İlaç Kullanmak
İlâç kullanmak farz mıdır?

İlâçlara te'sir kuvvetini veren Allah değil midir?

Allah şifa te'sirini yaratmazsa hangi ilâç te'sir edebilir?

Bir kısım ilâçların te'siri, faidesi tecrübelerle kat'iyet kazan­mıştır. Bu kabil ilâçların kullanılması ekmeğin açlığı, suyun susuzluğu gidermesi gibi neticeler verir. Kininin sıtmaya, aşı ve serumların, antibiyotiklerin ve sülfamitlerin bakterilere karşı te'sirleri, ekmeğin açlığı gidermesi gibidir. Bu ilâçları kullanmak yangını su ile söndürmeye benzer. Te'siri muhakkak olan bu gibi ilâçları kullanmamak ahmaklıktır ve haramdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  • Hastalığınızı tedavi ediniz! Çünkü, Allahü teâlâ ölümden başka her hastalık için, deva, ilâç yaratmıştır.
  • Veba olan yere girmeyiniz! Veba olan bir yerden, başka yerlere gitmeyiniz, oradan kaçmayınız!
Musa aleyhisselâm hastalanmıştı. Tabibler te'siri kat'i olan ilâçları bildirdiler. Musa aleyhisselâm'ın hastalığı şiddetlendi. Yine ilâç kullanmayınca şöyle vahy geldi:

(İlâç kullanmazsan şifa ihsan etmem!)

Musa aleyhisselâm ilâcı içip şifaya kavuşunca tekrar şöyle bir vahy geldi?

(Sen ilâç kullanmamakla, benim âdetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlâçlara faideli te'siri veren kimdir? Elbette ben yaratıyorum.)

Musa aleyhîsselâm dedi ki:

-Ya Rabbi, hastalığı yapan ve hastalığı iyi eden sen olduğuna göre tabibe ne lüzum var?

Cenâb-ı Hak buyurdu ki:

-Doktorlar, şifa için yarattığım sebebleri bilir ve kullarıma verir. Ben de onlara, bu yoldan rızık ve sevab veririm.

Görüldüğü gibi; doktora gitmek, ilâç kullanmak dinimizin emridir. Ekmeği doyurmağa sebeb kıldığı gibi, ilâçları da hastalıklardan kurtulmağa sebeb yaratmıştır. İkisi de Allahü teâlânın yaratması ile olmaktadır. Bu bakımdan lüzumlu gıda maddeleri gibi te'siri kat'i ilâçlar da ihtikâra dahil edilmiştir. Yemeğin farzlarından birisi de doymayı Allahtan bilmektir. İlâçların te' sir kuvvetini Allahtan bilmelidir. (Kimyâ-i Se'âdet s.823,824)


Kaynak: Bir Bilene Soralım, Cilt 3, İhlas Yayınları