Kadın Ev İşlerini Yapmak Zorunda mıdır?

"Zeyd, karısına, yemek pişir diye cebre gücü  yetmez" (Hulâsatü'l-Ecvibe 1/50)

Bu fetva, kadına İslam dininin tanıdığı geniş hürriyeti ve aile içindeki mevkiini göstermektedir. İslamiyet ona köle olarak bakan cahiliyet zihniyetine set çekmiş ve aile ocağında bir hizmetçi olarak değil, evin hanımı olarak görmüş, yapmak istemediği işler için, erkeğin onu cebre ve zorla işi  gördürmeye gücünün yetmeyeceğini haber vermiş, yaptığı her hizmetin karşılığında ecir vaadetmiş ve sevap kazanacağını müjdelemiştir.

Günümüz Meselelerine Açıklamalı Fetvalar, Mehmed Emre