Allah Bizi Korusun


CENAB-I HAK bütün mü'minleri aşağıdaki felaket, bela ve tuzaklardan korusun:

(1) Zaruret olmadığı halde, faizli krediyle ev ve otomobil alınabilir şeklinde şeytanî ve Tağutî fetvalar veren aldatan sahte müftülerin (muhtilerin) şerlerinden, onlara uymaktan.

(2) Bozuk düzenlerde bozuk işler yapılır ve haram yenilir diyen iblislerden.

(3) Kur'an'ı ve hadîsleri, sapık Feminist ideolojiye göre te'vil eden veya ayıklayan dall ve mudillerin hilelerinden.

(4) Kur'an'daki ve Sünnetteki yüzlerce zarurî, muhkem, kesin nass tarihseldir, günümüzde geçerli değildir diyen Pakistanlı zındığın; inananları dinden çıkartan sapık inanç, fikir ve görüşlerinin tesiri altında kalmaktan.

(5) İslam Şinasi adlı kitabında "Allah gerçek bir Janus'tur=HodaJanus-i hakikî est" diyen İranlı yazarı bir İslam büyüğü olarak tanıtanların tuzaklarına düşmekten.

(6) Hem Müslüman geçinip hem de İslam'ı yıkmak için çalışmış Stalin, Mao gibi Deccal ve Kezzab'ları, zalim ve hunhar diktatörleri sevmek, onların izinden gitmekten.

(7) Erkeklerin dikkatlerini açık kıyafetlerden daha fazla çeken Avrupaî alaca bulaca sözde tesettür kıyafetlerine bürünmek ve saçlarını hörgüç gibi yapıp üzerine renkli bir eşarp bağlamak, böylece "Saçlarını hörgüç gibi yapan kadınlar Cennetin kokusunu alamayacaklardır" hadîsindeki tehdidin altına girmekten.

(8) Ehl-i Sünnet, Ümmet, Hilafet şuurunu ve hassasiyetini yitirip; hizip, fırka, grup, parça, cemaat, sekt, klik fanatizmi, holiganlığı, militanlığı bataklıklarına düşüp şeytanın maskarası olmaktan.

(9) Âlem-i İslam'da milyonlarca Müslüman ezilirken, kan kusarken, öldürülürken, evleri tahrip edilirken, yerlerinden yurtlarından sürülürken, dünyayı kendilerine yalancı bir cennet yapıp keyflerine bakanların durumuna düşmekten.

(10) Kur'an'da açık olarak listesi bildirilmiş olan Müslüman miskinlerin, fukaranın, borca batıkların, yolda kalmış yolcuların, muhtaçların hakları olana zekatları gasb edip fukaranın ezilmesine sebep olmaktan.

(11) Birtakım din baronlarını erbab haline getirmekten.

(12) Büyük günah ve haram olan lükse ve israfa kapılmaktan; lüks meskenleri, lüks otoları, lüks giysileri, lüks yemekleri ile öğünmek gibi beyinsizlikler sergilemekten.

(13) Ticaretlerin en iğrenci olan din ve mukaddesat bezirganlığı yaparak bu haram yolla nârî zengin olmaktan.

(14) İhalelere fesat karıştırmaktan.

(15) Nemrud'un kulesine nazire yaparcasına göğe ser çeken deccalhâneler inşa etmekten.

(16) Parayı, zenginliği, kazancı put haline getirmekten.

(17) Münâdilerin "Ey Allah'ın kulları, ey âbidler, ey müstağfirler, ey günahlarına tevbe edenler, ey afvedilmek isteyenler, Allah'ın lütuf ve keremiyle kurtulmak ve Cennete konulmak isteyenler!.. Haydi kalkın sabah namazı kılın, Allahı anın" dedikleri mübarek vakitte leşler gibi uyumaktan.

(18) Komşusuna eziyet etmekten.

(19) Gıybet etmek suretiyle ölü kardeşinin etini yemek kadar iğrenç ve büyük bir günahı işlemekten.

(20) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıp âhireti unutmaktan.

(21) Hem Müslüman geçinip, hem de Şeriati kabul etmemek beyinsizliğinden.

Mehjmet Şevket Eygi
Milli Gazete
24 Kasım 2012