Ergenlik
Kızın Ergenlik Belirtileri

Adet Görme

Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ilk olarak hayız şekilde devam eden bir akıntı görürse. Kızlarda ergenlik çağı bazan yaş ile bazan da bir kısım belirtilerle anlaşılır. Kızlarda en az yaşı dokuz, en çoğu ise onikidir. Eğer bu belirtiler azami sınır içinde görülmezse, ergenlik çağına geldiğine hükmedilir, ona göre yükümlü sayılır. İlk adet kanaması ülkemizde ortalama 12-13 yaşlarında olur. Kuzeye gidildikçe yaş büyür. 15 yaşına kadar kanama olmaması hali gecikme olduğunu gösterir. 17 yaşına kadar olmadığı takdirde mutlaka doktora müracaat etmelidir.

Hamile Kalmak

Erginlik çağına girmeden evlenen bir kız çocuğu hamile kalırsa, daha önce adet görmese de erginlik çağına girmiş olur.


Kızın Adet Müddetinin Tesbiti

İlk defa adet gören bir kız çocuğu, on gün kan görse, on beş günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsa,onun adeti on gündür. Temizlik günleride 20 gündür.

İlk adet gören bir kız çocuğu, üç gün kan görse 15 gün temiz dursa, yine bir gün kan gelse, iki gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden üç günü hayız kabul edilir.

İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse, 14 günde temiz dursa, sonra kan yine devam etmeye başlasa, onun adet durumu ilk kan gördüğü  günden itibaren 10  gündür. Diğer aylardaki  temizlik günleride 20 gündür. Sonra 15 gün kan gelse, sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir.

İlk adet gören kız çocuğu, dört gün kan görse, 15 gün temiz olursa, sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa, adet dört gündür

Kızın ilk gördüğü kan devamlı akıyorsa

Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı devamlı  akarsa, her aydan on günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddetine sayılır.


Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan, Gonca Yayınevi