Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri

Kadının Kocasına Karşı Görevleri

 • Kocasına karşı saygılı olmalıdır

 • Birisiyle evlenen kadın artık kocasından başka herkese haramdır, başkasıyla nikah yapamaz, kendisinden ancak kocası faydalanabilinir.

 • Kadın evlendiği kocasından şart koştuğu şekilde mehir aldıysa onun evine gider ve ona tabi olur.

 • İslamın caiz gördüğü durumlar  dışında ancak kocasının izniyle evden dışarı çıkabilir

 •  İslama aykırı olmayan hususlarda kocasının isteklerini yerine getirir

 • İslamın  tesbit ettiği çerçeve içersinde kocasının terbiye hakkını kabul eder.

Kocanın Karısına Karşı Görevleri
 • Karısına karşı iyi davranmalı

 • Haklarını gözetmeli

 • Temel ihtitaçları karşılamalı

 • Gücü ölçüsünde güzel ve değerli elbiseler giydirmeli

 • Evin yönetimine ortak etmeli

 • Üzerine evlenmemeli, çünkü iki evlilik kıskançlık ve geçimsizlik doğurur.

 • Kadın üzerine asla baskı ve zorbalık yapmamalı.

 • Birden fazla evli ise adalet sağlamalı

Faydalanılan Eserler

1) İlmihal  İslam ve Toplum, Türkiye Diyanet Vakfı İslami Araştırmalar Merkezi
2) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN