Yarkın Türk Ritm Grubu
ilahiler

Allah Allah Hu ve Rabbuna

Bağrımdaki Biten Başlar

Buyruğun Tut

Dağlar İle Taşlar İle

Dervişlik Baştadır

Durmaz Lisanım

Dü Cihani Mefhari

Dün Gece Seyrim İçinde

Ey Allahım Beni Senden

Ey Aşikan

Hakkın Habibinin

Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya

Mest ü Hayranım

Nice Bir Uyursun Uyanmazmısın

Nur-i Cemalin

Salat-ı Ümmiye

Serveri Ser Bülendimiz

Severim Ben Seni

Seyrimde Bir Şehre Vardım