Evlenmeyi Teşvik Eden Hükümler

   Cenab-ı Hak buyuruyor :

 • "Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir." (Nur suresi : 32)

        Evliliğe teşvik hususunda Peygamber Efendimiz buyuruyor :

 • Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü  bu gözü, daha fazla sakındıran, ırzı korumaya yegane çardir. Kim bu evlenmeye güç yetiremezse oruç  tutsun. Çünkü o kendisi için şehveti kesen bir çaredir.
 • Evli kimsenin iki rekat namazı, bekarın sekseniki rekat namazından hayırlıdır.
 • Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetler karşı, sizin çokluğunuz ile iftihar ederim.
 • Allah kim iyi bir aile nasib ederse, ona dininin yarısını tamamlamaya yardım etmiştir.
 • Doğuran siyah kadın, doğurmayan güzel neyaz tenli kadından daha iyidir.
 • Kim ki gözünü yabancıdan çekmek, kendini namahremden korumak ve akrabalık hakkını gözetmek üzere evlenirse, Allahü Teala o erkeği  o kadınla ve o  kadını da o erkekle mesut eder.

        Evlenmeyi teşvik husunda büyüklerin sözleri :

 • Abdullah b. Abbas (R.A.) "Kulun ibadeti ancak evlenmekle kemal bulur." (3)
 • İbn Mesud (R.A.) "Allah'ın huzuruna bekar olarak varmamak için, ömrümden on gün kaldığını bilsem dahi, evlenmeyi  tercih ederim."(3)

İslam'da evliliğin en başta gelen gayesi: imanlı  bir neslin yetiştirilmesi ve İslam ümmetinin çoğalmasıdır. Sadece cinsi arzusunu tatmin için evlenmek, İslami açıdan hoş karşılanmamıştır.  İslami  bir evlilikte bu ana gayelerle birlikte şu sebep  ve faydalarda düşünebilinir.

 • Yakınlarını, akraba ve dostlarını çoğaltmak.
 • Bilhassa kadın için maddeten ve manen himaye
 • Çocuk sevgisinin tatmini
 • Erkek ve kadının herbirinin maddi zaaflarını karşılıklı olarak tamamlaması
 • Birbirlerinde ruhi, manevi, hissi ve şehevi sükunu bulmaları
 • Karı kocanın birbirlerinin iffet ve namuslarını tekmil etmeler ve bunun neticesinde namus kavramının toplum çapında emniyete kavuşması.

Kaynaklar:

1) Büyük İslam ilmihali, Rauf Pehlivan
2) İslamda Kadın Hakları, Mehmet Dikmen
3) İhyau Ulumi'd Din