Evlenilmesi Haram olanlar

1) Soy açısından haram olanlar:

 • Kişinin usulu, erkekse anası, ninesi, kız ise babası, dedesi, ne kadar yukarı çıkarsa çıksın
 • Kişinin füruu, oğlu, kızı, torunları ne kadar aşağı inerse insin
 • Ana ve babanın çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri
 • Amcalar, halalar, dayılar, teyzeler

2) Evlenme açısından haram olanlar:

 • Büyüklerin eşleri : Babanın eşi, annenin veya babanın babasının eşleri
 • Çocukların eşleri
 • Kayınvalide ve ne kadar yukarı çıkarsa çıksın. Burada nikahlanma yeterlidir. Cinsel birleşme şart değildir.
 • Bir erkeğe cinsel birleşmede bulunduğu karısının başka kocadan olan çocukları ve bunların çocukları.
 • Evlenme açısından haram olanlar sahih nikahtan olduğu gibi emzirme ve zina ile de gerçekleşir.

3) Süt emzirmeden doğan hısımlık:

 • Soy hısımlılığı ve evlenmeden doğan hısımlık derecesindeki  süt hısımlılıklarıda  devamlı evlenme engellerindendir.

4) Geçici evlenme engelleri:

 • Birbirinin yakını olan kadınlarla evlenme : Bir kadınla onun kizkardeşini, halasını, teyzesini bir nikah altında bulundurmak gibi. Birbirinin yakını olan iki kadın, bir erkeğin nikahı altında ise, ikisininde nikahı batıldır. Birisi önceden nikahlanmış ise birincisinin sahih, ikincisinin batıldır.
 • Başkalarının karısıyla evlenmek : Kocası ölmüş veya boşanmış olup da iddet bekleyen kadınal evlenmek haramdır.

Kaynak: Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN