İman ve İnkar Açısından İnsanlarMü'min

Peygamber Efendimizin Allah'dan getirip, tebliğ buyurduğu bütün hükümleri kalbi ile tasdik, dili ile ikrar eden insandır. (Müslüman da aynı manaya gelir.)

Kâfir

Peygamber Efendimizin Allah:'dan getirip tebliğ buyurduğu bütün hükünleri kabul etmeyip inat edendir. Bu inançla dünyadan ayrılanların ebedi yeri Cehennemdir.

Münafık

İki Kısımdır;

a) İtikadi yönden münafık : Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu dine aslında iman etmediği halde inanmış gibi görünen, iki yüzlü kimselerdir. Bunlar kafirlerle beraber Cehenneme gireceklerdir, hatta azap tabakaları daha da derin olacaktır.

b) Ameli yönden münafık : Bunlar aslında İslam'a inandıkları halde amel yönünden bazı hataları olan insanlardır.
Peygamberimiz bunları şöyle tarif eder: Münafıkın alâmeti üçtür:

1) Konuştuğu zaman yalan söyler
2) Va'd ettiği zaman sözünde durmaz
3) Emânet verildiği zaman ihanet eder

Bunlar amel yönü ile fâsık ve günahkar demektir. İtikadi yönden münafık olanlar gibi ebedi Cehennemde kalmayacaklardır.

Müşrik

Allah Teala'nın birliğini kabul etmeyip Ondan başka varlıklarıda ilah kabul ederek Allah'a ortaklık koşan kimsedir, en büyük günahların başında şirk koşmak gelir. Allah şirki af etmez, onun dışında olan günahları dilediği kimseler için affeder.


Kaynak: Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN