Cinsel İlişkide Müstehab ve Mekruhlar
Müstehab Olanlar

Eûzü-Besmele'yle başlamalıdır.

Niyet  zinâdan korunmak ve hayırlı evlat yetiştirmek olmalıdır.

-Başlamadan önce, kadınla kâfi miktâr oynaşmak ve kadında kuvvetli bir arzu belirdikten sonra başlamak gerekir.

Acele etmemeli, kadının da tatmin olması beklenilmeli

İlişki  bitince hemen çekilmemeli, biraz daha birlikte kalmalıdır.

Tekrar ilişkide bulunmak veya uyumak için, hemen avret yerlerini yıkamalıdır.

Ayrıca abdest almak veya gusletmek lâzım değilse de iyi olur.

Cinsel ilişkiden sonra hiç biri yapılamazsa hiç olmazsa yatak avuç içi ile silinmelidir ki....

Pazartesi ve cuma geceleri olması iyidir. Diğer geceler de câizdir.

Mekruh Olanlar

Kıbleye ayak dönmek.

Yorgan ve benzeri bir örtü olmadan, açık olarak çırılçıplak olarak cinsel ilişkide bulunmak.

Tam ilişki  hâlindeyken konuşmak, gülmek, sesi yükseltmek Konuşma ve fısıldamalar, başlangıç sırasında olmalıdır

Eşinin ve kendinin avret uzvuna bakmak.  İhtiyaç hâlinde karı koca birbirine tepeden tırnağa bakabilir.

Kamerî ayların ilk, orta ve son gecelerinde cimâ etmemelidir!

Eşler arasında geçen cinsî ilişkilerle ilgili mahrem sırların başkalarına ifşâ edilip yayılması haramdır.

Erkek Hanımının Göğsünden Süt Emse

Kadının memesinden süt emmek veya içmek, süt anne ve süt evlatlığı için yeterli değildir.

Süt emen kişi iki yaşını doldurmamış olması gerekir. Bu itibarla hanımının göğsünü emen erkeğin süt evladı olması düşünülemez.

Bir erkek hangi sebeple olursa olsun, hanımının memelerinden emse zevciyat hayatlarını devam ettirmelerine bir engel teşkil etmez.

Günah değildir.

Kaynak: Mehmed Emre, Günümüz Meselelerine Açıklamalı Fetvalar, Eser Neşriyat, 1.c 135,142, /2.c. 669

Hamile Eşle İlişkide Bulunmak

Hamileliğin devamı süresince ilişkide bulunmak helaldir.

Doğum öncesinde ilişkiyi yasaklayan açık bir ilahi  buyruk yoktur.

Eşler, aralarında zararsız bir ilişki metodu geliştirebileceklerinden, olmaması da tabidir.

Ancak, hamile eşin özel durumu sebebiyle belirli sürelerle de olsa tıb bilginlerinin yasaklayacağı ilişkiyi, dini bir yasak şeklinde değerlendirebiliriz.

Değerlendirmeliyiz de. Zira Allah'ın ve peygamberlerinin bildirileri ve kesinlik kazanmış hususlarda tecrübeye, daha genel bir ifadeyle ilim verilerine uymak, islami bir kuraldır.

Hastalıklı Eşle İlişkide Bulunmak
Ay hali  ve lohusalık dışında cinsel görevlerin ertelenmesini mazur gösterebilecek tek geçerli sebeb ise hastalıktır. Ancak her hastalık ve her derece hastalık pek tabidirki sebep gösterilemez.

Dindar veya ilmi ideolojiyle yorumlayan mütehassıs doktorların ilşkiyi zararlı buldukları durumlarda hastalık, hiç şüphesiz erteletici makul bir sebeptir.

Tedavi süresince ilişkiye girilmemesi gerekir.

Kaynak: İslama Göre Cinsel Hayat , Ali Rıza Demircan