Hz. Fatıma'nın (r.anhâ Düğün ve Zifafı

Peygamber Efendimiz Hz. Fatıma'yı hazırlamalarını, müminlerin annesi Ümmü Seleme (r.a) ile azad etmiş olduğu cariyesi Ümmü Eymen'e (r.a) emretti. Hazırlık tamam olunca, kır renkli bir deveyi zamanın icaplarına göre süsleyip hazırladılar. Cenab-ı Fatıma validemizi  deveye bindirip ipini Selmanı Farisi'nin eline verdiler ve Hz. Ali'ye:

"Ya Ali, Fatıma gelin olarak evinize gönderildi. akaşam namazından sonra ben de geleceğim, beni  bekleyin" buyurdular.

Akşam olunca Resul-i Ekrem Efendimiz Hz.Ali'nin evine varıp kapıyı tıklattı, içeri girmek için izin istedi. Resulullah (S.A.V.) kapıya çıkan Ümmü Eymen'e:

- Kardeşim burada mı? buyurdu. Ümmü Eymen (r.a):

- Babam anam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, senin kardeşin kimdir? dedi. Resulullah efendimiz :

- Ali b. Ebi Talib'dir deyince Ümmü Eymen:

- Senin kızın ona nikahlandığına göre o senin nasıl kardeşin oluyor? dedi. Resul-i Ekrem:

- Evet o muhakkak öyledir, buyurdular. Sonra:

- Esma binti Umeys de burada mı? dediler. "Evet" cevabı verilince:

- Demek Allah Resulunun kızına hizmete geldi, buyurdu. Ümmü Eymen:

- Evet, dedi. Resulullah.

- Hayra ersin, diye dua etti.
 
Bundan sonra Peygamber efendimiz su istedi. bir kap içinde su getirdiler. Resulullah Efendimiz o suyun içine bir miktar misk döktüler. O sudan Hz.Ali'nin (r.a) göğsüne, arkasına ve kollarına sepeledi ve şöyle dua etti :

"Ya Allah, bunlara bereket ver (ve bu izdivacı) bunlara mubarek kıl" buyurdular.

Daha sonra Hz.Fatıma'yı çağırdı. Cenab-ı Fatıma, utancından gözlerini  elbisesinin üzerine eğmiş duruyordu. Resulullah efendimiz bu sudan onun üzerine de sepeledi ve:

"Ya Allah, onu ve zürriyetini şeytanın şerrinden  korumanı niyaz ediyorum" diye dua etti.

Bundan sonra Resul-i Ekrem İhlas ve Muavvezeteyn surelerini okumuş, onlara ve zürriyetlerine  dualarda bulunmuş ve Hz.Ali'ye hitaben:

-Allahın adı ve bereketiyle haydi zevcenin yanına gir, buyurdular.

 

Kaynak: İslam'da Kadın ve Aile, Mehmed Emre