Mücize

Mücize: Peygamberler tarafından Allah'ın izniyle peygaber olduklarını isbat etmek için, insanlarda olmayacak şekilde, gösterilen olağanüstü bir olaydır.

Kuran, kendisnin bizzat mücize olduğunu, bütün dünya bir araya gelse de benzerinin yapılamayacağını ilan eder.
"Ey Resulüm, de ki: Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek için toplanıp birbirine arka verseler bile onun benzerini getiremezler."
(Isra suresi :88)

Kur'an-ı  Kerim'de peygamberlere ait mucizeler gösterilmiştir. Kur'an mucizedir ve mucize olduğunu dünyaya göstermiştir.

Yalnız peygamberler mucize gösterir, onlardan başka kimse mucize gösteremez.

Mücize'nin özellikleri:

Mucize insanların devamlı olarak gördüğü ve alıştığı olayların aksine olan bir hadisedir.

Bir benzerini yapmakta insanlar acizdir.

Mucize, peygamberlerin yaşadığı zamanda insanlar tarafından  önem verilen olaylarla ilgili olur.

Peygamberler mucize göstermek için hiçbir zaman ön hazırlık yapmaz, çalışmazlar. Mucize'nin asıl sahibi Allah'tır.

Kur'an-ı Kerim'de Sabit Olan Bazı Mücizeler:

Hz.İbrahim (a.s.)'ın Bâbil hükümdarı Nemrut tarafından -mancınıkla- ateşe atıldığı halde yanmayarak kurtulması.

Musa Peygamberin elindeki asanın, Firavunun sihirbazlarının yaptıklarını yutan bir ejderha haline girmesi, sonra eski haline dönmesi.

Hz.Musa'nın asasını Kızıldeniz vumasıyla, denizin yarılması.

Hz.İsa (a.s.)'ın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, hastalara dokunarak onları iyi etmesi.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin, ilahi emir üzerine Cebrail (a.s.('ın refakatinde bir gecenin belirli bir kısmında, Mekke-i Mükerremedeki Mescid-i Haram'dan Kudüs'te bulunan  Mescid-i Aksa'ya getirilmesi  ve oradan Sidre-i Münteha ve diğer yüce makamlara çıkartılması.

Ay'ın ikiye bölünmesi. "Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler." (Kamer Suresi 1-2). Bir grup mücize olarak ayın ikiye bölünmesini Peygamberimizden istediler. Peygamber Efendimizde Allah'a yönelerek niyazda bulundu. Ay, Allah'ın izniyle derhal ikiye ayrıldı. Müşrikler hemen bunu inkar ederek, sihirdir dediler. Ancak bu mücize diğer Mekkelilerce de görüldü.

Kaynakçalar:
1)Şamil İslam Ansiklopedisi
2) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN