Fuhuş & Fahişe
Fuhuş, bir meslek ya da alışkanlık olarak para ya da başka değerler karşılığında genellikle eş ya da arkadaş dışındaki kişilerle ve hemen hiç ayrım gözetmeksizin cinsel ilişkide bulunmadır. Her türlü ahlaksızlık, homoseksüellik, kötü huyluluk, çıplaklık, açıklık, terbiyesizce konuşma, bu ahlaksızlıkları toplum içinde yaymaya çalışmak, karşı cinslerin birbiriyle diledikleri gibi eğlenmeleri aynı şekilde fuhuş terimini kapsar.

Çevremizde zina eden kadınları, fahişe olarak adlandırmak yaygın isede, kelimenin kapsamı bundan çok daha geniştir. Allah'ın, yapılmasını yasakladığı her şey bu kelimenin şümulüne girer. Ancak biz burada konuyu zina anlamında ele alacağız.

Fahişeler, çoğunlukla ekonomik durumları kötü, geçimlerini  sağlayacak becerilerden yoksun ve evli olmayan kadınlar arasından çıkar. Çoğu kadın fuhuş ve bağlantılı suçlar ortamına erken yaşta çekilir. Fahişeler çoğunlukla bir kadın simsarı, genelev ya da randevu evine bağlı olarak çalışırlar. Kazançlarının büyük bölümünü de kalacak yer, randevu sağlanması ve korunma karşılığında paylaşmak zorunda kalır. Sağlık sorunları arasında gelişigüzel cinsel ilişki yoluyla kapılan zührevi hastalık, uyuşturucu alışkanlığı  ve ruhsal problemler sayılabilinir.

Erkek fuhşu çoğu toplımda kamuoyunun dikkatini daha az çeker. Heteroseksüel erkek fuhşu (erkeklerin kadınlara satılması) çok enderdir. Buna karşılık son yıllarda özellikle büyük kentlerde homoseksüel erkek fuhşu yaygınlaşmaktadır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir  hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur".
(Isra Suresi:32)

Resulullah buyuruyor:

"Bir milletin içinde zina (fahişe) ortaya çıkıp nihayet o millet, bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka bulaşıcı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır." (5)

Hz.Lut (a.s.)'ın kavmi arasında yaygın olduğu bilinen "homoseksüellik" fahiş günahlardan sayılmış ve bu suçu işleyenlere çok büyük cezalar verilmiştir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:"Lût'u da (peygamber olarak kavmine gönderdik.) Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız?  Siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere  yaklaşacak mısınız?  Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!  Kavminin cevabı sadece: "Lût ailesini memleketinizden çıkarın; çünkü onlar (bizim yaptıklarımızdan) uzak kalmak isteyen insanlarmış!" demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna; onun geride  kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu  sebeple, uyarılan (fakat  aldırmayan) ların yağmuru ne kötü olmuştur!"
(Neml Suresi 54-58)

İslam'da fuhuş kınanmış, bunu yapanlara dünya ve ahirette  büyük cezalar verilmiş, zina yapanlar erkek ve kadın ancak bir müşrik veya kendisi gibi zinakara layık görülmüş toplum da bu gibilerei dışlamış, kınamış ve aşağılamıştır.

Cenab-ı Hak buyuruyor :

Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası  ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan  erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.
(Nur Suresi 3)

Diğer Din ve Kültürlerde Fuhuş

Bazı eski kültürlerde fuhuş genç kızlar için bir ergenlik ayini ya da çeyiz edinme aracı olarak zorunluydu.

Budizmde fuhuş yasaklanmışdı.

Eski Yunanlılar ve Romalılar arasında fahişeler ayırt edici giysiler giymek ve ağır vergiler ödemekle yükümlü  tutulurdu.

Ortaçağ Avrupa'sında kilise yöneticileri tövbekar fahişeleri topluma kazandırmak ve  onları evlendirmek için yaptığı girişimler farklı bir sonuca ulaştı. Fuhuş hoş görülmeye başlandı, yasalarla korundu, ruhsata bağlandı ve vergi  gelirlerinin önemli  bir kaynağı oldu. Bütün avrupa da genelevler açıldı. İngilterede başlangıçta ruhsatlarıda Winchester piskopaslarının vermeside çabası.

Asya'da, kadın ticareti belirgin bir yayılma eğilimi  göstermektedir.

Çoğu doğu ülkesinde fuhuş daha çok kentlerde görülmesine karşın, Hindistan'da fahişelerin çoğunluğu kırsal kesimdedir.

Yahudilerin ve Hristiyanların Mukaddes Kitabı'nın Çıkış  bölümünde (20/13-15) Hz.Musa'nın Allah'tan getirdiği emirler sayılırken ikinci sırada fuhuş  zikredilmiş ve "zina etmeyeceksin" denilmiştir.

Hristiyanların Mukaddes Kitabı Matta'ya göre (5/27-30) :

Hz.İsa "Ben Musa'nın getirdiklerini yıkmaya değil tamamlamaya geldim" diyerek meşhur on emri teyid etmiş ve arkasından şunları söylemiştir: "Zina etmeyeceksin.... Bır kadına şehvetle bakan, gönlünde ona zina etmiştir. Sağ gözün sürçmene sebep olursa onu çıkar ve at; çünkü bu, vücudunun bütünün cehenneme girmesinden daha hayırlıdır. Sağ elin sürçmene sebep oluyorsa onu kes ve at; çünkü vücudunun bütününün cehenneme girmesinden bu daha hafiftir..." (Ayrıca Matta 19/18'e de bakabilirsiniz)

Kaynak:
1) İslamda Kadın ve Aile, Hayreddin Karaman
2) Ana Britannica
3) Şamil İslam Ansiklopedisi
4) Kur'an-ı Kerim Meali
5 )Ibn-i Mace, Fiten, 22