Adet de Kadının Helal Olan Bölümleri


Adet ve lohusa olan kadının göbeği ile diz kapağı arasından arada bir perde veya elbise olmadan faydalanmak haramdır.

Abdullab bin Sa'd (ra) Allah Resulune soruyor:

-Adet iken hanımımdan bana  helal olan nedir?

Resulullah:

-Eteğin üstü sana helaldır.

Resulullah'ın hanımlarından Hz.Meymune validemiz anlatıyor:

"Resullullah (a.s.) ben hayızlı iken benimle yatardı. Onunla benim aramda bir elbise bulunurdu."

Yine Hz.Meymune anlatıyor:

"Allah Resulu (a.s.) hanımları hayız halinde iken elbise üzerinde onlarla sevişirdi."

Allah Resulu bunu kendi  cinsel tatmini için yapmazdı. Çünkü bir ihtiyacını o anda hayızlı olmayan  hanımı ile giderebilirdi. O halde bunun başka önmeli  sebebi olmalı.

  • Allah Resulu bunu yaparak, bu husustaki  batıl inançları yıkmış ve bunun caiz olduğunu göstermiştir. Çünkü Hristiyan ve Yahudiler böyle yapmıyorlardı.
  • Hayızlı iken beden ve ruh açısından rahatsızlık duyan kadını, yalnızlığından ve bu ruh halinden kurtarmak.
İmam-ı azm ile Ebu Yusuf'a göre peştamalin altından göbekle diz kapağı arasından çıplak bir şekilde  faydalanmak haramdır. Ancak İmam Muhammed, "kan gelen yerden sakınılması şartı ile her taraftan faydalanılması helaldir" demiştir. İmamı-ı Şafi'de bu görüştedir.

Bu durumda kan gelen yerin örtülü olması, açık olmaması lazım. Bunu yapan kimselerin de keendilerinden emin olması gerekir.