Dinde Kolaylık

"Dinde kolaylık vardır. Güçleştirmeyin, kolaylaştırın! Nefret ettirmeyin, sevindirin!" gibi ifadelerden yanlış mana çıkararak dini değiştirmeğe kalkmak, büyük hatâdır. "Kolaylaştırın" demek, kolayınıza geleni yapın demek değildir.
  • Kışın abdest almak zordur. Abdest alınmasa da olur." denemez.

  • Başa mesh oluyor da yüze niçin olmasın! Güçleştirmeyin yüze de mesh edin! denemez.

Nakli esas almadan yazarının kafasına göre olan kitablara itibar etmemelidir.


Dinimiz, emirlerde kolaylık olduğunu bildirmektedir. Bütün emirlerde kolaylık gösterilmesi, Allahü teâlânın nimetlerinin en kıymetlisidir. 24 saat içinde 5 vakit namaz kılmayı emir buyurmuştur ki, hepsi bir saat bile sürmez.

  • Dinimiz ayakta kılamıyanın, oturarak kılmasına izin vermiştir.

  • Oturarak kılamıyan yatarak kılabilir.

  • Ayakta kılamıyan hiç kılamaz deme­miştir.Rüku ve secdeleri yapamıyan imâ ile, işaret ile kılabilir demiştir.

  • Abdest için su bulamayana veya kullanamayana top­rak ile teyemmüm etmesine izin vermiştir.Zekât için, malın yalnız kırkta birini fakirlere ayırmıştır.

  • Yol parası olan ve yol tehlikesiz bulunduğu zaman, ömründe bir kerre hac etmeyi farz kılmıştır.


Sayılamıyacak kadar çok şeyleri helâl etmiştir. Yiyecek, içecek ve giyeceklerden pek çoğunu mubah etmiş, pek azını haram kılmıştır. Haram etmesi de kulların menfaati içindir. Yalnız şarabı haram ettiği halde, bütün meyve sularını, tarçın, karanfil, çay, kahve, süt gibi faideli içecekleri mubah kılmıştır. İnsaf ehli, bu kadar kolaylığı güç ve ağır göremez. Bu kolaylık­ları güç görenlerin kalblerinin bozuk olduğu anlaşılır.


Daha kolay olmalı, başıboş olmalıyım, demektir. Şu dünya nizamında da başı boşluk işlerimizi alt üst eder. Meselâ vâsıta­lar, yolun sağından gider. Kolaylık istiyorum diyerek soldan giderse, ya bir kazaya sebep olur, yahut trafik birbirine girerek, yolculuk aksamış olur. Ba'zı sokaklara girme yasağı konmuş­tur. (İstediğim sokağa girebilmeliyim) demek uygun olur mu? Dinimiz de belli muayyen kaideler koymuştur. Bunlarda da her insanın vaziyetine göre kolaylıklar bahşetmiştir. Meselâ her abdestte gusletmeyi şart koysaydı, ne diyebilirdik? Zekât olarak kırkta biri değil de, dörtte biri fakirin hakkı denseydi ne diyebi­lirdik? Dinimiz en makûl öçülerde kolaylıklar ihsan etmiştir. (Dinde kolaylık var.) diyerek nefsinin kolayına geleni yapmak dini değiştirmek olur.


(1) Bir Bilene Soralım, Cilt 2, İhlas Yayınları