Kadından Evliya Olmaz mı?

Ne münasebet! Kadından evliya olmaz olur mu?

Elbette kadından da evliya olur. Hatta kadından evliya, erkeğe nisbetle daha kolay ve tez olur. Çünkü erkek evin geçimini sağlarken çeşitli günahlarla, haramlarla yüz yüze gelebilir. Ama hanım için böyle bir zorlanma söz konusu olmaz. Bu yüzden kadın gayret ederse erkekten önce evliya olabilir.

Yeni Aile İlmihali, Ahmed Şahin, Cihan Yayınları