’ana Sünnete Şeriata ve fıkha uygun şekilde örtününüz ve Rahman’ın rızasını kazanınız.

Avrupa modasına göre giyinip başına bir eşarp örtmekle gerçek ve Kur’anî tesettür olmaz.

Dar elbiselerle tesettür olmaz.

Makyajla tesettür olmaz.

Tesettürün amacı, Müslüman kadın ve kızları yabancı erkeklerin şehvetli bakışlarından korumaktır.

Zamanımızda öyle tesettürlüler var ki, açık kadınlardan daha fazla dikkat çekiyorlar. Bu ne korkunç çelişkidir!..

Edepli, iffetli, hayâlı bir İslam kadını ve kızı parlak ve cırtlak renklere bürünmez… Alaca bulaca giyinmez… Sokakta, caddede, toplu taşıt aracında gülmez…

Tesettürlü bir İslam kadınının sokakta caddede herkesin arasında bir külah dondurmayı yalaya yalaya dolaşması yüz kızartıcı bir laubaliliktir.

Tayyörle, tünikle, pardösüyle, mantoyla, bluzla, uzun ve ince topuklu iskarpinle, Avrupa eşarbıyla gerçek ve şer’î tesettür olmaz.

Bilhassa İstanbulda yaşayan Müslüman hanımefendiler ve kızlar, bizim kendi medeniyetimize ve kültürümüze uygun kıyafetlere ve örtülere bürünmelidir.

Kılık kıyafette, yaşam tarzında gayr-i Müslimlere benzeyenler onlardan olur, yabancılaşır, islamî kimliğini kayb eder ve imanlarını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

İslam dinine, İslam kimliğine, kendi medeniyet ve kültürümüze hizmet eden haysiyetli tesettür kurumlarını tebrik ediyorum.

Para kazanmak, zengin olmak için Müslüman hanımları ve kızları başörtülü çıplaklar haline getirenleri kınıyor ve tel’in ediyorum.

Müslümanların başını çeken muhterem büyüklerin, bir an önce şer’î tesettür konusunda bir seferberlik başlatmalarını temenni ediyorum.

Gerçek şer’î tesettür İslam kadın ve kızlarını yüceltir ve onlara haysiyet kazandırır. Şeytanî ve sahte tesettür ise alçaltır ve rezil eder.

Her Müslüman hanım ve kız, Yakub Kadri Karaosmanoğlu’nun “Çarşafa ve Peçeye Dair” başlıklı yazısını internetten bulup mutlaka dikkatle okumalıdır.

Bu fitne fesat, nifak ve şikak, günah ve isyan devrinde Kur’anî ve Şer’î tesettüre bürünen şuurlu Müslüman hanım ve kızları tebrik ediyorum. İnşaallah Rahman’ın rızasını, Resulullah Efendimizin şefaatini kazanıp dünyada haysiyetli, ahirette mes’ud olacaklardır.

Bu yazıyı mutlaka yazmam ve yayınlatmam gerekiyordu. Kırılan olursa bağışlanmamı istirham ederim.


Mehmet Şevket Eygi
Milli Gazete, 04 Eylül 2013