Sarhoşluğun Çeşitleri

İnsan sadece alkollü içkilerle sarhoş olmaz. Başka nice şeylerin de sarhoşları, mestleri vardır. Maddi sarhoşluklar, manevi sarhoşluklar vardır... Ayık sarhoşlar vardır. Bu konuda birkaç kelam etmeme müsaade buyurunuz.

1. Haram gelirler, haram kazançlar, haram zenginlikler sahiplerini sarhoş eder. Öyle bir sarhoşluk ki, edilen nasihatleri anlamaz, kabul etmez. Şeytan ona fetvalar vermiştir. Bugün Türkiye'nin durumu bozuktur, binaenaleyh böyle bozuk bir düzende haram yollarla zengin olmak caizdir diye. Bu sarhoşluk ne zamana kadar devam eder; geberip kabre konuluncaya kadar. O zaman uyanacaktır ama iş işten geçmiş olacaktır...

2. Riyaset, makam, mevki sarhoşluğu. Buna Nemrud ve Firavun sarhoşluğu da diyebiliriz. Büyükler riyaset sevgisi ve ihtirası için, "cinsel şehvetten 360 derece şiddetlidir" buyurmuşlardır.

3. Şöhret, alkış sarhoşluğu. İçki içip zil zurna sarhoş olan biri, birkaç saat sonra ayılabilir. Ün, alkış sarhoşu ayılamaz. Ya ölünceye kadar devam eder bu sarhoşluk yahut alkışlar kesilip ün gidip halk kendisini terk edince. Bu da büyük bir zaman alır.

4. Cemaat, tarikat, sekt, hizib, fırka, grup militanlığından, holiganlığından, fanatizminden ileri gelen sarhoşluk. Bundan ayılmak da çok zordur.

5. Kendini beğenme sarhoşluğu. Bu sarhoşluk yarım litre rakının vereceği sarhoşluktan daha koyu, kötü ve öldürücüdür. Sarhoş hıçkırır durur, kendini beğenmiş durup dinlenmeden ben ben ben ben diye tekrarlar. Bu sarhoşluktan ayılabilenler çok azdır.

6. İsraf sarhoşluğu. İsraf, Kur'an Sünnet ve icma ile büyük günah ve haram olduğu sabit bir kötülüktür. Aynı zamanda derin bir sarhoşluk verir. İsraf sarhoşu, utanıp tevbe edeceğine lüks ve israflı eviyle övünür, lüks ve israflı otomobiliyle gurur duyar, lüks ve israflı yemek yer sonra gösteriş yapıp "Dün akşam Süper Zenginler Restoranda süper bir yemek yedim" diye utanıp arlanmadan konuşur. Sarhoştur...

7. İbadetlerinden, hayır hasenatlarından dolayı 'ucba düşen kimseler de bir tür sarhoş olur. Böyleleri, gizlenmesi gereken nafile ibadetlerin reklamını yapar adeta davul çalar. "Dün gece teheccüde kalkmıştım da... Bugün pazartesi orucu tutuyorum da... Yedinci umremde Zamzam Tower'ın üst katından aşağıya Kâbe'ye baktım da..." gibi gerçek bir dindara yakışmayacak davranışlarda bulunur. İbadetlerine güvenmek, onlarla övünmek ucbtur ve uyanık gerçek mümine böyle bir şey yakışmaz. Müslüman namaz kıldıktan sonra istiğfar eder. Niçin? Namaz kılmıştır ama Allahü Teala'ya layık ibadet edememiştir. Bunun bilincindedir.

8. İlim sarhoşları. Gerçek, muhlis, muttaki âlimleri tenzih ederek söylüyorum, bazı kimseler az veya çok ilim okuduktan sonra sarhoş olurlar. O ilim onları gurura, kibre, kendisi kadar âlim olmayanları tahkire götürür. Bu ise büyük bir ayak kaymasıdır. Gerçek İslâm âlimleri mütevazıdır, alçak gönüllüdür, kalp kırmaz, gönül yıkmaz. İlmi kendisini gurur ve kibre götüren kişi bir tür sarhoştur ve uyanıp kendine çeki düzen vermezse işi pek kötüdür.

Zamanımızda dünya fitne ve fesatları yaygın hale gelmiştir. Ahlaksızlık ve dinsizlik ayyuka çıkmıştır. Büyük günahlar, aşikâre, küstahça, hayâsızca, utanmazca, rezilce işlenmektedir. Dindar insanlar bunca pislik içinde namaz kıldıkları, oruç tuttukları için kendilerine pâye verebilirler. Mesela cahil bir âbid "Ya Rabbi, namazımı kılıyorum ama neden henüz uçamıyorum..." kuruntusuna kapılabilir. Bu gibi kuruntular da tekerrür ederse bir nevi sarhoşluk getirir.

Öyle sarhoşluklar vardır ki rakı veya şarap içenin sarhoşluğu onun yanında hafif kalır.

Mehmet Şevket Eygi
Milli, Gazete
23.11.2012