Boğaziçi İlahi Grubu
ilahiler

Allah Deyup Döner

Bir Garipsin Şu Dünyada

Dunyaya Mağrur Kişi

Gelin Karşılayalım Şehr-i Ramazanı

Hakikat Bağının Gülleri

Seher Vakti Esen Yeller

Tende Canım Canda Cananımdır