İslamda Bekar Kalmak Varmıdır?
İslam da bekârlığa yer yoktur. Eğer bir insan fakirse, onun evlenmesine yardım etmek zengin olan Müslümanların görevidir.

"Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) bilendir."

(Nur Suresi:32)

Allah Resulü bekar kalmak isteyen Osman bin Mez'ub'a müsaade etmemiş ve ona:

"Dul olarak Allah'a kavuşma" buyurmuştur.

Hz.Ömer:

"Üç gün sonra öleceğimi de bilsem bekâr gitmektense evlenmeyi tercih ederim"

Ömer bin Abdulaziz Kufe kadısı Said bin Abdurrahman'a cevabında şöyle der:

"Ordu mensuplarının ücretlerini ödedikten sonra, fazla para kaldığını yazmışsınız. Öyleyse borçlulara borcunu ödeyin ve evlenmeyen fakirleri evlendirin."

Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali (İslam Aile Hukuku), Rauf Pehlivan