Güzele Bakmak Sevap mı?

“Güzele bakmak sevaptır” diyorlar. Bu doğru mu?

Doğru ama bir şartla; eğer o güzel bir insanın helali olursa. Değilse başkasının güzeline bakmak sevap değil, günahtır; haramdır. Aslolan, güzel sanat eserlerinde, o eserlerin sanatkârı olan Allah’ın güzelliklerini görmektir. Aslolan, Allah’ın bakın dediklerine bakmak, bakmayın dediklerine de bakmamaktır. Mesela Allah, deveye, dağlara, yerlere, göklere bakmamızı, onlara yansıyan kemalinin ve cemalinin tecellilerini seyretmemizi, tefekkür etmemizi, hayretler içinde hayranlığımızı dile getirmemizi istemektedir.

Allah’ın “ört” dediği yerlerini örtmeyen, makyajıyla, kokusuyla ve bütün çekiciliğiyle ortaya çıkan, güzelliğini helali olmayanlara sergileyen bir kadın, cehennem hurisidir. Aldatıcıdır. Huri görünümlüdür, ama değildir. Zehirli baldır. Bal görünür. Yiyeni kıvrandıra kıvrandıra öldürür. Böyle bir kadın, kendisine bakanların iştahını artırır ama o nisbette azabını da, belasını da artırır. Hem dünyada, hem de ahirette.

Nâmahrem bir güzele bakan, güzele bakmak sevaptır, diyerek bakıyorsa, bunun bakışları sadece günah olarak kalmaz, günahı küfre dönüşür. Dinin yasakladığı bir şeyi hafife alan, haramı helal gören ve helal sayan da dinden çıkar. Müslümanlıktan çıkanın ebedî karargâhı da cehennemdir. Hiçbir Müslüman bu akıbete layık değildir. Allah cehaletten ve bu akıbetten hepimizi korusun. Herkes ağzına, avret yerine ve gözüne sahip olmalıdır. Olamadı ve bir an harama düştü ve iliştiyse derhal estağfirullah demeli, tevbe ve istiğfarla, imkânı varsa sadakalar vermekle günahını affettirmenin gayreti, nedameti ve pişmanlığı içine girmelidir.

Onun içindir ki Çağın Sözcüsü: “Dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma.” diyor. Demekki insan, helal olmayan bir bakışta, bir lokmada, bir kelimede, bir öpücükte, hatta bir danede batabiliyor, bütün sermayesini de batırabiliyormuş. Ne var ki bir söz, bir kelime deyip geçmeyin. Bakın bir söz Yunus’un dilinde nelere sebep oluyor:

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz

Bir insan bütün mertebeleriyle LAİLAHE İLLELLEH MUHAMMEDUN RASULULLAH dese, cennete uçar, tersini söylese cehenneme düşer. Bir söz insanı böyle batırabilir de, bitirebilir de. İnsanı en üs kata çıkaran veya en alt kata indiren de asansörün düğmesine sadece ve sadece bir dokunuş değil mi?

Vehbi Karakaş
Risale Haber